Online marketing – Vysvětlím pojem, postupy a přínosy pro vaše podnikání

Internetový marketing (online marketing) je druh marketingu, který se týká vašich činností, které provádíte v online prostředí tak, abyste zvýšili povědomí o vaší značce, získali více zákazníků a zvýšili své prodeje. Dnes vám to rád vysvětlím v mém krátkém průvodci.

David Groh
Publikoval: David Groh
22 minut čtení
Online marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Řekněme, že vytvoříte web pro vaše podnikání a vaši firmu – web, na který jste náležitě hrdí. I když je design vašeho webu dokonalý, neznamená to, že automaticky přivede návštěvnost. Ba naopak, obvykle se po spuštění webu neděje zhola nic. Prakticky každý web musí mít silnou marketingovou strategii, aby získal dostatek zhlédnutí, zapojení lidí, adekvátní prodeje a dlouhodobý úspěch v podobě konverzí, tj. splněných definovaných cílů. Prostě aby váš web generoval zisky pro vaše podnikání.

Online marketing (Internetový marketing) je účinný a dynamický způsob, jak dát vašemu webu (eshopu) publikum a zákazníky, které si zaslouží. Ale kde začít, když je marketing tak široký obor? V dnešní době je k dispozici skutečně mnoho cest, postupů, technologií a nástrojů.

Všudypřítomný svět online marketingu není třeba představovat. Tento krátký průvodce internetovým marketingem, který jsem pro vás zpracoval, rozebere přehledným způsobem definici toho, co internetový marketing obnáší a poskytne vám základní tipy, jak jej strategicky a efektivně využít pro podnikání.

Pokud však chcete hlubší mentoring v oblasti marketingu, digitálních technologií, propagace a online komunikace, kontaktujte nás. Jsme připraveni akcelerovat váš byznys.

Internetový marketing, také známý jako online marketing, je soubor strategií a technik, které se používají k propagaci vaší značky, produktů nebo služeb prostřednictvím internetu. Takové postupy a techniky známe velmi dobře, proto je aplikujeme našim klientům a můžeme s online marketingem pomoci i vám.

Internetový marketing zahrnuje různé online kanály, jako jsou webové stránky, sociální sítě, e-maily, obsahový marketing, vyhledávací reklamy, Affiliate marketing, influencer marketing a další. Je toho skutečně mnoho!

Nahrazuje internetový marketing tradiční marketing?

https://digizin.cz/internetovy-marketing-vysvetleni-pojmu-postupu-a-prinosu-pro-vase-podnikani/
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Internetový marketing nenahrazuje tradiční marketing, ale spíše se s ním doplňuje. Tradiční marketingové metody, jako je televizní reklama, výstavy, veletrhy, různé eventy, tištěné inzeráty, billboardy nebo letáky, stále mají své místo a mohou být účinné pro určité obory a firmy. Nicméně, s růstem internetu a digitálního prostoru se internetový marketing stal dominujícím nad tradičním marketingem.

Online marketing nabízí nové možnosti, které tradiční marketing nemůže poskytnout. Například, umožňuje zákazníkům interakci se značkou prostřednictvím sociálních médií, e-mailů, obsahového marketingu a dalších online kanálů.

Online marketing je měřitelný a analyzovatelný, což umožňuje lepší sledování výkonu marketingových kampaní a optimalizaci strategií na základě dat. Personalizace je další výhodou internetového marketingu, která umožňuje oslovování zákazníků individuálněji a efektivněji.

Nicméně, tradiční marketingové metody stále mohou být relevantní pro určité cílové skupiny a odvětví, a proto je ideální kombinovat tradiční a internetový marketing, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Marketingový mix by měl být přizpůsoben konkrétním potřebám a cílům vašeho podnikání a cílového trhu a měl by zahrnovat různé kanály a strategie, včetně tradičních i online marketingových postupů a metod.

Internetový marketing vs. digitální marketing

https://digizin.cz/internetovy-marketing-vysvetleni-pojmu-postupu-a-prinosu-pro-vase-podnikani/
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Internetový marketing a digitální marketing jsou často používané termíny, které se často zaměňují, avšak mají mírně odlišné významy.

Internetový marketing se zaměřuje na použití internetu jako prostředku pro propagaci produktů nebo služeb. To zahrnuje využití různých online kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-maily, obsahový marketing, SEO (optimalizace pro vyhledávače), PPC reklamy (platba za kliknutí) a další. Online marketing (Internetový marketing) se soustředí na využití internetu jako komunikačního a marketingového nástroje pro dosažení obchodních a marketingových cílů.

Na druhou stranu digitální marketing je širší pojem, který zahrnuje využití různých digitálních kanálů a technologií pro propagaci produktů nebo služeb, včetně internetu, mobilních zařízení, tabletů, herních konzolí, digitálních billboardů a dalších. Digitální marketing zahrnuje všechny formy marketingu, které využívají digitální technologie pro dosažení cílů a neomezuje se pouze na internet.

Zjednodušeně řečeno, internetový marketing je součástí digitálního marketingu, který se specificky zaměřuje na využití internetu jako kanálu pro propagaci produktů nebo služeb. Digitální marketing je širší termín, který zahrnuje všechny formy marketingu, které využívají digitální technologie pro dosažení marketingových cílů a může zahrnovat i neinternetové kanály.

Jaké jsou výhody online marketingu?

https://digizin.cz/internetovy-marketing-vysvetleni-pojmu-postupu-a-prinosu-pro-vase-podnikani/
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Internetový (online) marketing má řadu výhod, které mohou být pro podnikání a marketing významné. Některé důležité vám nyní představím.

Rozšíření zákaznického dosahu – Internetový marketing umožňuje dosáhnout širokého spektra potenciálních zákazníků z různých částí světa. Díky online kanálům, jako jsou webové stránky, sociální média, e-maily a další, lze oslovit zákazníky na globální úrovni a zvýšit zákaznický dosah. V našem případě to znamená, že oslovujeme s obsahem a službami našeho digitálního magazínu celou Českou republiku.

Cílení a personalizace – Internetový marketing umožňuje lépe cílit a personalizovat marketingové kampaně na základě demografických údajů, zájmů, chování a dalších faktorů. To umožňuje efektivněji oslovit specifickou cílovou skupinu zákazníků s relevantním obsahem a nabídkami, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného oslovení a konverze.

Měřitelnost a optimalizace – Internetový marketing umožňuje důkladné sledování výkonu marketingových kampaní pomocí analytických nástrojů. To vám umožňuje měřit a hodnotit účinnost různých marketingových aktivit a optimalizovat strategie na základě dat a výsledků. Tím můžete dosáhnout lepšího výkonu marketingových kampaní a maximalizovat návratnost investice (ROI).

Flexibilita a interaktivita – Internetový marketing je velmi flexibilní, oproti standardnímu off-line marketingu. Umožňuje rychlé a snadné úpravy marketingových kampaní na základě aktuálních potřeb a trendů. Rovněž umožňuje interakci se zákazníky prostřednictvím různých online kanálů, což zvyšuje angažovanost lidí a umožňuje získávání cennou zpětnou vazbu.

Nižší náklady na marketing – Internetový marketing může být efektivnější a ekonomicky výhodnější než tradiční formy marketingu. Online reklamy, e-maily a sociální média mohou být méně nákladné než tradiční reklamní kanály, jako jsou billboardy, televize, rozhlas, letáky nebo tisk. To umožňuje lidem a firmám významně snižovat náklady na celkový marketing a propagaci.

Online marketing přináší interakci s lidmi.

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Ano, online marketing umožňuje interakci s lidmi, což je jedna z výhod těchto postupů. Interakce s lidmi můžete provádět například prostřednictvím sociálních sítí, komentářů na vašich webových stránkách, chatováním naživo, e-mailovou komunikací, SMS zprávami.

Interakce se zákazníky umožňuje budování a udržování dlouhodobého vztahu s vašimi zákazníky, poskytování rychlého zákaznického servisu a získávání cenné zpětné vazby. Tato komunikace umožňuje lépe porozumět potřebám a preferencím vašich cílových lidí a přizpůsobit vaše kampaně tak, aby lépe odpovídaly očekáváním.

Interakce se zákazníky umožňuje vytvářet komunitu okolo vaší značky, budovat zákaznickou loajalitu a podporovat pozitivního obraz vašeho projektu. Díky možnosti rychlé komunikace se zákazníky můžete efektivně řešit případné stížnosti nebo problémy, což může posílit váš vztah a vést ke zmíněné dlouhodobé zákaznické loajalitě.

Celkově lze říci, že možnost interakce s lidmi je jednou z klíčových výhod online marketingu, která umožňuje budování silného vztahu a zvyšuje účinnost všech vašich marketingových kampaní.

Hlavní oblasti online marketingu (internetového marketingu)

https://digizin.cz/internetovy-marketing-vysvetleni-pojmu-postupu-a-prinosu-pro-vase-podnikani/
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Než začnete s jakýmkoli online marketingem, je dobré seznámit se s různými aktivitami, které se dnes využívají. I když má každá jedna svoji hodnotu, efektivní internetový marketing závisí na výběru takové, která se týká bezprostředně vašeho podnikání, spojuje vás s vaší cílovou skupinou, odpovídá vašim cílům a samozřejmě je relevantní v rámci vašeho finančního rozpočtu.

Jakmile budete vědět, jaké máte vlastně možnosti, můžete začít kombinovat metody, které budou pro vaši značku nejlepší. Níže uvedu hlavní postupy a oblasti internetového marketingu.

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek je proces vytváření webových stránek, které jsou dobře viditelné na internetu, které vás skvěle prezentují a přináší vašim klientům a návštěvníkům užitnou hodnotu. Webové stránky slouží jako online středobod vaší značky a podnikání, umožňují vám prezentovat vaše produkty, služby a informace zákazníkům.

Kvalitní webové stránky (které vám rádi postavíme) jsou klíčovým prvkem internetového marketingu, protože poskytují dlouhodobou platformu pro komunikaci, interakci a transakce se zákazníky. V mnoha případech marketing, který děláte online, nasměruje lidi na váš web s nadějí, že se z nich stanou potenciální zákazníci nebo reální zákazníci.

Pokud nejsou vaše webovky výkonné a nepřináší vám zisk a dlouhodobý benefit, kontaktujte nás, pomůžeme vás katapultovat k úspěchu.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je velmi účinná strategie, která se zaměřuje na tvorbu a sdílení hodnotného obsahu s cílem zaujmout, oslovit a angažovat zákazníky. Obsahový marketing může zahrnovat různé formy obsahu, jako jsou články, blogy, videa, infografiky, e-knihy a další.

Cílem obsahového marketingu je poskytovat užitečný obsah, který zákazníky osloví a přiměje je k akci, například k nákupu produktu nebo služby. Existuje mnoho online obsahu, který lze začlenit do vaší obchodní marketingové strategie. Některé vám nyní zmíním:

Blogování: I když je běžné publikovat blogové příspěvky na vlastních komunikačních kanálech, jako jsou právě vaše webové stránky nebo vaše profily na sociálních sítích, zvažte i blogování pro externí partnery. Jedná se o skvělý způsob, jak přispívat obsahem do externích projektů, které mohou být velmi sledované. Tento druh spolupráce vám může pomoci rychle vybudovat reputaci vaší značky v daném oboru a prostoru.

O blogování na vlastním blogu jsme publikoval celý článek, můžete se na něj mrknout a dozvědět celé know-how o blogování.

Video obsah: Tvořte hodnotná videa. Kvalitní video vydá za tisíc slov textu. Od 60ti sekundových vysvětlujících videí, až třeba po 60ti minutové kurzy – s tímto snadno stravitelným formátem obsahu mohou podnikatelé a firmy dělat opravdu mnoho.

Infografika: Infografika často bere komplexní myšlenku, proces nebo soubor statistik a rozděluje je do snadno sledovatelného a vizualizovaného formátu. Zkuste využívat tuto moderní formu vizualizace také.

Podcast: Podcasty jsou relativně nenáročným typem obsahu k produkci. Mějte však na paměti, že nejúspěšnější podcasty mají jedinečný koncept a jsou podporovány vlastním silným marketingovým plánem, aby dlouhodobě fungovaly a přinášely ziskovost.

Marketing na vašich profilech sociálních sítích

Toto je forma internetového marketingu, která se zaměřuje na využívání sociálních sítí pro propagaci vaší značky, komunikaci se zákazníky, budování zákaznického zapojení a zvýšení viditelnosti vašeho projektu.

Marketing sociálních sítí zahrnuje strategie a taktiky pro správu a propagaci firemních profilů na různých platformách, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube a další.

Tento druh marketingu může být bezplatný (pokud si to odmakáte) nebo placený. I když si můžete zdarma založit firemní účet a začít hned přispívat, mnoho sociálních platforem má možnost platit za profesionální funkce, jako je zobrazování reklam nebo prodej zboží.

Marketing na sociálních sítí se však musí dělat velmi chytře, protože za lajky vaše faktury nezaplatíte. Placené kampaně vás mohou zruinovat, pokud je uděláte špatně. Takže pozor, pro reklamy na sockách doporučuju využít opravdové odborníky, alespoň do začátku, aby vám vše nastavili a vysvětlili.

Emailový marketing, newslettery

Emailový marketing je velmi efektivní a výkonná forma marketingu, která se zaměřuje na komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailových zpráv. Rozhodně tuto formu doporučuji, protože je velmi levná a konverzní poměr z těchto kampaní je velmi vysoký. Tedy návratnost a úspěšnost je velmi vysoká.

Emailový marketing může zahrnovat různé aktivity, jako je odesílání newsletterů, propagace produktů nebo služeb, vyžádání zpětné vazby od zákazníků, automatizované kampaně a další.

Emailový marketing umožňuje komunikovat přímo s vašimi zákazníky (potencionálními i stávajícími), poskytovat jim relevantní informace a podporovat jejich angažmá a zapojení s vaším projektem a službami.

Jednou z největších výhod e-mailového marketingu je možnost zacílit komunikaci na známé preference vašich odběratelů. Přizpůsobte e-maily různým segmentům zákazníků a používejte nástroje k automatizaci odesílání e-mailů a sledování výkonu v průběhu času.

Placená reklama na internetu

Placená reklama je forma internetového marketingu, která zahrnuje placení za zobrazení vaší reklamy na různých online platformách, jako jsou vyhledávače, sociální sítě, externí i vlastní webové stránky, aplikace atd.

Placená reklama vám umožňuje získat rychlou viditelnost a dosah, a to prostřednictvím zaplacení za umístění reklamy, kdy viditelnost reklamy je aktivní během minut. Může se jednat o různé formy placené reklamy, jako jsou PPC (Pay-Per-Click) reklamy, kde platíte za každý jeden proklik na reklamu nebo CPM (Cost-Per-Mille) reklamy, kde platíte za tisíc zobrazení reklamy.

Sponzorovaný a influencer marketing

Sponzorovaný marketing je forma online marketingu, kdy spolupracujete s influencery nebo jinými relevantními osobnostmi na různých online platformách, aby vaši značku nebo produkty představili svému publiku.

Sponzorovaný marketing může zahrnovat placené spolupráce, kdy influencer nebo jiná osoba dostává odměnu za propagaci vaší značky nebo produktu. Taková spolupráce může probíhat na principu výměny vašeho zboží nebo služby, kdy nabídnete influencerovi něco výměnou za jeho propagaci. Takže nemusíte vždy jen platit peníze, můžete nabídnout třeba vaše výrobky a služby.

USG marketing – zapojte vaše klienty a zákazníky

USG (User-Generated Content) marketing je forma internetového marketingu, která se zaměřuje na využívání obsahu vytvořeného uživateli vašich výrobků a služeb pro propagaci vaší značky. Může se jednat o obsah vytvořený zákazníky, jako jsou recenze, hodnocení, komentáře nebo obsah, který zákazníci vytvářejí na sociálních sítích, jako jsou příspěvky, fotky, videa a další.

USG marketing umožňuje zákazníkům aktivně se zapojit do propagace vaší značky a poskytuje autentický obsah, který může mít daleko větší důvěryhodnost a tím i účinnost.

AI marketing – přichází vzestup využívání umělé inteligence?

AI (Artificial Intelligence) marketing je forma internetového marketingu, která využívá technologie umělé inteligence pro analýzu dat, personalizaci obsahu, automatizaci marketingových procesů a zlepšení celkového výkonu marketingových kampaní.

AI marketing může zahrnovat použití různých nástrojů a technik založených na umělé inteligenci, jako jsou chatboti, strojové učení, analýza dat, prediktivní analýza a další.

Pro tuto oblast a tyto nástroje vám doporučuji oslovit odborníky, kteří s nástroji strojového učení a umělé inteligence již umí pracovat a kteří z nich vymáčknou maximum pro váš projekt a váš zisk.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je forma internetového marketingu, která umožňuje spolupráci s affiliate partnery, kteří propagují vaše produkty nebo služby a dostávají provizi za každý úspěšný prodej nebo akci vykonanou díky jejich propagaci.

Affiliate partneři mohou být blogeři, influenceři, webové stránky, sítě s obsahem a další. Affiliate marketing vám umožňuje získat více zákazníků a prodejů prostřednictvím propagace vašich produktů nebo služeb na jejich online platformách, aniž byste museli sami provádět veškerý marketingový proces.

Pokud chcete využít DIGIZÍN pro Affiliate partnerství, kontaktujte nás, náš digitální magazín je otevřen spolupráci a propagaci vašich služeb a výrobků.

Mobilní marketing

Mobilní marketing je forma internetového marketingu, která se zaměřuje na propagaci a komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety. Mobilní marketing může zahrnovat různé formy, jako jsou mobilní aplikace, mobilní webové stránky, SMS marketing, in-app reklamy, mobilní PPC reklamy a další.

Mobilní marketing je důležitý, protože stále více uživatelů používá mobilní zařízení k prohlížení internetu, nakupování online a interakci se značkami.

Inbound marketing (příchozí marketing) vs. Outbound marketing (odchozí marketing)

DIGIZÍN - Digitální magazín a služby
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Ještě si to celé pojďme rozdělit z pohledu toku informací a komunikace. To můžeme rozdělit na dva směry, k vám nebo od vás. Co tím myslím?

Inbound marketing je marketingový přístup, který se snaží přirozeně přilákat lidi k vaší značce poskytováním hodnoty prostřednictvím obsahu a personalizovaných zážitků. V rámci této strategie příchozího marketingu se můžete například rozhodnout vytvářet:

  • Blogy
  • Podcasty
  • Vzdělávací videa
  • Události
  • Infografiku

Účelem tohoto druhu obsahového marketingu je zaujmout lidi v průběhu času a nakonec z nich vychovat věrné zákazníky. Aby byl inbound marketing efektivní, musíte návštěvníkům nabízet skutečnou hodnotu – ať už jde o nabídku vzdělávacích zdrojů, užitečných nástrojů nebo jiného obsahu, který vzbuzuje zájmy vašeho publika.

V podstatě je cílem, aby vás sami lidé chtěli. Ne, že se jim budete nabízet, ale že oni po vás a vašich službách začnou toužit.

Outbound marketing označujeme tradičnější reklamní přístup, který aktivně staví vaši značku před zákazníky a cílí na široké spektrum spotřebitelů. Cílem outbound marketingu je co nejvíce šířit povědomí o vaší značce a generovat tržby. Některé příklady outbound marketingu jsou:

  • Spouštění re-marketingových reklam
  • Studené volání nebo studené e-maily potenciálním kupujícím
  • Vydávání tiskových zpráv

Outbound marketing je často považován za rušivější formu marketingu. Takže buďte opatrní, abyste lidi neotrávili tím, že jim budete vnucovat své produkty. Oslovte pečlivě vybrané a kvalifikované potenciální zákazníky, kteří půjdou vaší nabídce vstříc.

Shrnutí na závěr našeho průvodce online marketingu

Online marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Dnešní příspěvek poukazuje na nejčastějších formy online marketingu (internetového marketingu), které se používají k propagaci značek, produktů a služeb v online prostředí. Každá z těchto forem má své vlastní výhody a nevýhody a může být efektivní, pokud je správně použita v rámci celkového marketingového mixu.

Zapamatujte si, že je důležité vybrat ty nejvhodnější formy online marketingu pro váš projekt a cílovou skupinu lidí, které oslovujete. Ať už se jedná o tvorbu webových stránek, obsahový marketing, marketing na sociálních sítích, emailový marketing, placenou reklamu, sponzorovaný marketing, USG marketing, AI marketing, Affiliate marketing nebo mobilní marketing, vše je nutné dělat velmi promyšleně – pokud to má generovat dlouhodobý úspěch a zisk.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!