Google informoval, že dokáže díky AI předpovědět povodně až 1 týden před tím, než nastanou!

AI stále více ovlivňuje naše životy. Díky těmto digitálním nástrojům může být svět zítřka lepší. Toto je zřejmě jeden z těch pozitivních příkladů využití strojového učení.

David Groh
Publikoval: David Groh
4 minut čtení
Google informoval, že dokáže díky své AI předpovědět povodně až 1 týden před tím, než nastanou!
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Google nedávno ohlásil průlom ve svém novém systému umělé inteligence, který umožňuje předpovídat povodně, a to až 7 dní dopředu. Tento úspěch zaznamenal i v renomovaném vědeckém časopise Nature, což podtrhuje jeho význam a relevantnost v oboru předpovědi počasí a vývoje klimatu.

Předpovídání povodní představuje nelehkou výzvu, zejména v případech, kdy řada řek není vybavena dostatečnými senzory pro dlouhodobé sledování průtoku vody. Google se této výzvy chopil s pomocí strojového učení, se kterým trénuje své modely na základě široké škály relevantních dat, včetně historických záznamů a aktuálních měření vodních hladin.

Hydrologické modely Google předpovídají povodně řek zpracováním veřejně dostupných údajů o počasí, jako jsou srážky a informace o povodí řek.

Tyto modely jsou kalibrovány dlouhodobými datovými záznamy z průtokoměrných stanic na jednotlivých řekách. Nízké procento globálních říčních povodí má průtokoměry, které jsou drahé, ale nezbytné pro poskytování relevantních dat.

Společnost Google věří, že tyto pokročilé techniky by mohly být využity k řešení problému povodní, a to na celosvětové úrovni. I když byla společnost úspěšná v předpovídání některých povodní s předstihem až sedm dní, průměrná předpověď však dosahovala jen zhruba pěti dnů. Ale i to je poměrně velký úspěch.

Díky umělé inteligenci AI bylo možné přesně předpovídat povodně v 80 zemích, což zahrnuje cca 460 milionů lidí. Google má v plánu pokračovat v rozvoji těchto technologií a zkoumat další potenciál strojového učení pro ještě lepší předpovědi (nejen povodní).

Společnost také zveřejnila informativní video, které detailně vysvětluje využití umělé inteligence při předpovídání povodní. Doporučuji se na video podívat, abyste lépe porozuměli této inovativní technologii. Toto YouTube video je v angličtině, můžete si zapnout titulky s českým překladem.

Závazek společnosti Google, za lepší budoucnost?

Iniciativa pro předpovědi povodní odráží zveřejněný závazek společnosti Google řešit změnu klimatu a zároveň pomáhat lidem celého světa stát se odolnějšími. V Google věří, že umělá inteligence a strojové učení budou i nadále hrát klíčovou roli při napomáhání pokroku vědy a výzkumu směrem k pozitivním opatřením, nejen v oblasti klimatu.

Google, dle svého vyjádření, aktivně spolupracuje s několika mezinárodními humanitárními organizacemi na poskytování použitelných předpovědí povodní. Kromě toho, v pokračující spolupráci se Světovou Meteorologickou Organizací (WMO), Google provádí studii, která pomůže pochopit, jak může umělá inteligence pomoci řešit skutečné problémy, kterým čelí národní agentury pro předpovědi povodní.

Zatímco zde prezentovaná práce demonstruje významný krok vpřed v předpovědi povodní, je zapotřebí ještě mnoho budoucí práce na dalším rozšíření pokrytí předpovědí na více míst po celém světě a na další typy událostí a katastrof souvisejících s povodněmi, včetně bleskových povodní nebo městských povodní.

S ohledem na nárůst povodní tuto iniciativu upřímně vítám!

ZDROJ INFORMACÍ:Blog Google
David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!