Jak změnit návštěvníky webu na zákazníky? 5 jednoduchých strategii na podporu prodeje.

Webovky neslouží k tomu, abyste si s nimi hráli, když se nudíte nebo abyste se tam zbůhdarma prezentovali. Webovky a eshopy slouží k tomu, aby vaši návštěvníci vykonávali nějakou, jasně definovanou akci.

David Groh
Publikoval: David Groh
15 minut čtení
Jak změnit návštěvníky vašeho webu na spokojené zákazníky?
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Nadějně a s plným nadšením jste nasadili svůj web do online prostoru a vidíte, že vaše cílové publikum proudí na vaše stránky – hurá! Avšak, přes veškerou tu radost se tento úspěch zatím neprojevuje ve vaší konverzní míře a tržbách – ach jo…

Nemějte však pocit, že jste s tímto problémem osamoceni! Pravda je taková, že průměrná míra konverze online obchodů a webových stránek se udává okolo 2 %. Jinými slovy, pouze jeden nebo dva lidé ze sta návštěvníků, kteří se ocitnou na vašich webových stránkách, se skutečně stanou zákazníky, kteří nakoupí nebo využijí vaše nabízené služby.

Samozřejmě, není reálné očekávat, že každá online marketingová kampaň přinese záplavu nových zákazníků. Ale představte si, co by se stalo, kdybyste dokázali optimalizovat několik klíčových aspektů své konverzní strategie a dosáhli lepších konverzních poměrů a tím pádem i většího obratu. To by byla revoluce!

Na druhé straně však platí, že pokud budete zanedbávat váš konverzní plán, hrozí vám rychlý úpadek vašich webových stránek a online podnikání jako takového. Tohle není scénář, který byste chtěli sledovat.

A tak jsem zde, abych vám podal pomocnou ruku. Přicházím se článkem, který vám poskytne základní postupy k tomu, abyste obrátili návštěvníky vašeho webu v zákazníky, kteří budou s nadšením nakupovat vaše produkty a využívat vaše služby.

Začneme se zaměřením na základní kameny úspěšné konverzní strategie.

# 1 – Zvýraznění hodnoty vašich služeb nebo produktů

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Samotné představení produktů a služeb na vašem webu nestačí k tomu, aby konverze dosahovaly optimální úrovně. Klíčovým prvkem je zde zvýraznění hodnoty, kterou vaše nabídka přináší. Jakmile návštěvníci vstoupí na vaše stránky, měli by být ihned konfrontováni s tím, jakým způsobem vaše produkty a služby mohou skutečně zlepšit nebo zjednodušit jejich život.

Zvýraznění hodnoty zahrnuje zdůraznění toho, co dělá vaši nabídku unikátní a jakým způsobem může řešit konkrétní problémy a potřeby zákazníků. Není dostatečné jen vypsat technické parametry či funkce produktů – je potřeba ukázat, jak tyto vlastnosti skutečně přinášejí užitek.

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout efektivního zvýraznění hodnoty, je prostřednictvím silných a výstižných titulků a nadpisů. Tyto texty by měly v prvních okamžicích návštěvy stránek přitáhnout pozornost a jasně komunikovat, co může návštěvník získat. Mějte na paměti, že většina návštěvníků bude pouze rychle procházet stránkou, a proto je důležité vytvořit titulky, které osloví a zaujmou.

Dalším důležitým prvkem je prezentace konkrétních výhod a výsledků, které vaše produkty či služby poskytují. Zmiňte příklady reálných problémů, které vaši zákazníci často řeší a ukažte, jak mohou vaše řešení těmto problémům efektivně čelit. Přidání konkrétních příběhů z reálného života může být silným nástrojem pro ilustraci hodnoty.

Důležité je také mít na mysli, že zvýraznění hodnoty by mělo být provázané s potřebami konkrétních segmentů vašeho cílového publika. Různí zákazníci mohou mít odlišné priority a problémy, a proto je vhodné vytvořit cílené sdělení, které osloví každou skupinu.

Kromě textových prvků je možné využít také vizuálních prvků, jako jsou obrázky, grafika a videa, které dokážou ještě více podpořit komunikaci hodnoty. Vizualizace produktů v akci a ukázky toho, jak mohou být užitečné v konkrétních situacích, mohou mít velký dopad na konverzní míru.

Když shrnu tento bod, zvýraznění hodnoty je klíčovým prvkem efektivní konverzní strategie. Kombinace poutavých titulků, konkrétních výhod, vizuálních prvků a cíleného oslovování představuje základní stavební kameny, které přemění návštěvníky na zákazníky tím nejúčinnějším způsobem.

# 2 – Uživatelský zážitek z používání vašeho webu

Uživatelský zážitek z používání vašeho webu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Optimální správa vašeho webu je také základním kamenem úspěšné konverzní strategie. Zahrnuje několik klíčových aspektů, které mají vliv na to, zda se návštěvníci stanou zákazníky, či nikoliv.

Efektivní správa stránek je prvním krokem k tomu, aby se návštěvníci na vašem webu cítili vítáni. Nejen noví návštěvníci, ale také ti, kteří se vracejí, by měli mít snadný přístup k informacím, které hledají. Pokud nedbáte na tuto uživatelskou přívětivost, i ti nejzaujatější návštěvníci mohou začít pociťovat frustraci. Je to jako když máte kamenný obchod a nepořádek a nepřehlednost v něm může způsobit, že zákazníci ztratí zájem a odejdou, aniž by provedli nákup nebo zanechali kontaktní údaje.

Současně s optimální správou stránek je nezbytné neopomíjet estetický design a celkový uživatelský zážitek. Design stránek hraje klíčovou roli při utváření prvního dojmu. Stránky by měly být nejen plně funkční, ale také vizuálně atraktivní a snadno navigovatelné. Podceňování designu je častou chybou, která může mít negativní dopad na konverzní míru. Výzkumy dokonce potvrdil, že až 90 % negativních reakcí návštěvníků na webové stránce se týká právě designu.

Kombinace uživatelské přívětivosti a estetického designu vytváří prostředí, ve kterém se návštěvníci cítí pohodlně a důvěřují vaší značce. To má za následek delší dobu strávenou na webovkách, což zvyšuje šance na konverzi. Ať už procházejí nabídku produktů či služeb nebo se zapojují do akcí a registrací, jejich pozitivní zážitek z uživatelského rozhraní a designu může hrát klíčovou roli v rozhodovacím procesu.

Když shrnu tento bod, optimální správa stránek a estetický design jsou neoddělitelnými součástmi konverzní strategie. Tyto prvky společně přispívají k tomu, aby se návštěvníci cítili pohodlně, což v konečném důsledku může vést k vyšším konverzním poměrům a úspěšnějšímu projektu a podnikání.

# 3 – Budování důvěry je nejdůležitější pilíř.

Jak nastavit dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s klienty? Zde jsou další tipy pro OSVČ a freelancery.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Budování důvěry je základním pilířem úspěšné konverzní strategie, zejména v prostředí online nákupů, kde se návštěvníci musí cítit pohodlně a chráněni ve svém rozhodovacím procesu.

Důvěra představuje klíčový faktor, který ovlivňuje, zda návštěvníci provedou konverzní akci, jako je nákup nebo registrace. Když navštíví váš web, chtějí mít jistotu, že se jedná o legitimní a důvěryhodnou značku. Zveřejnění důvěryhodných informací o vaší společnosti, jako jsou kontaktní údaje, fyzická adresa a informace o historii značky, může pomoci vytvořit transparentnost a ukázat návštěvníkům, že jste reálná entita.

Jedním z klíčových aspektů je také recenze a hodnocení. Pozitivní zpětná vazba od spokojených zákazníků může výrazně posílit důvěru nových návštěvníků. Zveřejňování reálných příběhů od zákazníků, kteří již využili vaše produkty nebo služby, může poskytnout důkaz o kvalitě a spolehlivosti vašeho podnikání.

Zabezpečení je dalším rozhodujícím faktorem. Návštěvníci musí mít jistotu, že jejich osobní a platební údaje jsou chráněny před zneužitím. Implementace zabezpečeného protokolu HTTPS a zobrazení bezpečnostních značek, jako je zelený zámek, může poskytnout vizuální potvrzení návštěvníkům, že vaše stránky jsou bezpečné pro provádění transakcí.

Kromě toho je důležité také jasně sdělit vaše zásady ochrany osobních údajů a vysvětlit, jak budou údaje použity. Kvalitní zásady ochrany osobních údajů mohou významně přispět k pocitu důvěry a zabezpečení u návštěvníků.

Když shrnu tento bod, budování důvěry a zajištění zabezpečení jsou klíčovými faktory, které ovlivňují konverzní míru. Kombinace transparentnosti ohledně vaší značky, pozitivních recenzí od zákazníků a bezpečnostních opatření vytváří atmosféru důvěry, ve které se návštěvníci budou cítit komfortně a ochotněji se zapojí do konverzních akcí. To může vést k významnému zvýšení konverzních poměrů a úspěchu vašeho online podnikání.

# 4 – Výzva k akci (Call To Action – CTA)

Chcete si vytvořit vlastní podcast?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Je to tak, málo výzev k akci mívají lidé na webovkách. Jako by se báli návštěvníkům říci, co po nich chtějí… Volání k akci (CTA) jsou klíčovým prvkem pro úspěšnou konverzi na webových stránkách. Jsou to ty strategicky umístěné a lákavě napsané tlačítka, odkazy nebo věty, které motivují návštěvníky k provádění konkrétních akcí, jež jsou v souladu s vašimi cíli. Rozvinutí tohoto tématu může přinést hlubší vhled do důležitosti a způsobů efektivního využití CTA.

CTA slouží jako navigační prvky, které návštěvníky vedou k provedení požadované akce. Každá stránka by měla mít jasně stanovený hlavní CTA, který podporuje primární cíl této stránky. Například na stránce produktu by to mohlo být tlačítko „Koupit nyní“, zatímco na stránce blogového článku by to mohlo být „Přihlásit se k odběru“.

Text CTA by měl být konkrétní, stručný a motivující. Používání akčních slov, jako je „Získejte“, „Vyzkoušejte zdarma“, „Objednat teď“, může zvýšit atraktivitu CTA. Kromě textu je důležitý i design CTA. Barevné schéma a umístění tlačítka by mělo vyčnívat na stránce, aby bylo snadné si ho všimnout.

Správné umístění CTA má velký vliv na konverzní míru. CTA by měla být umístěna na viditelných místech, která návštěvníci pravidelně procházejí. To zahrnuje horní část stránky (tzv. „nad ohybem“), koncové sekce článků nebo produktových popisů a také po stranách obsahu.

Personalizace CTA může být velmi účinná. Zohlednění chování a preference návštěvníků může vést k vytvoření relevantnějších CTA. Například pokud návštěvník již projevil zájem o určitý produkt, můžete mu nabídnout CTA spojené s dalšími informacemi o tomto produktu nebo s akční nabídkou.

Když shrnu tento bod, volání k akci je klíčovým prvkem v procesu přeměny návštěvníků na zákazníky. Efektivní CTA nejen motivují návštěvníky k požadovaným akcím, ale také zvyšují celkovou uživatelskou zkušenost tím, že jasně navigují návštěvníky, co mají dělat. Kombinace vhodně zvoleného textu, designu, umístění a personalizace CTA může výrazně posílit konverzní poměry a přispět k úspěšnému dosažení cílů vašeho online podnikání.

# 5 – Nakonec přidám připravenost pro mobilní používání.

Co nejdůležitějšího vám nabízí Instagram?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Asi se budu opakovat, ale pokud vaše webovky nešlapou parádně na mobilech a tabletech, tak máte vážně problém, skoro průser! Mobilní připravenost je v dnešní době nezbytným faktorem pro úspěch webových stránek. S nárůstem počtu uživatelů, kteří přistupují k internetu prostřednictvím mobilních zařízení, je klíčové zajistit, aby byl váš web optimalizovaný pro mobilní zobrazení. Tento trend odráží změny v chování uživatelů, kteří vyžadují rychlý, pohodlný a přizpůsobivý zážitek na různých typech zařízení.

Mobilní uživatelé mají omezený prostor na obrazovce, což znamená, že navigace musí být jednoduchá a pohodlná. Velká a snadno stisknutelná tlačítka jsou důležitá, aby uživatelé mohli snadno interagovat s vaším webem pomocí dotyku. Také je důležité zvážit uspořádání obsahu tak, aby byl snadno čitelný a snadno se procházel i na menších displejích.

Obsah na mobilní verzi stránek by měl být přizpůsobený pro mobilní uživatele. To zahrnuje kratší odstavce, snadno stravitelné informace a zvážení, jaký obsah je na mobilu nejrelevantnější. Mějte na paměti, že lidé na mobilu často hledají rychlé odpovědi a akční body.

Mobilní připravenost má také vliv na SEO. Takové webové stránky mají tendenci se lépe umisťovat ve výsledcích mobilního vyhledávání. Google a další vyhledávače kladou důraz na rychlost načítání a přizpůsobení pro mobilní zařízení při určování pozic ve výsledcích vyhledávání.


Tak jo, shrneme si to pro dnešek. Webovky neslouží k tomu, abyste si s nimi hráli, když se nudíte nebo abyste se tam zbůhdarma prezentovali. Webovky a eshopy slouží k tomu, aby vaši návštěvníci vykonávali nějakou, jasně definovanou akci. A pokud tomu chcete jít naproti, ověřte si, že to, co jsem vám dnes napsal, máte na svém webu (e-shopu) aplikované. Až to budete mít, tak můžete pokračovat k dalším optimalizacím, o kterých pravidelně informujeme v našem digitálním magazínu.

A pokud vám není teorie dostatečná, tak se to naučte v některém z našich online kurzu, kde se digitálním dovednostem dopodrobna věnujeme a učíme lidi vše, co jsme se zatím sami za dlouhé roky naučili.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!