Jak fungují internetové vyhledávače? To byste měli znát, pokud chcete do online!

Představte si vyhledávač jako obří knihovnu, kde si knihovník (člověk s dotazem) může vytáhnout knihu (webovou stránku), aby mu pomohla najít přesně to, co v tu chvíli hledá.

David Groh
Publikoval: David Groh
13 minut čtení
Co je to internetový vyhledávač – jak vyhledávače fungují?
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

V dnešním příspěvku se podíváme ve zkratce na to, co je to internetový vyhledávač, jak vznikly vyhledávače, jaký byl jejich vývoj v průběhu času a hlavně na to, jak vlastně pracují a fungují. Pochopit jejich fungování je důležité k tomu, abyste i vy, s vašimi webovkami, mohli být v předních umístěních ve výsledcích vyhledávání (SERP stránky). A abyste tak díky předním umístěním ve výsledcích vyhledávačů měli adekvátní návštěvnost lidí z přirozeného vyhledávání.

Vznik internetových vyhledávačů a jejich následný vývoj

Začátek internetu byl poměrně smutný (pro obyčejného člověka), existovalo malé množství internetových stránek, víceméně pouze pro akademickou a vědeckou sféru. Postupně se internet začal zahušťovat a pomalu se tak dostával i do ostatních sfér lidských životů. A kam se postupně dostal, to vidíme dnes.

Na začátku internetu jste museli vždy zadat přesnou adresu, pokud jste se chtěli dostat na dané stránky. A tak se historie internetových vyhledávačů začala psát až v roce 1990. V té době byl pro prohledávání FTP serverů a archivů vytvořen vyhledávač Archie. V roce 1998 byl představen zcela revoluční internetový vyhledávač Google, který pomocí unikátního řadícího algoritmu výrazně změnil pohled na vyhledávání v internetovém obsahu. Vyhledávač Google se stal poměrně rychle oblíbeným. Přinášel relevantnější výsledky vyhledávání, než jeho konkurenti. Lépe odpovídal na vyhledávací dotazy, než ostatní vyhledávače. A po pravdě se mu to daří celou dobu, do dnešních dnů, kdy dominuje celému světu vyhledávání v internetu.

Postupným vývojem se vyhledávače zdokonalovali a v dnešní době se snaží simulovat chování reálných lidí. Cílem je, aby vždy přinesli správné odpověděli na vyhledávané dotazy pomocí relevantních výsledků vyhledávání, tj. odkazů na správný obsah, na různých webových stránkách. Proto vyhledávače používají velmi moderní technologie, neuronové sítě, strojové učení, “umělou inteligenci” a další.

Jaké používáme vyhledávače u nás a ve světě? U nás to jsou: Google, Seznam, Bing. Ve světě po tom ještě další: AltaVista, Aoohe,Ask, Baidu, DuckDuckGo, Ecosia, Excite, Lycos,Naver, YaCy, Yahoo,Yandex (Google je válcuje téměř všude a zmíněné vyhledávače jsou de facto minulostí).

Jak funguje internetový vyhledávač?

DIGIZÍN - Digitální magazín, služby digitálního marketingu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Vyhledávače (jako jsou například Google, Seznam a Bing) používají k uspořádání a hodnocení internetového obsahu poměrně složité procesy (známé jako „algoritmy“). Tyto algoritmy berou v úvahu doslova stovky různých hodnotících faktorů, aby rozhodly, kam by se měla konkrétní webová stránka umístit na “Stránce výsledků vyhledávání (SERP)” po zadání konkrétního dotazu.

Důležitá poznámka: Výsledná stránka s výsledky vyhledávání (SERP) se skládá z více sekcí. Jedna z těchto sekcí je určena právě pro přirozené výsledky vyhledávání. Hodnocení vyhledávačů odkazuje na neplacené (přirozené) organické výsledky. Placené výsledky (v podstatě zaplacené reklamy PPC, vypadající jako výsledek vyhledávání) jsou zcela samostatným oborem a komunikačním kanálem, o kterém informujeme v jiném našem příspěvku vzdělávací akademie.

Co je to internetový vyhledávač – jak vyhledávače fungují?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jak tedy internetový vyhledávač funguje u přirozeného (neplaceného) vyhledávání? Stručně řečeno, vyhledávače konzumují digitální obsah internetu a organizují získané informace do svých stránek s výsledky. Konečným cílem je, aby byli hledající lidé spokojeni s nalezenými výsledky, které najdou na “Stránkách s výsledky vyhledávačů” (SERP – Search Engine Result Page).

Pojďme si ve zkratce popsat, jak Google vyhledávač “zhruba” hodnotí webové stránky. Ač se nám to nemusí líbit, Google již dominuje ve vyhledávání i v naší zemi a Seznam s Bing jsou aktuálně minoritními vyhledávači. Proto se v našich příspěvcích budeme zabývat převážně vyhledávačem Google. Ostatní dva vyhledávače se se svými algoritmy nebudou o tolik lišit od dominujícího vyhledávače Google. Co vám bude fungovat při optimalizaci webu na vyhledávači Google, bude vám pravděpodobně stejně dobře fungovat i na vyhledávačích Seznam a Bing.

Je nutné říci, že si lidé ani neuvědomují, že když vyhledávají na Googlu nebo v dalších vyhledávačích, ve skutečnosti neprohledávají samotný internet. Ve skutečnosti vyhledávají v indexu Google, tzn. v indexu (knihovně) uložených kopiích webových stránek, které Google již procházel.

Abyste uspěli se SEO (Optimalizací pro vyhledávače), nemusíte naštěstí vědět o všech hodnotících faktorech vyhledávačů (je jich několik stovek). Navíc se tyto informace drží pod pokličkou, takže jak přesně fungují algoritmy se všichni odborníci pouze domnívají – vědí to pouze tvůrci samotných vyhledávačů.

Je užitečné alespoň základně porozumět procesu, který Google vyhledávač používá k nalezení a konečnému hodnocení webových stránek. Google používá k vyhledání a hodnocení obsahu následující kroky:

Krok 1 – Procházení internetu – dostupných webových stránek

Google a další vyhledávače používají „roboty“ k procházení webu a hledání nových nebo aktualizovaných internetových stránek. Aby Google našel stránku, musí mu o ni někdo říci, třeba v nástroji Google Search Central nebo na ni musí odkazovat odkazy z jiných (již známých) webových stránek. Obecně řečeno, čím více externích odkazů daná stránka má, tím snazší je pro roboty vyhledávače Google stránku vůbec najít.

Robot vyhledávače začíná procházením známých webových stránek a odkazů. Tyto odkazy jsou získávány z různých zdrojů, jako jsou například stránky, které jsou již indexovány a soubory sitemap, které obsahují seznam stránek na dané webové doméně. To platí i v rámci samotných podstránek daného webu, proto je důležité, abyste váš web měli řádně interně prolinkovaný, aby roboti vyhledávačů byli schopni dohledat všechny vaše podstránky, když už k vám konečně přijdou.

Krok 2 – Indexování stránek vyhledávačem

Google (nebo jiný internetový vyhledávač) analyzuje každou stránku, kterou jeho roboti objeví a snaží se porozumět tomu, o čem daná webová stránka je. Vyhledávače se dívají na věci, jako je textový obsah, obrázky, videa, audio stopy a další mediální soubory. Tyto informace pak uloží do svého indexu (jinými slovy do své databáze – knihovny). Tento proces umožňuje vyhledávači rychle a efektivně nalézt stránky, které obsahují klíčová slova nebo fráze, které uživatel hledá.

Krok 3 – Poskytování správných výsledků vyhledávání

Google určuje, které stránky jsou nejrelevantnější pro různé vyhledávací dotazy lidí a řadí je do jednotlivých “Stránek s výsledky vyhledávání (SERP)”. Algoritmy vyhledávání jsou navrženy tak, aby zobrazovaly relevantní, důvěryhodné stránky a poskytovaly tak lidem kvalitní výsledky a ověřené odpovědi na dotazy.

Dobrá optimalizace webu a obsahu s ohledem na SEO faktory může významně pomoci vašim webovým stránkám umístit se ve výsledcích vyhledávání výše, v mnoha případech na prvních místech, na první stránce.

Výsledky SEO aktivit směřují k SERP, ke stránce s výsledky vyhledávání.

DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Je možné ovlivnit chování internetových vyhledávačů?

Ano, je možné ovlivnit chování internetových vyhledávačů a to prostřednictvím technik známých jako Search Engine Optimization (SEO) nebo Search Engine Marketing (SEM) – tj. marketing ve vyhledávačích.

SEO je proces optimalizace webových stránek s cílem zlepšit jejich umístění v přirozených výsledcích vyhledávání. SEO může být realizováno pomocí technik jako je správné použití klíčových slov v nadpisech, popiscích a v obsahu stránky, použití zpětných odkazů a dalších faktorů, které ovlivňují hodnocení stránek vyhledávači.

SEM je proces placeného vyhledávání, kdy se lidé snaží umístit své inzeráty výše v seznamu výsledků vyhledávání na určitá klíčová slova. Tento proces může být realizován prostřednictvím platforem jako je Google Ads, Seznam Sklik nebo Bing Ads.

Je důležité si uvědomit, že vyhledávače neustále vylepšují své algoritmy a mohou být citlivé na manipulace snažící se ovlivnit umístění webových stránek v jejich výsledcích. Proto je důležité dodržovat etické postupy a nepoužívat nekalé techniky, které by mohly vést k penalizaci nebo vyloučení stránek z výsledků vyhledávání.

Když děláme pro sebe (a naše klienty) SEO aktivity, doufáme, že výsledky vyhledávačů ovlivníme v náš prospěch a že se objevíme na dané hledané klíčové fráze na prvních místech (ideálně na první stránce) v SERP. Pokud optimalizujeme na webových stránkách správně všechen obsah, SEO faktory, technické parametry webu a další, algoritmus vyhledávače Google, Seznam a Bing mohou rozhodnout v náš prospěch tak, že právě optimalizovaná webová stránka je nejrelevantnějším, tedy že se jedná o nejlepší možnou odpověď na zadanou otázku (vyhledávací dotaz). Díky tomu zobrazí webovou stránku před ostatními možnostmi uloženými ve svém indexu, tedy před všemi konkurenty.

Shrňme si to na závěr – jak funguje internetový vyhledávač.

Internetový vyhledávač je program, který umožňuje uživatelům najít informace na internetu pomocí klíčových slov. Jeho základním úkolem je prohledávat webové stránky a ukládat informace o nich do indexu, který umožňuje rychlé vyhledávání.

Při zadání klíčových slov do vyhledávače, program prohledává svůj index a vyhledává webové stránky, které obsahují daná klíčová slova. Vyhledávač pak vrací seznam odkazů na tyto stránky, seřazený podle relevance pro dané klíčová slova.

Procházení internetu roboty vyhledávačů probíhá v několika krocích:

Začátek procházení: Robot vyhledávače začíná procházením známých webových stránek a odkazů. Tyto odkazy jsou získávány z různých zdrojů, jako jsou například stránky, které jsou již indexovány a soubory sitemap, které obsahují seznam stránek na dané webové doméně.

Prohledávání stránek: Pokud robot najde novou stránku, prohledá ji a zaznamená obsah a metadata stránky. Tento proces zahrnuje analýzu obsahu stránky, identifikaci klíčových slov a klíčových frází, identifikaci odkazů na další stránky a zaznamenání různých faktorů, jako jsou například velikost stránky, rychlost načítání a další.

Indexování: Poté, co robot prohledá stránku, zaznamená její obsah a metadata a přidá je do své databáze indexovaných stránek. Tento proces umožňuje vyhledávači rychle a efektivně nalézt stránky, které obsahují klíčová slova nebo fráze, které uživatel hledá.

Aktualizace indexu: Robot vyhledávače pravidelně aktualizuje svůj index, aby zahrnoval nové nebo aktualizované stránky a zajistil, že jeho výsledky vyhledávání jsou aktuální a relevantní.

Pro určení relevance používají vyhledávače složité algoritmy, které berou v úvahu různé faktory, jako jsou například klíčová slova v nadpisech, popiscích, URL adrese, počet odkazů na danou stránku a další. Vyhledávače používají různé faktory pro určení, jaké stránky zahrnou do svého indexu a jaké umístí na vrchol výsledků vyhledávání. Tyto faktory ovlivňují relevantnost a užitečnost stránky pro uživatele.

Výsledky vyhledávání také mohou být ovlivněny dalšími faktory, jako je umístění (lokalita) uživatele, jeho předchozí vyhledávání a další.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!