Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu, které vám opět napoví…

David Groh
Publikoval: David Groh
13 minut čtení
Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Ohledně obsahového marketingu jsem toho publikoval již poměrně hodně. Kvalitní obsah na internetu nadále vládne většině marketingových strategií a existují důkazy na podporu mého tvrzení. Jednoduše řečeno, obsahový marketing je zásadním aspektem jakékoli digitální marketingové strategie, ať už provozujete malou místní firmu nebo velkou nadnárodní korporaci.

Koneckonců, obsah je nesporně tou pravou mízou, na které jsou založeny weby, sociální sítě a další různá media.

Moderní SEO se efektivně stalo optimalizovaným marketingem obsahu, protože Google a další vyhledávače vyžadují a odměňují ty provozovatele webových stránek, kteří vytvářejí obsah prokazující odbornost, autoritu a důvěryhodnost ve prospěch svých zákazníků.

Obsahový marketing zahrnuje vytváření a sdílení hodnotného, relevantního, zábavného a konzistentního obsahu v různých textových, video a audio formátech. Primární důraz by měl být kladen na přilákání a udržení jasně definovaného publika s konečným cílem dosáhnout ziskových zákaznických aktivit a akcí.

Ale vzhledem k tomu, že se každý den vytváří a sdílí tolik obsahu, je důležité mít neustálý přehled o nejnovějších trendech a osvědčených postupech v obsahovém marketingu, abyste udrželi krok.

Abych vám s tím trochu pomohl, dohledal jsem některé zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu, které byste podle mě měli znát a poté aplikovat do vašich denních aktivit.

Kolik firem využívá obsahový marketing a jak plánují dosáhnout úspěchu?

Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby
 • Podle Content Marketing Institute (CMI) cca 72 % B2B marketérů a cca 70 % B2C marketérů používá obsahový marketing jako součást své celkové marketingové strategie.
 • Cca 90 % marketingových profesionálů v průzkumu Semrush dosáhlo v roce 2021 úspěchu s obsahovým marketingem.
 • B2B obsahová marketingová studie provedená v CMI zjistila, že cca 40 % B2B marketérů má zdokumentovanou strategii obsahového marketingu; 33 % má strategii, ale není zdokumentována, a 27 % nemá žádnou strategii.
 • Polovina všech marketérů říká, že outsourcují nějaký obsahový marketing.
 • Předešlá pandemie a situace ve světě zvýšila využívání online obsahu o cca 200 %.

Jaké strategie používají marketéři a považují je za nejúčinnější?

 • Cca 80 % marketérů se domnívá, že je efektivnější vytvářet kvalitnější obsah méně často než často plodit nekvalitní obsah jen pro to, aby nějaký byl.
 • Ve studii Statista Research Study z roku 2022 provedené obchodníky po celém světě cca 60 % respondentů uvedlo, že věří, že je důležité být pro své zákazníky „vždy aktivní“, zatímco 23 % si myslí, že pro účely personalizovaného cílení je nejúčinnější komunikace vedená obsahem.
 • Obsahový marketing byl synonymem pro zveřejňování blogů, ale web a obsah se vyvinul do audio, video, interaktivních a meta formátů.

Statistiky o trendech a výkonu různých typů obsahu

Co je to PPC – PPC reklama – Pay Per Click reklama?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby
 • Mezi tři hlavní typy obsahu vytvořeného marketingovými týmy v roce 2022 patřily videa, blogy a obrázky.
 • Krátké články (83 %) a videa (61 %) jsou dva hlavní typy obsahu, které marketéři B2C používali za posledních 12 měsíců.
 • Používání dlouhých článků vzrostlo na 42 % z 22 % v loňském roce.
 • Krátký videoobsah jako TikTok a Instagram Reels je nejúčinnějším typem obsahu sociálních médií.
 • 40,8 % marketérů uvedlo, že originální grafika (infografika, ilustrace) jim pomohla dosáhnout marketingových cílů v roce 2020 (Zdroj: Venngage)
 • 72 % B2C marketérů očekávalo, že jejich organizace bude v roce 2022 investovat do video marketingu. (Zdroj: CMI)
 • Krátký obsah (300–900 slov) přitahuje o 21 % nižší provoz a o 75 % méně zpětných odkazů než články průměrné délky (900–1200 slov). (Zdroj: Semrush State of Content Marketing 2022)
 • Interaktivní obsah zaznamenal o 52,6 % větší zapojení než statický obsah, přičemž kupující stráví průměrně 8,5 minuty sledováním položek statického obsahu a 13 minut položkami interaktivního obsahu. (Zdroj: Mediafly)

Distribuce obsahu – nestačí pouze vytvářet a publikovat obsah.

Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Aby byla obsahová strategie úspěšná, musí zahrnovat promyšlenou distribuci obsahu prostřednictvím komunikačních kanálů, které navštěvuje cílové publikum vaší firmy.

 • Facebook byl v posledních 12 měsících nejlepším distribučním kanálem pro B2C marketéry a kanálem, který dosáhl nejlepších výsledků. (Zdroj: CMI)
 • B2B marketéři oznámili, že LinkedIn je nejběžnějším a nejvýkonnějším organickým distribučním kanálem sociálních médií.
 • 80 % B2B marketérů, kteří využívají placenou distribuci, využívá placenou reklamu na sociálních sítích (Zdroj: CMI)

Konzumace online obsahu

Jakmile se obsah dostane k publiku, je důležité porozumět tomu, jak publikum obsah konzumuje s v důsledku toho podniká konkrétní kroky.

 • Studie DemandGen z roku 2021 odhalila, že 62 % těch, kteří se rozhodují o nákupu B2B, uvedlo, že se při rozhodování o nákupu více spoléhají na praktický obsah, jako jsou případové studie a vizuální obsah, jako jsou webináře a uvedli větší důraz na důvěryhodnost zdroje.
 • Kupující jsou ochotni strávit přezkoumáním většiny formátů obsahu maximálně 5 minut. (Zdroj: DemandGen Content Preferences Survey)
 • 65 % respondentů v průzkumu společnosti DemandGen uvedlo, že více důvěřují vzájemnému hodnocení, obsahu vytvořenému uživateli a publikacím / analytikům třetích stran oproti obsahu vytvořenému společnostmi.

Výkonnost obsahového marketingu

DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jedním z hlavních důvodů, proč se obsahový marketing rozjel, je jeho schopnost být změřen, optimalizován a vázán na návratnost investic.

 • B2C marketéři oznámili (v CMI) tři hlavní cíle, které jim obsahový marketing pomáhá dosáhnout – jsou to: vytváření povědomí o značce, budování důvěry a vzdělávání cílového publika.
 • Obsahový marketing generuje třikrát více potenciálních zákazníků než tradiční out-bound marketing, avšak stojí o 62 % méně (zdroj: CMI). A to se vyplatí…
 • 56 % marketérů, kteří využívají blogování, tvrdí, že je to efektivní taktika. A 10 % tvrdí, že generuje největší ROI (návratnost investic) (zdroj: výzkum blogu Hubspot).
 • Více než 60 % marketérů měří úspěšnost své obsahové marketingové strategie prostřednictvím prodeje (zdroj: Hubspot State of Marketing Report, 2021).

Rozpočty obsahového marketingu zřejmě porostou.

Změny rozpočtu a ochota investovat do konkrétních marketingových strategií jsou dobrými ukazateli toho, jak populární a efektivní jsou tyto strategie na makroúrovni.

Zdá se, že následující statistiky jistě naznačují, že marketéři sáhli k hodnotě obsahu.

 • 61 % B2C marketérů ve studii CMI pro rok 2021 uvedlo, že jejich rozpočet na obsahový marketing na rok 2022 přesáhne rozpočet na rok 2021.
 • 22 % B2B marketérů uvedlo, že utratili 50 % nebo více ze svého celkového marketingového rozpočtu na obsahový marketing. Kromě toho 43 % zaznamenalo růst svých rozpočtů na obsahový marketing od roku 2020 do roku 2021 a 66 % očekávalo, že v roce 2022 opět porostou. (Zdroj: CMI)

Výzvy kterým je třeba čelit v oblasti obsahového marketingu.

Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Všechny formy marketingu přicházejí s problémy souvisejícími s časem, zdroji, odborností a konkurencí. Rozpoznání a řešení těchto výzev pomocí dobře promyšlených strategií je nejlepší způsob, jak je překonat a dosáhnout úspěchu.

Mezi hlavní výzvy obsahového marketingu v roce 2022 patřilo:

 • Přilákání kvalitních potenciálních zákazníků pomocí obsahu (41 %).
 • Generování dostatečné návštěvnosti a propagace obsahu (39 %).
 • Vytváření obsahu, který rezonuje s publikem (31 %)
 • Prokázání návratnosti investic do obsahu (30 %)
 • Změny v algoritmech vyhledávačů (64 %)
 • Změny v algoritmech sociálních médií (53 %)
 • Správa a analytika dat (48 %) patří mezi hlavní obavy obchodníků B2C. (zdroj: CMI)

Je čas začít dělat obsahový marketing správně a řízeně.

Jak jasně vidíte a možná jste si již uvědomili, obsahový marketing může být vysoce účinným a nákladově efektivním způsobem, jak generovat potenciální zákazníky, budovat povědomí o značce a podporovat prodej.

Ti, kteří jsou ochotni dát si práci na budování zdokumentované obsahové strategie a její realizaci produkcí, distribucí a optimalizací vysoce hodnotného obsahu zaměřeného na zákazníka, mohou získat významné obchodní odměny.

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na vytváření a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu k přilákání a udržení jasně definovaného publika a nakonec k podpoře ziskových akcí zákazníků.

Cílem obsahového marketingu je přilákat a udržet zákazníky důsledným vytvářením a správou relevantního a hodnotného obsahu se záměrem změnit nebo zlepšit chování spotřebitelů. Je to nepřetržitý proces, který zahrnuje výzkum a vytváření relevantního obsahu, jako jsou blogové příspěvky, videa, podcasty, infografiky a příspěvky na sociálních sítích, s cílem poskytnout hodnotu vaší cílové skupině a vybudovat si u ní důvěru a důvěryhodnost.

Poskytováním hodnotného a informativního obsahu se podniky mohou etablovat jako myšlenkové lídry ve svém oboru a budovat silné vztahy se svými zákazníky.

Jak to bude s obsahovým marketingem v roce 2023?

Google publikuje dokument o aktuálně používaných systémech pro hodnocení obsahu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Je pro mě obtížné s jistotou předvídat konkrétní způsoby, jak se bude obsahový marketing v roce 2023 vyvíjet, protože závisí na řadě faktorů, jako je technologický pokrok, změny v chování spotřebitelů a změny trendů v odvětví. Některé možné trendy v obsahovém marketingu pro rok 2023 však zahrnují:

 • Větší využívání umělé inteligence a automatizace při vytváření a distribuci obsahu: Nástroje umělé inteligence a automatizace mohou firmám pomoci ušetřit čas a zdroje automatizací úkolů, jako je tvorba obsahu, zveřejňování na sociálních sítích a e-mailový marketing.
 • Neustálý růst videoobsahu: Očekává se, že popularita videoobsahu, jako jsou videoreklamy a živé přenosy, bude i nadále růst, protože je velmi poutavý a účinný při předávání zpráv publiku.
 • Větší využívání personalizace: Firmy budou pravděpodobně i nadále používat techniky personalizace, jako je cílení obsahu na konkrétní publikum na základě jejich zájmů a chování, aby zefektivnily své marketingové úsilí.
 • Větší zaměření na zákaznickou zkušenost: Poskytování bezproblémové a příjemné zákaznické zkušenosti bude pravděpodobně ještě důležitější, jak se podniky budou snažit odlišit na přeplněném trhu.
 • Větší využívání interaktivního obsahu – interaktivní obsah, jako jsou kvízy, ankety a průzkumy, může firmám pomoci zaujmout a komunikovat s publikem smysluplnějším způsobem.
David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!