Jak být vážně dobrý šéf pro vaše podřízené kolegy?

Fakt dobrej boss není jen nějakej borec s nadupanou strategií nebo schopností tahat za provazy uvnitř velkého korporátu, což jsou sice super věci, ale ta pravá magie je v autentičnosti člověka.

David Groh
Publikoval: David Groh
9 minut čtení
Jak být fakt dobrým šéfem pro své kolegy a podřízené?
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Fakt dobrý šéf není jen nějakej borec s nadupanou strategií nebo schopností tahat za provazy uvnitř velkého korporátu, což jsou taky super věci, ale ta pravá magie je v autentičnosti. To je ten kouzelný klíč k tomu, abyste si i vy vybudovali cestu k úspěšnému vedení a k tomu, aby váš tým hrál ve správném rytmu.

No, a co vlastně znamená autentičnost a jak ji můžeš smíchat do svého stylu vedení? No jasně, kdo by to věděl líp než ten chlápek David Groh, co píše články v DIGIZÍN, drmolí přednášky lidem a vede celý vzdělávací portál. Tak tady máte pár postřehů, jak se stát autentickým vůdcem ve vašem týmu!

Žijte autenticky podle svých osobních životních hodnot. Pravá autentičnost vyžaduje hluboké sebepoznání. Patříte mezi ty, kdo oceňují upřímnost a rádi se zapojují do konstruktivní zpětné vazby?

Dovedete se smířit se svými chybami a nezdary, s klidnou myslí? Doporučuji vám pravidelně věnovat čas sebereflexi. Přemýšlejte o tom, co skutečně považujete za důležité a hodnotné. Nicméně pamatujte, že mluvení o hodnotách je pouze prvním krokem, následuje důležitý krok – jejich aktivní žití.

Dokážete zůstat věrní svým hodnotám i v situacích, kdy to může být bolestivé a nekomfortní? Až budete mít jasnější obrázek o tom, co má pro vás skutečnou hodnotu, přichází čas tuto hodnotu sdílet s okolím. Buďte však opatrní, abyste to nepřednášeli jako morální poučení nebo nepřirozeným způsobem.

Raději zapojte své blízké do otevřených diskusí o tom, co vám skutečně imponuje a proč. A pokud spatříte nesoulad mezi vašim jednáním a vašimi hodnotami, nebo vás někdo vyzve k jednání, které není v souladu s vašimi hodnotami, nebojte se na to upozornit nebo to odmítnout.

Překonejte své ego a vytvořte prostor pro propojení s ostatními.

Jak být fakt dobrým šéfem pro své kolegy a podřízené?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Úspěch vašeho vedení závisí na úspěchu vašeho týmu. Tento fakt zdůrazňuji, a to znamená, že vaší prioritou by měly být potřeby jednotlivých lidí ve vašem týmu. Osobně věřím, že klíčovým prvkem je umění naslouchat více, než mluvit. Aktivní naslouchání vašim kolegům vám pomůže rozvíjet větší empatii (další významný prvek) a hlouběji porozumět tomu, co se ve skutečnosti děje u vás ve firmě nebo ve vašem projektu.

Vaše kolektivní skupina již náznakem naznačuje, co je pro ni důležité – mohou to být fotografie na pracovním stole, oblíbené ikony ve sděleních nebo třeba způsob, jakým tráví volný čas. Udělejte si čas a snažte se lépe poznat, co je hnacím motorem jednotlivých členů týmu. A když nastane okamžik rozhodování, které ovlivní váš tým, snažte se…

Vedení směrem k učení je cestou k úspěchu.

Jak nastavit dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s klienty? Zde jsou další tipy pro OSVČ a freelancery.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Autentičnost nezahrnuje pouze oslavování úspěchů, ale také schopnost čelit chybám a neúspěchům. Jako dobrý šéf můžete tuto filozofii uvést do praxe tím, že podporujete kulturu učení ve vašem týmu. Když vaši spolupracovníci cítí, že mají prostor snažit se a riskovat, budou se rychleji rozvíjet.

Věřím, že je zásadní jít příkladem a projevovat otevřenost ohledně vlastního učebního procesu. Sdílejte s týmem nejen své úspěchy, ale také chyby a obtíže, které jste překonávali. Uznávejte a odměňujte nejen konečné výsledky, ale také úsilí a pokrok. Samozřejmě, můžete svým lidem podpořit učení tím, že jim poskytnete zdroje, školení a dokonce i finanční prostředky na účast na konferencích nebo získání certifikátů. Tímto způsobem jim ukážete, že vaše vedení je založeno na podpoře osobního růstu a rozvoje.

Vyjádřete vděčnost a ocenění ve svém vedení.

Měli byste mít vlastní internetové stránky? A proč jsou webové stránky středobodem vaší online přítomnosti?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Nejde o to pořádat honosné oslavy s poháry za každý drobný úspěch dosažený vaším týmem. Nicméně malá gesta ocenění a upřímného díků mohou mít obrovský dopad. Pravidelně vyjadřujte své uznání kolegům, spolupracovníkům a podřízeným za jejich práci, dosažené výsledky nebo příkladné chování. Snažte se být příjemní, projevujte vstřícnost a dodržujte principy fair-play. Dbejte na to, aby vaše očekávání byla jasná a srozumitelná. Tímto způsobem odstraníte zbytečný stres a vytvoříte prostor pro kreativitu a produktivitu.

Ocenění nemusí být ve formě velkých ceremonií. Někdy stačí krátká, upřímná slova uznání a poděkování. To dokáže posílit motivaci a zapálení vašeho týmu. Když lidé vědí, že je jejich práce ceněna a viděna, jsou více motivováni pokračovat a přinášet kvalitní výsledky. Současně se snažte vytvářet prostředí, kde je komunikace očekávání otevřená a transparentní. Tím zajišťujete, že všichni mají jasno v tom, co se od nich očekává, což snižuje stres a umožňuje jim plně se soustředit na kreativní řešení a inovaci.

Vytvořte si pozitivní respekt u lidí ve vašem okolí.

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Někteří vedoucí dosahují respektu tím, že vládnou skrze strach. I když to může na krátkou dobu fungovat, já pevně věřím, že kladný respekt má mnohem větší efekt, zejména pokud máte zájem budovat důvěru a udržitelné pracovní vztahy.

Kladný respekt zahrnuje, jak se lidé cítí ohledně vašich rozhodnutí a jaké emoce k vám chovají. Lidé touží mít dojem, že vaše rozhodnutí jsou základní a že skutečně naplňujete svá slova činy. Proto je klíčové poskytovat jasné vysvětlení k vašim rozhodnutím, aby bylo zřejmé, proč jste si vybrali určitý směr a proč jste se rozhodli pro konkrétní kroky. Sdílení této logiky za těmito rozhodnutími posílí důvěru a umožní vašim spolupracovníkům lépe porozumět vašemu směřování.

Při budování pozitivního respektu je klíčová také schopnost naslouchat. Aktivní naslouchání lidem ve vašem týmu ukazuje, že si vážíte jejich názorů a že jejich hlas má význam. Respekt a vzájemné uznání vytvářejí klima, ve kterém se lidé cítí povzbuzeni k vyjádření svých myšlenek a nápadů. Tím se vytváří prostor pro růst a inovaci, což posiluje pozitivní respekt ve vašem pracovním prostředí.

Rozvinutí autentického vůdce v rámci vaší firmy.

Služby internetového magazínu DIGIZÍN
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pokud usilujete o vytvoření většího počtu autentických vůdců ve vaší organizaci, zvažte využití skupinového učení jako cenného nástroje. Skupinové učení může hrát klíčovou roli při formování těchto vedoucích, jelikož umožňuje sdílet znalosti, podporovat se navzájem a vytvářet synergie mezi různými perspektivami.

Kolektivní učení vám umožňuje, aby šéfové sdíleli své zkušenosti, úspěchy i výzvy s ostatními členy týmu. Tímto způsobem mohou inspirovat a motivovat své kolegy, a zároveň se sami neustále rozvíjet díky vstřebávání různých pohledů a přístupů. Zkušenosti a příklady dobré praxe z praxe mohou sloužit jako cenné návody pro ostatní, a to vytváří kulturu, kde každý může růst.

Skupinové učení je také ideálním prostředím pro rozvoj komunikačních a mezilidských dovedností. Vedoucí se učí lépe porozumět potřebám a očekáváním svých kolegů, což může vést k vytvoření harmonického pracovního prostředí a zvýšené spolupráci. Tato společná cesta učení vede nejen k osobnímu růstu jednotlivců, ale také k posilování celého týmu a organizace.

Celkově lze skupinové učení vnímat jako efektivní způsob, jak podporovat formování autentických vůdců ve firmě. Tato dynamika sdílení, vzájemné podpory a učení se navzájem, může výrazně posílit osobní rozvoj jednotlivců i kolektivní výkonnost.

Tak to bylo trocha moudra, které jsem vám dnes chtěl sdělit… David z DIGIZÍN.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!