Proč začít podnikat na rodičovské? Jaké to pro vás může mít výhody?

David Groh
David Groh
6 minut čtení
Proč začít podnikat na rodičovské? Radí maminka a copywriterka Bára.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Mateřská a následně rodičovská dovolená jsou zcela nová období v životě ženy-matky. V tomto období se žena většinou soustředí na péči o dítě. Zároveň ale může pociťovat frustraci ze ztráty uplatnění, které měla v zaměstnání.

Pokud se na to žena cítí, je období mateřské, případně rodičovské dovolené ideální pro začátek podnikání. Podnikat na rodičovské má řadu výhod. V tomto případě je totiž podnikání bráno jako vedlejší činnost a tehdy zde existují jisté výhody při placení povinných záloh na sociální a zdravotní pojištění. Můžete pozvolna začít podnikat podle toho, jak vám děťátko dovolí a zároveň neriskujete velké náklady.

Podnikání jako hlavní činnost

Pokud nesplňujete žádnou podmínku pro vedlejší činnost, zdravotní a sociální pojištění se vypočítává podle zisku. Zároveň zde existují minimální zálohy, které musíte každý měsíc zaplatit. Minimální zálohy pro rok 2023 jsou 2 722,- Kč na zdravotní pojištění a 2 944,- Kč na sociální pojištění, minimálně tak musíte uhradit měsíční zálohy ve výši 5 666,- Kč.

Podnikat na rodičovské je bráno jako vedlejší činnost.

Co je to CMS – Content Management System – redakční systém pro správu obsahu?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Kdy je podnikání považováno za vedlejší činnost, upravuje Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., a to v těchto případech:

 • Vykonáváte zaměstnání.
 • Máte nárok na výplatu invalidního důchodu.
 • Máte nárok na starobní důchod.
 • Máte nárok na rodičovský příspěvek.
 • Máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu.
 • Pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.
 • Osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
 • Osobně pečujete o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.
 • Nebo jste nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 písm.
 • Pokud splňujete některou z podmínek pro vedlejší činnost, zdravotní a sociální pojištění se platí podle výše zisku, ale neplatíte minimální zálohy => když máte malý zisk, platíte málo nebo neplatíte vůbec.
 • Pro zdravotní pojištění lze po pobírání rodičovského příspěvku navázat tzv. péčí o dítě do 7 let nebo o 2 děti do 15 let a zůstane vám podnikání jako vedlejší činnost (podmínkou je, že děti jsou ve školce maximálně 4 hodiny denně a nechodí do družiny), tuto skutečnost musíte nahlásit své zdravotní pojišťovně; sociální pojištění tento důvod nezná, takže tam máte podnikání jako hlavní činnost a platíte běžné, měsíční zálohy.

Výhody podnikání na rodičovské.

Proč začít podnikat na rodičovské? Radí maminka a copywriterka Bára.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Vytvoříte si s dětmi silný vztah – Vlastní podnikání přináší velkou flexibilitu. Na jednu stranu je výzva sladit rodinný a pracovní život tak, aby ani jedna část nestrádala. Na druhou stranu to přináší velikou volnost v plánování pracovních aktivit. Když budete s dětmi doma, i když budete pracovat, může to prohloubit váš vztah, protože děti uvidí, že jste stále s nimi.

Zároveň se učí, že i rodič potřebuje nějaký čas pro sebe nebo pro práci a jsou tedy chvíle, kdy není stoprocentně dostupný.

Jdete dětem dobrým příkladem – Děti vidí, že je třeba důkladně plánovat a zodpovědně rozdělovat čas mezi rodinu a práci. Pokud rodiče dělají práci/ podnikají v tom, co je naplňuje, vidí děti šťastné a spokojené rodiče, kteří zvládají vybalancovat svůj čas a tím se učí, jak sami mohou žít spokojený život.

Finanční výhody – Podnikání je zdrojem příjmů pro celou rodinu a může pomoci dětem pochopit, jak fungují peníze a jak se dají vydělávat. Děti se tak postupně lépe naučí chápat hodnotu peněz a jak s nimi zacházet, aby to přinášelo výhody.

Rozvíjení kreativity – Podnikání s malými dětmi přináší mnohé výzvy právě ve skloubení kvalitně stráveného času s dětmi a zároveň efektivní prací. Každý den řešíte nové, nečekané situace a učíte se na ně pružně reagovat. Tím rozvíjíte svou kreativitu na maximum a děti se to od vás učí.

Ať už se rozhodnete s dětmi podnikat nebo naopak zůstat s nimi doma a užívat si ten čas, kdy jsou malé a plně vás potřebují, přeji vám, ať jste se svou volbou spokojení. Neexistuje jeden jediný návod na to, jak si to správně zařídit. Vždy se rozhodujte podle toho, co potřebujete vy a vaše rodina.

Sdílej příspěvek