YouTube oznamuje partnerství s hudebním průmyslem, aby podpořil odpovědný vývoj AI.

YouTube doufá, že povede budoucí kreativitu založenou na umělé inteligenci, a to s partnerstvími s hudebním průmyslem, s cílem vyvinout odpovědné modely umělé inteligence, které ochrání samotné umělce a tvůrce.

David Groh
YouTube oznamuje partnerství s hudebním průmyslem, aby podpořil odpovědný vývoj AI.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby
  • YouTube oznámil spolupráci s hudebním průmyslem na vývoji odpovědného rámce umělé inteligence.
  • V centru pozornosti je ochrana a příležitosti pro hudební partnery, včetně neustálých investic do technologie správy práv.
  • Cílem partnerství je podporovat inovace a zároveň podporovat umělce a širší průmysl.

Umělá inteligence (AI) již není vzdálenou realitou – už je tady (tj. strojové učení). A tento vývoj AI formuje kreativitu, podněcuje nové koncepty a transformuje průmyslová odvětví. V roce 2023 zatím videa na YouTube o generativní umělé inteligenci zaznamenala více než 1,7 miliardy zhlédnutí.

Generální ředitel YouTube, Neal Mohan, v nedávném příspěvku na blogu zdůraznil, že je potřeba chopit se potenciálu AI zodpovědně. YouTube doufá, že povede budoucnost tvůrčí svobody a integrity, kde hudebníci, umělci a tvůrci obsahu stojí v čele inovací.

YouTube byl vždy synonymem pro hudbu, spojoval fanoušky po celém světě, podporoval ikonická videa a rozvíjel nové talenty. Jeho partnerství s hudebním průmyslem vedlo k vytvoření předplatitelských služeb YouTube Music a Premium, k novým globálním možnostem živého vysílání a pečlivé ochraně autorských práv umělců.

Nedávno YouTube spolupracoval s partnery v hudebním průmyslu, jako je Universal Music Group, na vytvoření rámce umělé inteligence, který bude inovovat a zároveň chránit práci umělců a tvůrců.

Pro využití tohoto směru představil YouTube svůj hudební inkubátor umělé inteligence. Tato iniciativa ve spolupráci s Universal Music Group sdružuje celosvětově uznávané umělce, aby shromáždili poznatky o generativních experimentech a výzkumu AI.

Ochrana a příležitosti pro hudební partnery

YouTube oznamuje partnerství s hudebním průmyslem, aby podpořil odpovědný vývoj AI.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

S umělou inteligencí, která podporuje novou éru kreativního vyjádření, YouTube pokračuje ve svém dědictví ochrany práce tvůrců.

Investice do technologií správy práv, jako je Content ID, umožnily generování příjmů pro toto odvětví a vývoj umělé inteligence představuje příležitost k přepracování těchto ochran. Roky investic do zásad a důvěry přivedly YouTube k tomu, aby rozšířil svá zabezpečení na obsah generovaný umělou inteligencí.

Výzvám, které představuje generativní umělá inteligence, jako je zneužívání autorských práv a dezinformace, stojí YouTube s odhodláním podporovat technologii využívající umělou inteligenci k ochraně své komunity.

Lucian Grainge, předseda představenstva a generální ředitel Universal Music Group, se také podělil o své myšlenky o budoucnosti umělé inteligence v hudbě v samostatném článku.

Graingeovy vzpomínky sahají do 80. let minulého století v Londýně, kde byl svědkem představení Fairlight CMI – prvního komerčně dostupného sampleru na světě.

Od hudby Kate Bush po Frankie Goes to Hollywood se ukázalo, že hudební produkce se proměňuje. Digitální manipulace, kterou kdysi někteří vnímali skepticky, dala vzniknout bezmezné kreativitě. Grainge věří, že generativní umělá inteligence může mít ještě významnější dopad, za předpokladu, že průmysl najde správnou rovnováhu.

Potenciál AI není bez úskalí. Technologie by také mohla zneužít a nesprávně přiřadit jedinečné vlastnosti umělce. Grainge zdůraznil potřebu infrastruktury, inovativních partnerství, škálované distribuce a záruk k zajištění svobody umělců a spravedlivé odměny.

Vývoj AI – jedná se o posun vpřed s generativní AI?

YouTube oznamuje partnerství s hudebním průmyslem, aby podpořil odpovědný vývoj AI.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

YouTube věří v transformační sílu generativní umělé inteligence k povzbuzení kreativity. Tři principy sdílené generálním ředitelem YouTube vytvořily pevný základ, kde se daří umělcům, skladatelům, producentům a celému odvětví.

Neustálý pokrok v AI otevírá tvůrcům obsahu a obchodníkům bránu k vytváření kvalitnějšího obsahu při zachování integrity a autenticity tvůrců původního obsahu.

Poznámka redakce: Tak jsem na to zvědavý, jak to bude v praxi vypadat a zda Google bude takto férově k celé problematice AI přistupovat. Přeci jen Google není takový samaritán, jak by mohlo z článku vyplynout. Jen se pokouší udržet si své uživatele v době příchodu AI, aby mohl nadále generovat nehorázné zisky.

Celkově lze říci, že AI přinese mnoho příležitostí a také mnoho nástrah. O možných důsledcích s nástrojem pro tvorbu textů píšu v nedávném příspěvku na téma generování textového obsahu pomocí nástroje ChatGPT. Píšu konkrétně o tom, jaké to pro vás může mít právní důsledky, pokud budete texty generované tímto rozšířeným AI nástrojem používat bezhlavě a to formou Copy – Paste. Že vygenerované texty publikujete bez jakékoliv úpravy – což je velmi nebezpečné – viz zmíněný článek.

ZDROJ INFORMACÍ: YouTube - oficiální blog
David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.