Měkké dovednosti nabývají na důležitosti! Tvrdé dovednosti jim sekundují. Velký přehled pro rok 2024

Buďte žádaní na trhu práce. Vybudujte ze sebe hvězdu na poli pracovních příležitostí. Osvojte si nejžádanější měkké dovednosti (pro rok 2023), které vychází z výroční zprávy LinkedIn. Ta obsahuje informace, které využijete při hledání zaměstnání nebo při rozjezdu podnikání.

David Groh
Publikoval: David Groh
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

LinkedIn zveřejnil výroční zprávu o měkkých a tvrdých dovednostech, které budou žádané v roce 2023. Tento přehled vznikl na základě údajů shromážděných z pracovních nabídek a aktivit jednotlivých členů této pracovní sociální sítě. Pojďme se společně podívat na tento seznam dovedností a ukažme detailnější informace k nim.

Jak jsem zmínil, zpráva je založena na datech shromážděných z nabídek práce na LinkedIn a aktivit členů. Poskytuje tak jedinečný a hodnotný pohled na současné a budoucí potřeby trhu práce.

Ve zkratce, mezi 5 hlavních požadovaných měkkých dovedností pro rok 2023 patří management, komunikace, služby zákazníkům, vedení lidí a schopnosti prodeje. Mezi 5 hlavních tvrdých dovedností patří vývoj softwaru, SQL, finance, programovací jazyk Python a práce v Java.

Sami hodně slyšíme o hospodářském poklesu, ale LinkedIn tvrdí, že to nečiní trh práce méně konkurenčním. V České republice máme aktuálně stále ještě nízkou nezaměstnanost – uvidíme v následujících měsících, jak se bude situace vyvíjet. Ale na možný negativní vývoj bychom se měli připravit již nyní a budovat své vlastní měkké dovednosti.

Dle dohledaných informací, celosvětově nedostatek talentů dosáhl 16ti letého maxima, přičemž 75 % zaměstnavatelů uvádí, že má problém najít kandidáty se správnou kombinací technických a měkkých dovedností. A takový trend můžeme najít také u nás.

Jedním ze způsobů, jak zůstat konkurenceschopní na trhu práce, je zaměřit se na nejžádanější dovednosti a ty rozvíjet, což vám otevře dveře na lukrativní pracovní pozice a jednotlivým podnikům pomůže zajistit talenty, které potřebují, i mezi svými zaměstnanci. Také to přinese ten efekt, že si pracovníci budou moci udržovat vlastní dovednosti aktuální – dle vývoje situace na pracovním trhu.

Co jsou měkké a tvrdé dovednosti?

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Měkké dovednosti – soft skills

Měkké dovednosti jsou osobní rysy a chování, které se často vyvíjejí prostřednictvím životních zkušeností a mohou ovlivnit způsob, jakým jednotlivec vykonává svou práci. Obvykle je lze přenést na jakýkoliv typ práce, i když určité měkké dovednosti mohou člověka učinit vhodnější pro konkrétní druh práce.

Schopnost přizpůsobit se okolnostem, dohodnout s ostatními lidmi nebo třeba přirozená kreativita patří mezi tzv. měkké dovednosti. Firmy na ně kladou stále větší důraz. Například kreativní jednotlivci mohou být vhodnější pro roli designéra, než pro práci v právní oblasti.

Tvrdé dovednosti – hard skills

Tvrdé dovednosti se týkají schopnosti člověka vykonávat odpovědně konkrétní roli. Zahrnují specializované znalosti a technické schopnosti, které umožňují dokončit danou práci. Softwaroví inženýři se mohou například dobře orientovat v cloudových řešeních, SQL a Javě. Bez tvrdých dovedností se člověk na pracovním trhu těžko obejde. Tvrdé dovednosti čerpá člověk díky vzdělávacímu systému, různým kurzům, vzdělávání v DIGIZÍN a také v zaměstnání během praxe.

Měkké dovednosti – seznam 10 nejžádanějších pro rok 2023

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pojďme se ponořit do zprávy z LinkedIn o 10ti nejžádanějších měkkých dovednostech pro rok 2023. Najdete se v nějaké z nich?

Na 1. místě je management. Zpráva LinkedIn ukazuje, že management je 1. nejžádanější dovedností pro rok 2023. Jak společnosti rostou a expandují, potřeba kvalifikovaných manažerů, kteří mohou dohlížet na týmy, projekty a operacemi, je stále důležitější. Efektivní řízení je klíčovým faktorem pro zapojení zaměstnanců, produktivitu – to vše zřejmě v posledních letech utrpělo.

Není divu, že tato dovednost je na prvním místě, protože manažerské dovednosti jsou potřeba ve všech pracovních funkcích. Ve skutečnosti byl management zařazen mezi 10 nejžádanějších dovedností pro obchodní, prodejní, inženýrské, IT, projektové/programové řízení, marketing a náborové role.

Na 2. místě je komunikace. Vzhledem k tomu, že týmy jsou často geograficky rozptýlené a společnosti nadále upřednostňují týmovou práci, efektivní komunikace napříč kanály a platformami se stává cennější, než kdy dříve. Díky rychlému rozvoji práce na dálku jsou silné komunikační dovednosti důležitější než kdy jindy, zvláště když zaměstnanci pracují asynchronně nebo komunikují virtuálně. Zaměstnanci musí být schopni jasně komunikovat osobně i prostřednictvím různých kanálů, včetně e-mailu, rychlých zpráv, softwaru pro řízení projektů a online videa.

Dovednosti zákaznického servisu jsou na 3. místě. Společnosti si uvědomují, že k budování loajality ke značce a podpoře dlouhodobého růstu je třeba poskytovat zákazníkům vynikající zkušenost a dlouhodobou péči o zákazníky. Téměř 90 % kupujících říká, že zákaznická zkušenost, kterou společnost poskytuje, je důležitá stejně jako jejich produkty a služby.

Důležitost zákaznických služeb se vztahuje na každého zaměstnance, který má kontakt se zákazníkem, včetně prodejců, fakturačních specialistů a techniků podpory. Výjimečný zákaznický servis buduje loajalitu a pomáhá organizacím získat opakované obchody a podporovat trvalý růst.

Vedení lidí a vůdčí schopnosti jsou 4. na seznamu žádaných měkkých dovedností. Ať už vedete malý tým nebo celou organizaci, schopnost poskytovat vedení, směr a inspiraci je pro úspěch zásadní. Svět práce se rychle mění a organizace potřebují moderní lídry, kteří svým podřízeným a kolegům pomohou přizpůsobit se. Efektivní vůdčí schopnosti jsou nezbytné pro přizpůsobení se novým výzvám a příležitostem, pro inspirování týmů k co nejlepším výkonům a pro podporu inovací.

Prvních 5 nejdůležitějších měkkých dovedností završují prodejní dovednosti – prodej a odbyt. S nárůstem elektronického obchodování a rostoucí důležitostí digitálních kanálů, jsou prodejní dovednosti stejně cenné, jako nikdy předtím. Prodejní dovednosti se používají v celé řadě pracovních funkcí z různých důvodů.

Řekněme, že náboráři využívají prodejní dovednosti k přilákání a zapojení uchazečů o zaměstnání. Vedoucí společnosti využívají prodejní dovednosti k zajištění financování. A prodejci potřebují prodejní dovednosti, aby mohli uzavírat obchody a udržet si zákazníky. Jedná se o vysoce přenosnou dovednost, která může zaměstnancům pomoci uspět v mnoha různých rolích.

Projektový management – Dovednosti projektového řízení hrají klíčovou roli při zajišťování toho, aby byly projekty dokončeny včas, v rámci rozpočtu a v rámci přijatelných standardů kvality. To je zvláště důležitá dovednost, aby bylo zajištěno, že úsilí zaměstnanců bude koordinované a soudržné.

Výzkum a vývoj – V dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí jsou silné výzkumné a vývojové dovednosti nezbytné pro informované rozhodování a rozvoj strategie. To zahrnuje průzkum tržních trendů, chování kupujících a nových technologií s cílem zůstat relevantní a konkurenceschopní v dynamické době.

Analytické schopnosti – Moderní týmy najímají specializované, kompetentní pracovníky a povzbuzují je k uplatňování individuálních přístupů. To vyžaduje, aby každá osoba měla analytické dovednosti potřebné k samostatnému řešení složitých problémů a přijímání informovaných rozhodnutí.

Marketing – Marketing není izolovaná pracovní funkce, je to vícefunkční schopnost, která se stala špičkovou dovedností pro profesionály v oblasti prodeje, náboru a řízení projektů. Marketing pomáhá odlišit se organizacím od konkurentů – ať už to znamená vytvářet inovativní řešení, nabízet tato řešení zákazníkům nebo zapojovat talenty, které potřebují.

Týmová práce – Týmy se často skládají z jednotlivců s různými zkušenostmi, zázemím a oblastmi odbornosti – a byla by škoda toho nevyužít. Týmová práce umožňuje společné řešení problémů, které může vést k inovativnějším řešením.

Tvrdé dovednosti – seznam 10 nejžádanějších pro rok 2023.

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pojďme se také podívat na nejžádanější tvrdé dovednosti, které budou od vás chtít společnosti v roce 2023. Pokud jde o pracovní výkon, tvrdé dovednosti odkazují na odbornost pracovníka při provádění úkolů specifických pro konkrétní práci. Tyto dovednosti obvykle zahrnují technické znalosti a specializované schopnosti nezbytné k dokončení úkolu a práce.

Například softwaroví inženýři mohou potřebovat hluboké znalosti cloud computingu, SQL a Java, aby mohli úspěšně plnit své povinnosti. Já například potřebuji pro svoji práci hlubokou znalost marketingu ve vyhledávačích a znalost Google Ads nástroje.

Nyní se podívejme na 10 nejžádanějších tvrdých dovedností v roce 2023 – dle LinkedIn:

  • Vývoj softwaru
  • Práce s SQL databázemi a nástroji
  • Finance a řízení financí
  • Práce v Python
  • Práce v Java
  • Analýza dat
  • JavaScript
  • Cloudová řešení
  • Operations
  • Management vztahu se zákazníky

Shrnutí – měkké dovednosti nabývají na potřebě.

DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Mezi 20 nejžádanějšími dovednostmi, které jsem dnes krátce popsal, byly před 3 lety v LinkedIn přehledu pouze 2 z dnešního přehledu, a to Cloud computing a Prodej. To ukazuje, že dovednosti, které podniky vyžadují, se neustále vyvíjejí, a proto je pro zaměstnavatele a zaměstnance klíčové držet krok s těmito změnami.

Zpráva LinkedIn naznačuje, že trh práce v roce 2023 bude klást důraz na měkké dovednosti, jako je management, komunikace a vedení, a také na technické dovednosti, jako je analýza dat, vývoj softwaru a cloudová řešení.

Aby bylo možné identifikovat nejžádanější dovednosti, LinkedIn analyzoval data od zaměstnavatelů, náborových pracovníků a pracovních nabídek za šest měsíců (duben až říjen 2022). Poptávka po konkrétních dovednostech byla měřena pohledem na členy LinkedIn, kteří byli najati nebo kontaktováni, a také na dovednosti uvedené v placených pracovních pozicích.

Jasně z dat vyplývá, že byste se měli těmto měkkým dovednostem průběžně věnovat a zlepšovat se v nich.

ZDROJ INFORMACÍ: LinkedIn Blog
David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!