Tvorba promptů do nástrojů generativních AI se stane důležitou disciplínou.

Prompting, tvorba příkazů pro generativní AI, je zkrátka fascinující a dynamický obor, který stojí za to sledovat a využívat poznatky pro vlastní profesní a osobní rozvoj.

David Groh
Tvorba úspěšných promptů do nástrojů generativních AI se stane důležitou disciplínou.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Prompting, což je anglický termín pro psaní pokynů do generativních AI nástrojů, je fascinující oblast, která nám umožňuje komunikovat s technologiemi jako jsou ChatGPT, Midjourney, Google Bard a s dalšími. Přemýšlejme společně o tom, co tato metoda udělování příkazů skýtá. Protože tvorba promptů (příkazů) se v mnoha firmách stává důležitou pracovní náplní lidí.

Pokud se zabýváte tvorbou úspěšného a ziskového obsahu nebo online marketingem, prompting může být vaším tajným nástrojem. Stačí napsat konkrétní pokyn do formuláře a generativní AI na jeho základě vytvoří texty, videa, obrázky, tabulky, programovací kódy a další obsah.

Existuje mnoho veřejných knihoven promptů, které můžete využít ve své práci a upravit dané příkazy podle svých potřeb.

Zajímavé jsou například renomované studie, které naznačují, že do tří let budou zaměstnavatelé upřednostňovat zaměstnance, kteří umí pracovat s generativními AI. To platí pro různé oblasti, od marketingu a managementu, po HR a administrativu. Proto je jistě i pro vás důležité se s promptováním seznámit a začít ho využívat na maximum.

Samozřejmě, různé oblasti našich pracovních životů vyžadují různé přístupy k rozkazování umělé inteligenci. Například v marketingu budete chtít pravidelně vytvářet obsah, který je v souladu s vaší značkou, s vaší misí nebo s vaší firemní kulturou. V HR můžete využít prompting k analýze pohovoru s uchazečem a získat tak cenné informace. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možnosti jsou poměrně široké.

Tvorba promptů pro generativní AI je ve vaší vlastní režii.

Tvorba promptů do nástrojů generativních AI se stane důležitou disciplínou.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Důležité je uvědomit si, že prompty (příkazy pro AI) jsou dostupným nástrojem, který můžete zkoumat sami, a to bez ohledu na velikost vaší organizace, zda jste OSVČ nebo velký korporát. Stačí věnovat několik hodin experimentování s ChatGPT (nebo jiným AI nástrojem) a také několik hodin věnovat zkoumání veřejných knihoven promptů.

Nezapomínejte, že skutečně efektivní prompty jsou ty, které zapadají do vašich konkrétních pracovních postupů. Proto organizace potřebují vytvářet své vlastní knihovny užitečných promptů, které odpovídají jejich potřebám a odvětvím. To vás udrží konkurenceschopnými na trhu práce také konkurenceschopnými ve vašem oboru podnikání.

I když se může zdát, že tvorba úspěšných promptů a příkazů je jen dočasným trendem, stále má smysl se touto oblastí zabývat. Opravdu přesné příkazy vám mohou poskytnout efektivitu a konkurenční výhodu v dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním světě. Věřte tomu, že i když manuální prompting možná nakonec zmizí, generativní AI tu v nějaké podobě zůstane s námi a bude nadále transformovat naši každodenní práci a veškeré procesy daných firem.

Jak tedy zkusit začít? Pro úplný začátek se věnujte experimentování s tvorbou příkazů na platformách jako ChatGPT, Google Bard nebo Midjourney. A pokud vás tato oblast skutečně zaujme a chcete jít do hloubky tématu, sledujte mé novinky, mé články, mé sociální sítě, přihlaste se k odběru newsletteru DIGIZÍN nebo si vyzkoušejte mé online kurzy. Protože v budoucnu budu publikovat tréninky pro nejedny AI ambasadory, kteří budou zodpovědní za zavádění AI do organizací všech velikostí.

Na závěr, krátký slovník pojmů zmíněných v článku.

Umělá inteligence vstupuje do vyhledávání. Jak se nyní zaměřit na to skutečně důležité?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Google Bard je velký jazykový model (LLM) vyvinutý společností Google. Nástroj byl představen v roce 2023 a je logicky stále ve vývoji. Bard je vyškolen na masivním souboru textů a kódů a je schopen generovat texty, překládat jazyky, psát různé druhy kreativního obsahu a odpovídat na vaše otázky, celkem povedeným a informativním způsobem.

Bard je stále ve vývoji a má tak svá omezení. Například může poskytovat nepřesné nebo nevhodné odpovědi. Google pracuje na zlepšení přesnosti a relevance odpovědí Barda. Tento pomocník má potenciál být užitečným nástrojem pro mnoho různých úkolů.

CHATGPT je chatbot vyvinutý společností OpenAI, který používá zpracování přirozeného jazyka k vytváření konverzačního dialogu podobného jako když si povídáme s člověkem. Je založen na základním modelu GPT-3.5 a je schopen generovat text, překládat jazyky, psát různé druhy kreativního obsahu a odpovídat na vaše otázky.

CHATGPT je stále ve vývoji, ale má potenciál být také velmi užitečným nástrojem pro mnoho různých úkolů. CHATGPT se liší od Google Barda v několika ohledech. CHATGPT je chatbot, zatímco Bard je jazykový model. CHATGPT je také vyškolen na jiném souboru dat než Bard, což znamená, že může mít různé silné a slabé stránky.

Oba modely jsou stále ve vývoji a je jisté, že se v budoucnu budou dále vyvíjet a zlepšovat.

Midjourney je obrazový generátor založený na umělé inteligenci, který vytváří realistické a věrné obrazy. Je vyvinut společností OpenAI a je stále ve vývoji.

Midjourney pracuje tak, že generuje obrázek na základě popisu nebo návrhu, který mu uživatel poskytne. Uživatel může poskytnout Midjourney cokoli, od jednoduchého popisu, jako je „modrý květ“, až po komplexnější návrh, jako je „krajina s hradem na kopci“. Midjourney se pak pokusí vytvořit obrázek, který odpovídá popisu nebo návrhu.

Midjourney je stále ve vývoji, ale už nyní je schopen vytvářet působivé a realistické obrazy. Byl použit k vytváření obrázků pro různé účely, včetně reklam, filmů a videoher. Jedná se o užitečný nástroj pro umělce, designéry a další tvůrce. Může jim pomoci vytvářet realistické a věrné obrazy, které by jinak byly obtížné nebo nemožné vytvořit.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.