Jak správně spolupracovat s marketingovou agenturou, freelancerem?

Spolupráce mezi zadavatelem a marketingovou agenturou (nebo freelancerem) musí být řádně promyšlena a připravena. Obě strany musí udělat řadu přípravných kroků!

David Groh
Publikoval: David Groh
14 minut čtení
Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou (freelancerem) ?
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Většina firem a podnikatelů se přirozeným vývojem dostane do situace, kdy potřebují najít nezávislé spolupracovníky nebo externí společnosti pro outsourcing a předání aktivit spojených s (online) marketingem, propagací, komunikací a reklamou.

Jak ale neudělat špatné rozhodnutí a na co si dát pozor, pokud právě hledáte externí agenturu (nebo freelancera) pro zmíněnou oblast, tj. pro jednotlivé (online) marketingové aktivity? A jaké aspekty můžete očekávat, pokud nevíte, jak spolupracovat s marketingovou agenturou?

Samotné hledání agentury (nebo freelancera – živnostníka OSVČ) pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci není zcela jednoduchá věc. V dnešní době se na trhu nachází tisíce nabídek.

A jako v každém jiném řemesle, i v online oboru existují velcí profesionálové, seniorní řemeslníci, kteří vám za vaše peníze pomohou a vystřelí vás raketově do výšin. A na druhé straně existují také špatné agentury a špatní freelanceři, kteří vám při osobním jednání o spolupráci naslibují hory doly a po několika týdnech zjistíte, že za vaše peníze nemáte žádnou přidanou hodnotu, žádný výsledek, dokonce ani žádná data a výstupy práce.

Není to jednoduché najít toho správného partnera pro spolupráci. Na druhou stranu i vy, jako zadavatelé, musíte být připraveni stát se kvalitním partnerem pro úspěšnou společnou cestu.

Proto je třeba postupovat krok za krokem, již v době, kdy ještě teprve začínáte zvažovat případnou externí spolupráci (například s DIGIZÍN).

Kdy má smysl uvažovat o spolupráci s online agenturou, freelancerem?

Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou (freelancerem) ?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jistě se mnou budete souhlasit, že aktuálně v komunikaci, propagaci, v prodeji běžných produktů a služeb, vládne online prostředí před ostatními (konzervativními) komunikačními kanály. A mnozí z vás jistě chcete do tohoto rozjetého vlaku nastoupit také. Možná začínáte a máte své nápady, vize a cíle.

Nebo naopak již delší dobu pomocí online kanálu fungujete, ale máte třeba nové produkty, nové služby, chcete se dostat do jiných oblastí a oborů. A v takovou chvíli byste měli zvážit, zda neoslovit odborníky na danou oblast, tj. komunikaci, reklamu, internetový marketing (marketing obecně), oblast tvorby webů / eshopů, atd.

Proto je na čase přidat plyn a rozjet adekvátní aktivity. Včas si ověřte, zda se vám vyplatí řešit online marketing inhouse, tj. přímo vaším zaměstnancem nebo externím profesionálem, který (pokud je opravdu kvalitní) za stejné peníze často vykoná mnohonásobně více přínosu vaší společnosti v online, než zaměstnanec, který často musí dělat i jiné činnosti, než je aktivita v online marketingu, propagaci a komunikaci.

Samozřejmě si řadu věcí můžete udělat sami – inhouse – přímo ve vaší firmě. Avšak toto řešení přináší řadu úskalí. Máte snad v řadách svých zaměstnanců opravdového odborníka na danou oblast? A umí vše, co byste v ideálním případě potřebovali a využili?

Po pravdě byste museli mít několik odborníků, protože obor (online) marketingu, propagace a komunikace je v dnešní době natolik náročná, dynamická a široká oblast, že jeden člověk nedokáže udržet krok a znalosti s celým tímto odvětvím.

Proto si myslím, že malé a střední firmy nemohou pojmout tuto oblast a měli by hledat v kvalitní externí spolupráci. V takovou chvíli přichází právě na řadu odborníci z externích agentur (pro větší a komplexní úkoly) nebo kvalitní freelancer, pokud se jedná o menší a úzce specializovanou aktivitu (například optimalizaci pro vyhledávače a podobně).

Co byste si měli uvědomit před tím, než oslovíte agenturu, freelancera?

Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou (freelancerem) ?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Než začnete hledat správného parťáka (agenturu / freelancera) pro externí spolupráci, je nutné si položit otázku, zda jste i vy tím správným parťákem. Aby celá mise neztroskotala na tom, že vy jste ten slabý článek v soukolí kvalitní a dlouhodobé spolupráce.

Řádně si připravte celý byznys plán. Externí marketingová agentura (nebo freelancer) je pouze jeden dílek z celé skládačky – pojmenované Úspěšný podnikatelský záměr. Musíte mít vyřešeny všechny aspekty podnikání, provozovnu, logistiku, komunikaci se zákazníky, řešení reklamací a podobně.

Také si musíte být jisti, že to s externí spoluprací myslíte vážně. Že jste připraveni na všechny aspekty spolupráce a že máte veškeré nutné zdroje. Nadefinujte si jasné cíle, které chcete dosáhnout pomocí takové zmíněné spolupráce.

Ověřte si, že máte dostatečnou lidskou kapacitu, aby se u vás někdo dané spolupráci (externím lidem) adekvátně věnoval. Abyste měli připravenou osobu, která bude komunikačně a exekutivně pomáhat agentuře / freelancerovi. Protože o komunikaci to je především. Je nutné vstupy často společně vyhodnocovat, validovat a postupovat krok za krokem, což bez spolupráce i ze strany zadavatele není možné.

Také si připravte adekvátní finanční rozpočet, protože oblast digitálního marketingu spadá do (řekněme) lépe placených řemesel. Je celkem běžné, že v přepočtu na hodinovou sazbu taková spolupráce vyjde třeba na 1000-5000 Kč / hodinu (dle exkluzivity a náročnosti prací). Ovšem za tuto sumu si platíte profesionalitu, dlouhodobé zkušenosti a znalosti online digitálních technologií, postupů, principů a nástrojů.

Předpoklady k tomu, aby spolupráce dlouhodobě fungovala.

Co je to sdílené pracovní místo?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pokud se dostanete úspěšně přes úvodní kola jednání o spolupráci, je nutné následně vykročit tou správnou nohou a nastavit si jasná a velmi dobře popsaná pravidla hned, na úplném začátku. A tato pravidla doporučuji popsat skutečně do nejmenších detailů, protože si ušetříte případné následné handrkování.

Externí spolupráce s online agenturou (freelancerem) představuje vztah, plný komunikace a vzájemné péče. Měl by to být vztah na principu Win-Win, musíte nastavit obchodní spolupráci dvou vzájemně si rovných partnerů, kteří mají společný cíl. Jedině tak získáte parťáka na dlouhé měsíce nebo roky.

Již při prvních setkáních byste měli ze strany externí agentury vidět zjevný zájem poznat vás a poznat vše kolem vašeho oboru podnikání a veškerá specifika vašeho fungování. Proto byste měli projít společně témata, jakými jsou například:

 • Jaký máte sortiment / služby?
 • Jak je to s marží a na jakou oblast sortimentu / služeb se chcete primárně zaměřit?
 • Kdo jsou vaši dodavatelé a s kým externě spolupracujete?
 • Jaké jsou vaše cíle, vize a preference do budoucna?
 • V jakém časovém horizontu chcete vašich cílů dosáhnout?
 • Existují nějaké limity prodeje vašich produktů a služeb?
 • Kdo je vaše největší konkurence a co dělá lépe než vy?
 • Máte nějaký jednotný brand manual a vizi jednotné firemní identity a komunikace?
 • Jaké máte představy o tvorbě obsahu a související grafiky?
 • Jaká jsou vaše očekávání, jaké výsledky chcete, jaké formy dat a informací očekáváte?
 • Jasně definované odpovědnosti, způsob předávání informací a reportování.
 • Jasně definované postupy, pokud některá ze stran nedodržuje dohodnuté body spolupráce
 • A další…

Sami vidíte, že množství témat, která je potřeba při zahajování spolupráce nastavit a objasnit, je opravdu velmi mnoho. Ale pokud vše uděláte poctivě, můžete mít našlápnuto na opravdu dlouhodobou spolupráci s reálnými výsledky. Agentura zmíněné otázky umí klást, ale vy na ně musíte umět odpovědět.

Vše je o komunikaci mezi vámi a externími spolupracovníky.

Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou (freelancerem) ?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Nejhorší věcí, která může nastat v průběhu spolupráce je ta, kdy jedna ze stran začne dělat něco, o čem ta druhá strana vůbec neví. Je nutné si uvědomit, že i když jste dvě různé společnosti / firmy, musíte se chovat jako jedna entita, jako jeden tým.

Myslete na to, že jakákoliv akce a úprava na jedné straně, zcela ovlivní i tu druhou stranu. A pokud si to nedáte včas vzájemně vědět, může se spolupráce zbortit, jako domeček z karet.

Ukažme si takový příklad: Máte třeba e-shop a chystáte se na přesun zboží z jedné kategorie do zcela jiné. Ale již to nedáte nikomu vědět. Takový krok musí vaše spolupracující agentura / freelancer (živnostník) vědět. A ptáte se proč? No protože je na to navázána řada aktivit, které jste si na začátku definovali, že se mají na straně externí agentury udělat.

V takovém případě to může ovlivnit například inzerci, veškerou komunikaci a třeba i vizuální práce. Přesunuté produkty se mohou objevit ve zcela jinak tematicky koncipované kategorii, mohou být vytvořeny zcela jiné URL adresy, bez patřičného přesměrování, atd…

Nebo třeba jen chcete zlepšit váš web / eshop na novější verzi a ta může přinést řadu změn ve fungování. O všech takových věcech musí externí spolupracovníci vědět s předstihem.

Jak vidíte, směrem k agentuře musíte komunikovat vše a zavčas. Aby vámi vynaložené finance a čas nepřišly vniveč. Ale platí to i druhým směrem, kdyby se chtěli pracovníci agentury nebo freelancer odklonit od dohodnutých kroků a úkolů. I tato strana musí změny vykomunikovat včas a srozumitelně. Jak říkám, měli byste fungovat jako jeden tým, který má jeden společný cíl.

Nastavte si transparentní reportování výsledků všech aktivit.

Co je to SEO – optimalizace pro vyhledávače?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Je důležité, abyste si už před zahájením spolupráce nastavili způsob reportování výsledků. V průběhu času si o všech datech a reportech vzájemně povídejte. Profesionální agentura / freelancer vám všechna data a informace vysvětlí. Také by vám měli vysvětlit, proč jsou právě tato data pro váš byznys důležitá. Případně poté (společně) nastavte formát dat tak, aby byla vypovídající pro obě dvě strany.

A co třeba můžete sledovat ve výsledných reportech? Může to být:

 • Stav a vývoj vaší konkurence
 • Trendy ve vašem oboru
 • Návštěvnost a chování lidí na vašem webu.
 • Vývoj vašich prodejů
 • Vývoj počtu a chování vašich zákazníků a klientů v čase
 • Vývoj cen a ziskovosti na konkrétních kategoriích produktů.

A je toho samozřejmě mnohem více. Vše toto můžete porovnávat s definovaným předchozím obdobím, abyste měli porovnání, zda dané aktivity vedli k progresu a pozitivnímu vývoji. Protože správně získaná a vyhodnocená data jsou předpoklady k nedělání chyb, tedy k dlouhodobé uspokojivé spolupráci pro obě dvě strany.

A co si z dnešního příspěvku můžete odnést?

Co je to CMS – Content Management System – redakční systém pro správu obsahu?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Spolupráce mezi zadavatelem a externí marketingovou agenturou musí být řádně promyšlena a připravena. Obě strany musí dodržovat veškeré dohodnuté detaily a nesmí se od nich odklonit. Zadavatel nesmí být v pozici, že když platí, tak rozhoduje o pracích agentury. Agentura je poradní orgán a měla by si obhájit to, co dělá a proč to dělá. Obě strany musí k sobě přistupovat s respektem a chutí společně dosáhnout vytyčeného cíle.

A jaké máte vy zkušenosti s externími poskytovateli marketingu? Pochlubte se nám do komentářů pod příspěvkem – děkujeme.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!