Specifika práce a podnikání na mateřské a rodičovské.

Práce a podnikání na mateřské a rodičovské dovolené se v různých zemích a regionech liší. V následujících řádcích vám přinášíme obecný přehled tématu v České republice.

David Groh
David Groh
8 minut čtení
Specifika práce a podnikání na mateřské a rodičovské.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

V mnoha zemích existují právní předpisy, které chrání mateřskou a rodičovskou dovolenou. Tyto předpisy obvykle stanoví minimální délku dovolené, během které je zaměstnanci poskytnuta ochrana před ztrátou zaměstnání, zvyšují se nároky na mateřskou a rodičovskou dovolenou a státy se snaží podporovat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem.

V některých zemích jsou zaměstnavatelé povinni poskytnout zaměstnancům mateřskou a rodičovskou dovolenou s plnou náhradou mzdy, zatímco v jiných zemích jsou náhrady mzdy nižší a závisí na příjmu zaměstnance.

Podnikání na mateřské a rodičovské

Pokud se rozhodnete podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené, musíte se obeznámit s předpisy v oblasti podnikání v zemi, kde plánujete podnikat. V některých zemích mohou být podnikatelé na mateřské nebo rodičovské dovolené osvobozeni od placení určitých daní nebo mohou mít nárok na určité výhody nebo dotace.

Je důležité si uvědomit, že podnikání v této době může být náročné, protože musíte skloubit péči o dítě s pracovními povinnostmi. Může se vám hodit například najmout asistenta nebo využívat služby dětského centra, abyste mohli pracovat s minimálním rušením.

V každém případě je důležité si vyjasnit, jaké jsou vaše povinnosti a práva v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, aby vaše podnikání a práce byly v souladu s místními předpisy.

Mateřská a rodičovská dovolená představují úplně nové období v životě rodičů. Ženy (i muži) často říkají, že jsou na mateřské po celou dobu, kdy pečují o dítě. Fakticky se ale jedná o nepravdivou informaci. Pojďme se na toto období podívat z hlediska pojmů, které se k němu vztahují v oblasti práce a podnikání.

Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená je dovolená, určená pro každou zaměstnanou, těhotnou ženu ke konci těhotenství a v období po porodu, aby se mohla starat o své novorozené dítě. Obvykle trvá 28 týdnů (1 dítě) nebo 37 týdnů v případě porodu vícerčat.

Nastupuje se na ni v rozmezí 6 – 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu. Žena o ni nežádá, jen ji zaměstnavateli oznamuje. Pokud žena porodí předčasně, začíná jí mateřská dovolená dnem porodu a trvá také 28 nebo 37 týdnů.

Nastoupí-li žena na mateřskou dovolenou méně než 6 týdnů před porodem (např. proto, že chce pracovat), náleží jí mateřská dovolená v délce 22 (1 dítě) nebo 31 týdnů (vícerčata).
Pokud jste na mateřské dovolené, nemůžete (až na výjimky) dostat výpověď.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka nemocenského pojištění, o kterou se žádá u Správy sociálního zabezpečení. Ta tuto dávku také vyplácí. Dávka se obvykle vyplácí ode dne, kdy žena nastoupí na mateřskou dovolenou po dobu 28 (1 dítě) nebo 37 týdnů (vícerčata). Vypočítává se z příjmu ze zaměstnání nebo podnikání.

Vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Specifika práce a podnikání na mateřské a rodičovské.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby
 • Nutná účast na nemocenském pojištění minimálně 270 dní za poslední dva roky,
 • být zaměstnaný/á v době vzniku nároku na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné době (ženy 180 dní po skončení zaměstnání, muži 7 dní po skončení zaměstnání),
 • být podnikatel (OSVČ) a platit si nemocenské pojištění alespoň 270 dní za poslední dva roky, navíc nejméně 180 dní v posledním roce před porodem.

Pracovní podmínky při mateřské

 • Během doby, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství není dovoleno vykonávat zaměstnání, ve kterém se mateřská dovolená čerpá a z kterého peněžitá pomoc v mateřství plyne.
 • Stejně tak nemůžete vykonávat podnikání, ze kterého vám PPM plyne.
 • Můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu na jinou činnost nebo novou pracovní smlouvu.
  Můžete pracovat u nového zaměstnavatele, který není konkurencí vašemu původnímu zaměstnavateli.
 • A můžete začít podnikat (založit živnost). Jako OSVČ můžete své podnikání delegovat na zaměstnance nebo spolupracující osobu.

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená je placené volno pro muže, kterým se narodí dítě. Jedná se o 14 dní, které mohou čerpat během 6 týdnů od narození dítěte, a během kterých čerpají dávku otcovské poporodní péče. Ta se vypočítává z otcova příjmu.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno. Toto volno náleží matce dítěte po skončení mateřské dovolené nebo otci dítěte od okamžiku narození dítěte. Zaměstnavatel musí žádost o rodičovskou dovolenou přijmout. Až na výjimky vám během ní nemůže dát výpověď.

Délku rodičovské dovolené si určuje rodič dítěte. Maximálně může trvat do 3 let věku dítěte.

Nárok na rodičovskou dovolenou

Nárok na rodičovskou dovolenou má jak matka, tak otec dítěte. Může ji po celou čerpat jenom jeden nebo se na ní můžou vystřídat oba. Záleží na preferencích konkrétní rodiny. Na jedno dítě však může čerpat rodičovskou dovolenou vždy jen jedna osoba.

Pracovní podmínky při rodičovské dovolené

Specifika práce a podnikání na mateřské a rodičovské.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Během rodičovské dovolené zaměstnavatelé nabízejí rodičům přivýdělek formou brigád, lze však pracovat i na klasickou pracovní smlouvu.

Jakmile však nastoupíte na původní pracovní místo, končí tak vaše rodičovská dovolená.
Výše přivýdělku při rodičovské dovolené není limitována.

Rodičovský příspěvek (RP)

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která vznikla, aby umožnila rodiči celodenní péči o dítě. Jeho pobírání obvykle navazuje na čerpání peněžité pomoci v mateřství.

Celková výše RP je 300 000,- Kč (450 000,- v případě vícerčat). Délka čerpání závisí na volbě rodiče. Poslední čerpání může být v měsíci, kdy dítě dosáhne 4 let, lze ho ale vyčerpat i dříve. (Čím dřív se příspěvek vyčerpá, tím vyšší je měsíční výplata dávky). Obvykle tento příspěvek čerpá rodič, který je na rodičovské dovolené, není to však podmínkou.

Nárok na rodičovský příspěvek

 • rodič, který celý měsíc celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině
 • lze ho čerpat až do 4 let věku dítěte
 • jsou dodržována pravidla ohledně docházky dítěte do předškolního zařízení
 • děti mladší 2 let max 92 hodin měsíčně ve školce/ jeslích
 • děti starší 2 let – docházka se nesleduje

Pracovní podmínky při čerpání rodičovského příspěvku

Při čerpání rodičovského příspěvku může rodič zlepšovat situaci rodiny výdělečnou činností libovolně. Musí však zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou (babička, dědeček, chůva apod.). Od 2 let může dítě docházet do předškolního zařízení.

Pokud vás zajímají další právní náležitosti kolem těhotenství, porodu, rodičovství a pracovních podmínek v tomto období, stáhněte si Průvodce zákony pro rodiče z projektu Aperio.

Sdílej příspěvek