SEO údržba webových stránek

Pravidelná SEO údržba webových stránek – vytvořte si kontrolní seznam pro denní, týdenní, měsíční a roční definované aktivity.

David Groh
DIGIZÍN | Digitální magazín, vzdělávání, služby

SEO bez struktury a jasných naplánovaných úkonů může zabrat spoustu času a prostředků s malou návratností investic. Denní, týdenní, měsíční a roční definované aktivity vás udrží na správné cestě k dlouhodobé dohledatelnosti ve vyhledávačích. Proto je vhodná naplánovaná dlouhodobá SEO údržba webových stránek.

SEO je skutečně velká disciplína na dlouhý čas. Bez struktury, jasné cesty a plánování může být spousta času a peněz promarněna nebo využita zcela neefektivně. Mnoho SEO aktivit ve firmách je zahájeno a často nedokončeno. Lidé obvykle sklouznou k nesystematičnosti a k nahodilým reaktivním činům.

Spojte právě zmíněné se skutečností, že SEO aktivita není nikdy „hotová“, a proto může být těžké začít – dokončit a udržet se dlouhodobě na naplánované cestě s prioritními strategickými a taktickými prvky, které mají šanci mít skutečný pozitivní dopad.

Proto všem doporučuji, udělat si dlouhodobý plán, který vás udrží na správné cestě. Rozdělením SEO na denní, měsíční, čtvrtletní a roční milníky a procesně řízené taktiky, můžete vytvořit úroveň plánování, abyste se udrželi na správné cestě a byli efektivní.

Díky tomu bude váš web dlouhodobě na předních příčkách v dohledatelnosti na správná klíčová slova a fráze a také díky tomu budete mít kvalitní návštěvníky vašeho webu. A potažmo vám celé snažení pomůže naplnit obchodní a projektové cíle vašeho podnikání.

Tyto aktivity by měly být spojeny s cíli a širší strategií. Nabízejí skvělý rámec pro to, jak zajistit, aby bylo SEO na roční bázi dobře naplánováno a strukturováno. Pojďme se tedy podívat na přehledný seznam aktivit a úkonů, rozdělených dle časové frekvence.

Denní frekvence SEO aktivit úspěšných webových stránek.

Chcete si vytvořit vlastní podcast?
Digizín – Digitální magazín a služby

Vzdělávejte se – Je to tak, vzdělávat se musíme celý život a v digitálních technologiích to platí dvojnásob, protože vývoj je překotný. Zůstat informován o novinkách v oboru je kritickým aspektem SEO, který musí být zabudován do jakéhokoli plánu údržby nebo průběžného řízení.

To sahá od kritických upozornění a aktualizací, které vyhledávače samy oznamují, až po sledování osvědčených SEO postupů a nejnovější zpráv ze zdrojů, jako je třeba Digizín.cz

Velké posuny v oboru je těžké přehlédnout. Ale malé, jemnější změny a novinky se mohou snadno přehlédnout. Když je nezaznamenáte, mohou vaše osvědčené postupy zastarat a již nemusí nadále fungovat. Nezůstávejte pozadu ani nenasazujte zastaralou taktiku! Online je velmi dynamický obor a mění se v měřítku týdnů.

Poznejte své aktuální metriky – Sledování klíčových metrik SEO výkonu vašeho webu v reálném čase nebo alespoň jednou denně je zvláště nutné pro značky a společnosti, které při zásobování prodejního týmu spoléhají na transakce elektronického obchodu nebo objem potenciálních zákazníků.

Pro rozpoznání případných varovných signálů je důležité vědět, jak si váš web vede ve vyhledávání prostřednictvím metrik nejvyšší úrovně. To může zahrnovat:

  • Konkrétní nebo souhrnný pokles pozice.
  • Organický pokles návštěvnosti.
  • Pokles prodeje nebo objemu potenciálních zákazníků.

Umět rozpoznat problémy, jakmile nastanou, je klíčové. Musíte být schopni diagnostikovat problémy a zvrátit jakékoli negativní trendy dříve, než ovlivní vaše celkové marketingové a obchodní cíle.

Tím, že budete mít přehled o skutečném výkonu webu (e-shopu), můžete porovnávat se srovnávacími a základními hodnotami, abyste se ujistili, že plně rozumíte příčinám a následkům svých metrik a že nedojde k problému na příliš dlouho, než budete moci efektivně zasáhnout a změnit situaci.

(Méně kritické KPI – jakékoli, které nevyžadují okamžitou reakci, můžete sledovat cca 1x za týden.)

Denní SEO procesy by měly zahrnovat konkrétní úkoly, milníky a dosažitelné akce, které směřují k širšímu obrazu.

Udělejte pokrok ve své taktice – Solidní SEO plán nebo kampaň musí mít načrtnuté cíle, strategii a konkrétní taktiku. Bez plánu, procesu nebo definovaného přístupu můžete ztrácet spoustu času hledáním konkrétních SEO aspektů, které mohou mít nízký dopad a nízkou prioritu.

Bez ohledu na to by měl být pro celý rok definován seznam konkrétních technických, on-page a off-page aktivit, rozdělených na měsíce a dále na taktiky a pokroky, kterých lze dosáhnout na denní bázi, abyste zůstali na správné cestě. SEO vyžaduje jak komplexní myšlení, tak schopnost řešit každodenní úkoly a akce.

Měsíční frekvence SEO aktivit úspěšných webových stránek.

Jak vyjednávat o pronájmu vaší budoucí provozovny?
Digizín – Digitální magazín a služby

Zpráva o výkonu – Kromě denního nebo týdenního sledování KPI je často důležité používat měsíční cykly k širšímu vykazování výkonu. Zaměření měsíčních kontrolních bodů umožňuje porovnání větší velikosti vzorku dat a zobrazení trendů.

Měsíční přehledy výkonu by měly zahrnovat meziroční srovnání ukončeného měsíce a veškeré dostupné statistiky od začátku roku. Najděte smysluplné intervaly k měření a buďte konzistentní. Pohled na větší časové rozpětí pomáhá vidět trendy, které je těžké dešifrovat na malých vzorcích.

Rekapitulace dokončených a pokračujících aktivit – Toto je šance, jak zhodnotit taktiku a provedení v ukončeném měsíci oproti plánu. Bylo vše dokončeno? Došlo k odchylkám? Jaké překážky stály v cestě nebo které byly překonány? Pohled do minulosti chování webových stránek pomáhá utvářet budoucnost.

Když zkombinujete akční položky a taktiky s údaji o výkonu, měli byste získat celkový obrázek o realitě toho, co výkon vašeho SEO řídí. Naplánujte si akční položky na příští měsíc a zhodnoťte plán. Měsíční intervaly jsou skvělé pro zajištění odpovědnosti za dokončení úkolů.

I když je rok naplánovaný, věci se v SEO mění poměrně rychle a výkon není vždy takový, jaký očekáváme, když něco uděláme poprvé. Při měsíčním plánování lze provést úpravy plánu, jako je třeba navýšení konkrétních aktivit nebo úprava celkové strategie pro nadcházející období.

Tím, že budete dostatečně agilní, abyste mohli každý měsíc vyhodnocovat výkon a taktiku, se můžete vyhnout příliš rychlým reaktivním akcím. Díky této frekvenci vyhodnocování a plánování si nenecháte uběhnout pod rukama příliš mnoho času, a tak neztratíte spojení s trendy definovaných cílů.

Čtvrtletní frekvence SEO aktivit úspěšných webových stránek.

Chcete vydělávat lepší peníze, ale bojíte se říct si o vyšší mzdu?
Digizín – Digitální magazín a služby

Kontrola technických problémů – Za předpokladu, že jste se na začátku svého úsilí zabývali technickými aspekty vašeho webu a také sledujete jakékoli varovné signály v denním a týdenním monitorování, je důležité každé čtvrtletí důkladněji udělat audit technického stavu webu.

Tento audit by měl zahrnovat kontrolu nahlášených problémů v Google Search Console a Bing Webmaster Tools (Seznam konzole pro webmastery je aktuálně zcela nepoužitelná). Srovnání s benchmarky a standardy pro rychlost webu, mobilní použitelnost, ověřování strukturovaných dat a aspekty, je také nutné.

Auditování problémů na stránce – na webových stránkách se stále dějí nějaké věci. A jakpak by ne, aktualizace kódu, aktualizace databáze, aktualizace pluginů, publikování nového obsahu (revize stávajícího obsahu) mohou způsobit duplicitní značky, duplicitní obsah nebo dokonce chybějící prvky na stránce.

Důležitý je čtvrtletní audit problémů na stránce, který lze provádět pomocí široké škály bezplatných a předplatných nástrojů třetích stran. Existují nástroje, které dokonce pošlou upozornění a zohlední každodenní proces, pokud se něco změní.

Je důležité pro všechny administrátory webu mít solidní sadu nástrojů a nastavený proces pro čtvrtletní vyhodnocování a porovnávání s předchozím auditem, aby bylo zajištěno, že výsledky auditu a jakékoli potřebné opravy budou zaznamenány a začleněny do taktického plánu.

Kontrola externích záznamů o vás + kontrola zpětných odkazů směřujících na vaše webovky – Váš SEO plán pravděpodobně zahrnuje nějakou formu link-buildingu. Je to pravděpodobně součást vaší běžící taktiky (nebo by to mělo být zváženo, pokud tomu tak není).

Investice času a úsilí do taktiky znamená, že budete mít přehled o celkovém profilu odkazů a pokroku v externích zpětných odkazech.

Hodnocení kvality odkazů, počtu odkazů, rozmanitosti zdrojů, relevance propojeného obsahu, srovnání s konkurencí, srovnání s benchmarky a srovnání mezi obdobími jsou důležité aspekty pro zajištění toho, že plán funguje tak, jak bylo zamýšleno v oblasti zpětných odkazů.

Můžete také na čtvrtletní bázi zachytit jakékoli spamové odkazy nebo negativní pokusy konkurentů a vyřešit je prostřednictvím procesu distancování se od nich.

Audit místních (firemních) zápisů – Jakmile bude už správa místních záznamů v režimu pravidelné údržby, nebude potřeba provádět velké změny v datech (jméno, adresa, telefon a podobně). To však neznamená, že se to nestane a že informace o vás lze „1x nastavit a zapomenout“. Důrazně se doporučuje provádět audit pomocí nástrojů třetích stran k zajištění přesnosti a konzistence dat alespoň jednou za čtvrtletí.

Tento audit může identifikovat problémy, které lze jednorázově řešit. A také poskytne pokyny ohledně výkonu a jakýchkoli potřebných změn obsahu, recenzí a dalších aspektů samotných výpisů nad rámec základních údajů o vás.

Pokud byly nějaké zdroje dat nebo zápisy třetích stran vynechány, data firemního profilu Google, Seznamu mohou být přepsána nepřesnými informacemi. I když se s vaší správou záznamů nic nezmění, reálná data a informace o vás se mohou v průběhu času měnit a je třeba je minimálně monitorovat.

Roční frekvence SEO aktivit úspěšných webových stránek.

Jaké pohybové aktivity a sporty vedou ke snížení stresu?
Digizín – Digitální magazín a služby

Měření výkonu – Při hodnocení ročních plánů pro SEO aktivity je užitečné vzít si data za celý rok a vyhodnotit je. Je užitečné nasadit měřitelné výpočty návratnosti investic. SEO je dlouhodobý proces k dosažení co nejlepšího umístění ve vyhledávačích.

Cennou investicí času je podívat se na údaje o výkonu za období 12 měsíců, porovnat je s předchozími obdobími, podívat se na benchmarky a oslavit úspěchy nebo vyhodnotit neúspěchy.

I když třeba nemáte velké roční rozpočty nebo dohody s externími partnery / poskytovateli, je důležité udělat každoroční krok zpět a podívat se na výkon za uplynulé období. Také je důležité chápat úsilí jako investici než jako výdaj.

Strategie a taktika plánování – Kromě kontroly ročních údajů o výkonu byste měli také plánovat své cíle, strategii a taktiku na příští rok. I když se plán může změnit z týdne na týden, mít plán a stanovit si cíle je klíčem k měření pokroku.

Bez plánu a využití minulých poznatků a realistického pohledu na zdroje investované v nadcházejícím roce, může existovat propast mezi očekáváním a realitou.

Co vám tak napsat na závěr dnešního příspěvku?

Všichni máme cíle a konkrétní výsledky, kterých chceme prostřednictvím investic a úsilí do SEO dosáhnout. Spíše než reagovat a nechat se vtáhnout do víru okolností, které nejhlasitěji křičí, může mít struktura a organizace práce váš čas a investice soustředěné na správná místa.

Ať už se jedná o technické faktory, on-page, obsah nebo zpětné odkazy, nastavením kadence a struktury ve vašem přístupu můžete vyvážit plánované aktivity a zachovat si agilitu potřebnou k reakci v daném okamžiku.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.