Chcete podnikat jako realitní makléř? A jak vypadá opravdový profesionál?

Před několika dny jsem měl příležitost pohovořit se Ctiborem Machalem, ředitelem RX Akademie, která se se zaměřuje na profesní vzdělávání v realitách. A musím říci, že jsem byl překvapený, kolik toho musí kvalitní realitní makléř zvládnout v dnešní digitální době, pokud chce být profesionálem.

DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Realitní obor a realitní makléřství představují důležitou součást našich životů. S rychlým růstem urbanizace a rostoucí poptávkou po nemovitostech se tento obor stal klíčovým, jak pro obyčejné lidi, tak i pro firmy a společnosti, zkratka pro všechny, kdo hledají profesionální pomoc při prodeji, pronájmu nebo nákupu nemovitosti. Ale co přesně znamená být realitním makléřem v moderní době a jaký je rozsah tohoto oboru?

Před několika dny přijal mé pozvání na krátký rozhovor pan Ctibor Machal, ředitel vzdělávacího projektu RX Akademie. Tento projekt se zaměřuje na profesní vzdělávání v realitách. A musím říci, že jsem sám byl překvapený, kolik toho musí opravdu kvalitní realitní makléř zvládat v dnešní moderní digitální době.

Realitní obor zahrnuje širokou škálu aktivit spojených s nemovitostmi, včetně jejich prodeje, pronájmu, ocenění, správy a investic. Je to dynamický a multidimenzionální sektor, který vyžaduje znalosti z práva, ekonomiky, marketingu a lidského chování. V dnešním světě, kde nemovitosti mají významný vliv na ekonomiku a životy jednotlivců, se realitní obor stal poměrně klíčovým.

Jednou z nejdůležitějších rolí v oboru realit je zmíněný realitní makléř. Realitní makléř je profesionál, který působí jako prostředník mezi prodávajícími a kupujícími nemovitostí. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby obě strany dosáhly výhodného a uspokojivého obchodu.

Realitní makléř má komplexní povinnosti, včetně zhodnocení hodnoty nemovitosti, vypracování marketingové strategie prodeje a komunikace, vyhledávání potenciálních zájemců, organizace prohlídek, jednání o ceně a sestavení smluv.

Dnes se zkusím podívat podrobněji na tento obor, tak jak jsem zachytil informace v našem rozhovoru. Ukážu vám význam a různé aspekty, zahrnující profesionální dovednosti, právní předpisy a etické normy, které ho ovlivňují. Dále nakousnu výhody, které realitní makléřství přináší také krátké info, jak se tento obor vyvíjí v dnešním digitálním a propojeném světě.

Etika a právní aspekty v realitním makléřství také nebudou chybět, protože tyto faktory jsou klíčové pro zajištění důvěryhodnosti a profesionality. Ke konci zmíním trendy a inovace, které ovlivňují realitní obor a realitní makléřství. Zamyslím se nad vlivem technologie, jako je umělá inteligence a virtuální realita. A na závěr budu polemizovat o perspektivách tohoto oboru v budoucnosti.

Jaké by měl mít předpoklady člověk, který chce vykonávat profesi realitního makléře?

Chcete podnikat jako realitní makléř? A jak vypadá opravdu skvělý realitní makléř?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pro vykonávání profese realitního makléře je důležité osvojit si řadu dovedností, protože se jedná o skutečně komplexní činnost, která je navíc vázanou činností, podléhající legislativě. Pojďme si tedy říci, co by měl zájemce o tuto profesi splňovat a jaké by měl mít předpoklady.

Realitní makléř musí být schopen komunikovat efektivně a jasně s klienty, prodávajícími a kupujícími. Dobrá komunikace zahrnuje schopnost naslouchat, vyjádřit se srozumitelně a s empatií. Kvalitní makléř musí být schopen přizpůsobit vlastní komunikaci různým lidem a situacím.

Makléř je v podstatě „prodejce nemovitostí“. Musí mít schopnost budovat vztahy s klienty, identifikovat jejich potřeby a přesvědčivě prezentovat i samotné nemovitosti. Znalost základních prodejních technik a dovedností v oblasti marketingu je nezbytná pro úspěch.

Odpovědný makléř často zprostředkovává jednání mezi prodávajícími a kupujícími. Je pro něj proto důležité mít schopnost vedení vyjednávání a dosahování výhodných podmínek pro obě strany. Také musí být schopen řešit konflikty a nezbytné situace s diplomacií a taktem.

Zmíním také, že realitní makléř často pracuje s různými klienty a nemovitostmi současně. Schopnost efektivně organizovat svůj čas, plánovat prohlídky, jednání a administrativní úkoly je klíčová pro úspěšné zvládnutí pracovního zatížení a ne každý si čas umí efektivně zorganizovat a navíc skloubit s osobním životem.

Navíc, realitní makléř často pracuje samostatně a musí být schopen přijímat rozhodnutí a řešit situace nezávisle. Je důležité mít vnitřní motivaci a disciplínu k efektivnímu plánování a provedení pracovních úkolů. Schopnost řešit problémy a přizpůsobit se různým situacím je klíčová, protože realitní trh může být dynamický a nevyzpytatelný.

Realitní makléř může čelit různým výzvám a nečekaným situacím. Flexibilita je důležitá pro přizpůsobení se měnícím podmínkám na trhu. Ideální je pro je, když je adept na tuto práci odolný vůči stresu a je schopen se efektivně vyrovnávat s tlakem spojeným s prodejem a kupováním nemovitostí.

Jaké jsou role a povinnosti realitního makléře?

Chcete podnikat jako realitní makléř? A jak vypadá opravdu skvělý realitní makléř?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Realitní makléř funguje jako prostředník mezi prodávajícími a kupujícími nemovitostí. Jeho úkolem je svést obě strany dohromady a usnadnit uzavření výhodného obchodu. Jako hlavní vidím, že by měl poskytovat klientům odborné rady a informace týkající se trhu s nemovitostmi. Pomáhá porozumět cenám, trendům, právním aspektům a dalším relevantním faktorům, které ovlivňují rozhodnutí klientů, jak naloží s vlastní nemovitostí.

Makléř se stará o marketingovou strategii pro prodej nemovitostí. To zahrnuje vytvoření efektivního propagačního materiálu, inzerování nemovitosti na relevantních kanálech a oslovování potenciálních zájemců. Organizuje také prohlídky nemovitostí pro zájemce. Jejich cílem je prezentovat nemovitost v co nejlepším světle, odpovídat na dotazy a poskytovat potřebné informace.

Zabývá se v neposlední řadě administrativními aspekty spojenými s prodejem nebo nákupem nemovitosti. To může zahrnovat přípravu potřebných dokumentů, jako jsou smlouvy a dohody, zajištění, aby byly splněny všechny právní požadavky.

Kde se naučit dovednosti ke splnění statní zkoušky?

Chcete podnikat jako realitní makléř? A jak vypadá opravdu skvělý realitní makléř?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jak jsem popsal výše, jedná se o velmi komplexní profesi, která vyžaduje od makléřů řadu dovedností a předpokladů. Předpoklady musíte mít od přírody, ale řadu dovedností se musíte naučit, vhodnou přípravou a neustálým vzděláváním se.

Když jsem si povídal s panem Ctiborem Machalem o realitním makléřství, uvědomil jsem si, že tuto profesi nelze začít dělat jen tak na koleni a že je k tomu zapotřebí poměrně komplexních a plánovaných přípravných kroků.

On mi popisoval celý proces zaškolení uchazečů o tuto profesi. Tímto zaškolením mohou projít uchazeči díky projektu RX Akademie. Celý proces zabere 12 týdnů a je završen závěrečnou státní zkouškou. která je povinná pro získání živnostenského listu pro tuto vázanou činnost.

Jak se připravit na tuto profesi se dozvíte detailní informace na webových stránkách RX Akademie, která se může pochlubit přípravou cca 300-350 makléřů profesionálů za rok. Úspěšnost RX Akademie je úctyhodných 75%, to znamená, že 3/4 uchazečů získá živnostenský list a může vyrazit vstříc tomuto zajímavému povolání a poslání.

Trendy a inovace, které ovlivňují realitní obor a makléřství.

Jaké očekávám technologie a trendy v obsahovém marketingu? Online + AI bude dominovat!
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

V realitním oboru a realitním makléřství (jako v jiných oborech) přichází řada inovací, které ovlivňují způsob, jakým se obchoduje s nemovitostmi. Rychlý pokrok v oblasti technologie a digitalizace má značný dopad. Virtuální prohlídky nemovitostí umožňují zájemcům prozkoumat nemovitosti online před fyzickou prohlídkou. Dále se využívají digitální nástroje pro marketing, komunikaci a správu nemovitostí.

S rozvojem umělé inteligence a analýzy dat se získávají nové způsoby vyhodnocování tržních trendů a predikce budoucího vývoje nemovitostního trhu. Makléři mohou využívat tyto informace k lepšímu porozumění trhu a poskytování přesnějších analýz a prognóz.

Růst platforem pro sdílení ekonomiky, jako jsou Airbnb nebo Booking.com, ovlivňuje způsob, jakým lidé cestují a využívají s tím nemovitosti. Realitní makléři musí být schopni poradit klientům s tím, jak využít danou nemovitost pro krátkodobé pronájmy a generování příjmu. Proto je důležité být neustále ve spojení s lídry ve vzdělávání v realitním oboru, například se zmíněnou RX Akademií.

Etika a právní aspekty podnikání v realitním makléřství.

Chcete podnikat jako realitní makléř? A jak vypadá opravdu skvělý realitní makléř?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Etika a právní aspekty hrají v realitním makléřství klíčovou roli. Realitní makléři mají povinnost jednat v souladu se zákonem a dodržovat etické standardy při vykonávání své profese.
Makléři mají přístup k citlivým informacím o klientech a jejich nemovitostech. Proto je nezbytné dodržovat důvěrnost a chránit osobní údaje klientů v souladu s platnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů.

Realitní makléři musí být také obeznámeni s platnými zákony a předpisy týkajícími se nemovitostí a realitního oboru. To zahrnuje především právo na prodej a pronájem nemovitostí, daňové zákony, stavební předpisy a další relevantní právní legislativu.

A to celé není jednoduché udržet v hlavě, Navíc, makléři by měli být nezávislí a jednat v nejlepším zájmu svých klientů. Musí se vyhnout osobním zaujetím a musí zajistit, aby rozhodnutí a doporučení byla založena na objektivních faktorech. Makléři se tak musí vyhnout situacím, které by mohly vést ke konfliktu zájmů. To zahrnuje nedovolené získávání osobních výhod z obchodů nebo nedostatečné odhalování informací, které by mohly ovlivnit rozhodování klientů.

Jaké jsou perspektivy a budoucnost tohoto zajímavého oboru?

Služby online marketingu, koučink a konzultace na témata: Instagram, Reels, Youtube, SEO, PPC, Profit, Zisk, osobní růst, Internetový marketing, Obsahový marketing, Konverzky, E-commerce, gadgety.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Realitní obor má perspektivy a budoucnost plnou zajímavých výzev a příležitostí. Světová populace stále roste a s tím souvisí poptávka po bydlení a komerčních nemovitostech. Urbanizace a migrace do měst vytvářejí potřebu po nových nemovitostech, což poskytuje realitním makléřům stále příležitosti pro rozvoj.

Rychlý rozvoj technologií, jako je umělá inteligence, virtuální reality a analýza dat, má významný dopad na realitní obor. Tyto technologie umožňují vylepšené marketingové strategie, lepší propojení s klienty a větší efektivitu. Automatizace a digitalizace mohou také změnit způsob, jakým realitní makléři vykonávají svou práci.

Budoucnost realitního makléřství je ovlivněna proměnlivými potřebami a preferencemi zákazníků. Lidé se stále více orientují na digitální kanály pro vyhledávání a prodej nemovitostí, a očekávají rychlé a personalizované služby. Realitní makléři by měli tedy investovat do digitálních technologií a inovativních nástrojů, které jim usnadní komunikaci a interakci s klienty.

Realitní obor má perspektivní budoucnost s různými příležitostmi a výzvami. Důležité je, aby realitní makléři byli flexibilní, adaptabilní a byli schopni přizpůsobit se novým trendům, technologiím a potřebám zákazníků.

Pevné dodržování etických a právních principů je základem pro dlouhodobý úspěch v tomto dynamickém a konkurenčním prostředí. Využijte služeb odborníků v daném oboru a připravte se na své případné podnikání co nejlépe. Zkuste oslovit dnes zmíněné služby RX Akademie.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!