Co je to PR článek? Jak jej využít naplno? A na co byste si měli dát pozor?

PR články (sponzorované články) jsou formou reklamy a propagace, kdy lidé nebo firmy platí za publikaci článku na webových stránkách jiné společnosti, jako je například online magazín. Nativní PR články se snaží zapadnout do prostředí, ve kterém jsou publikovány a vypadají jako běžné novinové nebo magazínové články, kterých je na daném médiu většina.

David Groh
Publikoval: David Groh
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Cílem PR článku je přilákat pozornost vašeho cílového publika, vytvořit pozitivní image o vás a podpořit prodeje nebo zlepšit povědomí. Místo přímého propagování produktů nebo služeb se zadavatel nebo tvůrce nativního PR článku věnuje poskytování užitečných informací a hodnotného zajímavého obsahu, který oslovuje cílovou skupinu, přináší jí osvětu a vytváří tak pozitivní vztah mezi zadavatelem článku a čtenářem. Nativní PR článek může být mocným nástrojem.

Nativní PR články jsou oblíbenou formou reklamy, protože nabízejí vysokou míru zacílení (demograficky a oborově) a přináší možnost umístit obsah a nenápadnou reklamu na stránkách s vysokou návštěvností, jako na příklad DIGIZÍN. Kromě toho mají přinést přidanou hodnotu čtenářům a poskytnout jim užitečné informace nebo zábavu.

Jaké jsou přínosy nativních PR článků pro jejich zadavatele?

Jak správně pečovat o pleť a pokožku obličeje, abyste zářili při osobních i obchodních jednáních?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Přínosů je opravdu velmi mnoho, pokud se články udělají správně a na správném mediu a ve správný čas – s tím vám můžeme poradit. Nyní vám vypíšu největší benefity správně napsaného PR článku, ve správném mediu a ve správném čase…

Vysoká míra cílení: Nativní PR články se často umisťují na webových stránkách s vysokou návštěvností a cílovou skupinou, která odpovídá zaměření zadavatele článku. To znamená, že odpovídá službám a produktům daného člověka nebo firmy. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že nativní článek (jako formu reklamy) uvidí potenciální zákazníci.

Zvyšování povědomí o značce: Nativní PR články mohou zadavatelům článku získat nové zákazníky tím, že s článkem osloví publikum, které o značce, službách a produktech zadavatele dosud nevědělo. Díky článkům je tak možné vytvořit pozitivní image a značně posílit povědomí.

Vytváření důvěry: Nativní PR články se snaží oslovit čtenáře užitečnými informacemi nebo zajímavým obsahem, což může pomoci posílit důvěru mezi zadavatelem článku a případnými zákazníky. Pokud se lidem bude líbit obsah článku, mohou být ochotnější nakupovat od dané firmy nebo plnit jiné konverzní (definované) cíle.

Významné zlepšení SEO: Nativní PR články mohou pomoci zlepšit pozici webových stránek zadavatele v internetových vyhledávačích, což může zvýšit návštěvnost a přinést nové zákazníky. Toto zlepšení SEO je vytvořeno tím, že má zadavatel obvykle v nativních PR článcích umístěné zpětné odkazy, vedoucí na webové stránky zadavatele. A tyto vysoce kvalitní zpětné odkazy milují vyhledávače a dávají za ně velmi pozitivní ohodnocení do svých algoritmů.

Možnost měření úspěšnosti: Většina poskytovatelů nativních PR článků (jako DIGIZÍN – mrkněte) umožňuje zadavatelům sledovat úspěšnost jejich nativních článků, jako je počet kliknutí, čas strávený na stránce daného článku nebo výsledný konverzní poměr. Stačí se jen domluvit s propojit různá analytická data.

Všechny vypsané přínosy mohou být pro zadavatele nativních PR článků velmi cenné, zejména pokud se podaří vytvořit opravdu velmi kvalitní nativní PR článek, které lidem dá skutečnou užitnou hodnotu.

Co by nemělo být v nativním PR článku?

Emailový marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Při psaní nativního PR článku byste se měli vyvarovat určitých věcí, aby článek zůstal důvěryhodný a relevantní pro cílovou skupinu. Článek má primárně informovat a pomáhat nebo bavit. Rozhodně nesmí být prvoplánově prodejní! Následující věci by se ve vašem nativním PR článku neměly nikdy objevit:

Příliš mnoho propagace – PR článek by neměl být příliš obchodní a zaměřený na propagaci vaší firmy nebo produktu. Měl by být informativní a poskytovat užitečné informace pro čtenáře. Takové informace, které čtenářům vytrhnou nějaký trn z paty a pomohou s něčím v jejich životě. Nebo by měl takový článek bavit a vykouzlit úsměv na tváři čtenáře.

Odpusťte si lživé nebo zavádějící informace – nativní PR článek by měl být založen na skutečných a pravdivých informacích. Pokud se objeví lživé nebo zavádějící informace, může to způsobit ztrátu důvěryhodnosti u čtenářů. A ztrátu důvěryhodnosti vám nikdo už nevrátí! Navíc riskujete, že vydavatel článku ukončí spolupráci, článek smaže!

Přehnané nadšení nebo nadhodnocenost jsou až moc umělé – Pokud bude článek příliš nadšený nebo vaše témata budou nadhodnocená, může to působit jako reklama a čtenáři to mohou brát s nedostatečnou vážností. Prostě to nebude makat a vy z takového článku, kromě zpětných odkazů pro roboty, reálně nic nezískáte.

Vulgarismy nebo neslušné výrazy zakazujeme – nativní PR článek by měl být profesionální a vhodný pro všechny čtenáře. Vulgarismy nebo neslušné výrazy mohou čtenáře odradit. A rozhodně si o vás neřeknou nic pěkného a pokazíte si vlastní image!

Porušení autorských práv – všechny materiály použité v PR článku musí být v souladu s autorskými právy. Pokud byste použili materiály bez povolení, může to vést k právním problémům. Proto každý nativní PR článek je podložen smlouvou, která chrání vydavatele článků v případě, že nabídne publikaci textového obsahu článku, který si zadavatel sám dodá.

Nativní PR články, jako vše ostatní v našich životech, by se měly připravovat podle určitých pravidel, které zaručí vysokou hodnou a užitek pro všechny zúčastněné strany. Nativní PR článek by měl být relevantní, pravdivý, informativní a vhodný pro vaši cílovou skupinu a cílovku daného publikačního média. Pokud budete dodržovat tyto zásady, může pro vás být nativní PR článek účinným marketingovým a komunikačním nástrojem pro zvyšování povědomí o vašem podnikání.

Jak napsat PR článek a jakou by měl mít strukturu?

Jak vyčistit zastaralý obsah internetových stránek, aniž by to negativně ovlivnilo hodnocení vyhledávačů?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Struktura nativního PR článku může být různá, v závislosti na vaší konkrétní strategii a cílech, které vůbec jako firma nebo podnikatel máte. Nicméně, obecně platí, že nativní PR články by měly být dobře strukturované, snadno srozumitelné a měly by se dobře číst.

Přidám vám proto několik mnou doporučených prvků struktury nativního PR článku, které aplikuju, pokud lidem tvořím nativní PR články, které poté zveřejňujeme na DIGIZÍN nebo které si poté naši klienti zveřejní někdy jinde a já pro ně funguju pouze jako copywriter – tvůrce jejich článku. Jdeme tedy na slíbenou strukturu nativních PR článků.

Nadpis – titulek: Nadpis by měl být atraktivní a výstižný, aby zaujal pozornost čtenáře a vyjádřil hlavní myšlenku článku. A také aby nalákal k přečtení článku. Pokud pokazíte nadpis (titulek), tak si buďte jisti, že velká část lidí vám nevěnuje další vteřiny a na článek neklinou a nezačnou číst!

Úvod článku: Úvod by měl stručně popsat téma článku a upoutat pozornost čtenáře. Zde by mělo být také vysvětleno, proč je téma důležité a co čtenář z článku získá. To je skutečně důležité, čtenář musí ihned vědět, že něco získá – nějakou hodnotu a informaci.

Hlavní obsah a střední část článku: Hlavní část článku by měla být dobře strukturovaná, s číslovanými odstavci nebo dobře viditelnými nadpisy. Tyto nadpisy pomáhají s navigací lidí v článku a díky nim se v textu nikdo neztratí nebo neutopí. V hlavní části článku by měla být podrobněji vysvětlena hlavní myšlenka článku a poskytnuty užitečné informace pro čtenáře.

Obohaťte článek obrázky, videem, infografikou a grafy: Ideální je váš text vizualizovat. Nikdo nemá rád samotné texty. Informace je nutné vizualizovat vhodnou formou a zaujmout tak opět pozornost čtenáře.

Závěr nativního PR článku je důležitý: Závěr by měl shrnout hlavní body článku a přesvědčivě uzavřít celé téma. Můžete také šikovně vložit call-to-action, tedy výzvu k akci.

Přidejte informace o zdroji a reference: Pokud jsou v článku použity odborné zdroje nebo reference, je dobré je uvést na konci článku. To dodá důvěryhodnost vašim informacím, aby bylo jasně vidět, že jste čerpali kromě sebe i z dalších odborných zdrojů.

Zapamatujte si, že je důležité, aby nativní PR článek byl psán v přívětivém a srozumitelném jazyce a aby byl jasně strukturován. Pokud bude článek dobře napsán a poskytne čtenářům užitečné informace, může být pro vás úspěšný k získávání nových zákazníků a posilování povědomí o vaší značce.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!