Jak se připravit na pracovní pohovor a získat vaše vysněné pracovní místo?

Pracovní pohovor není snadná záležitost, ale pokud se na celý proces dostatečně připravíte a víte, že jste opravdu schopni danou pracovní pozici vykonávat, je šance na úspěch veliká. Pokud dodržíte naše zmíněné podstup a zásady, vysněnou pracovní pozici jistě získáte v krátké době.

David Groh
Chcete vydělávat lepší peníze, ale bojíte se říct si o vyšší mzdu?
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Připravovat se na pracovní pohovor je důležitý krok při hledání zaměstnání. Pracovní pohovor je proces, kdy se uchazeč setkává se zaměstnavatelem nebo s jeho zástupcem, za účelem hodnotné diskuse o dané pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

Vždy se při vzájemném rozhovoru jedná o možnostech, jak by mohl být uchazeč užitečný pro společnost. Pracovní pohovor obvykle zahrnuje otázky zaměřené na dovednosti, zkušenosti, osobnostní rysy a další kvalifikace, které jsou důležité pro pozici, o kterou se ucházíte.

Pracovní pohovor může být prvním setkáním mezi zaměstnavatelem a uchazečem nebo může být součástí více kroků v delším procesu náboru. Cílem pracovního pohovoru je získat lepší představu o uchazeči a zjistit, zda je vhodným kandidátem a zda by se mohl hodit do týmu a kultury společnosti.

Pohovor zároveň umožňuje uchazeči získat další informace o pozici a společnosti a posoudit, zda odpovídá jejich kvalifikacím, očekáváním a cílům. Protože i uchazeč musím mít veškeré potřebné informace, nejen zaměstnavatel!

Dnes se pojďme podívat na to, jak se připravit na pracovní pohovor a získat vaše vysněné pracovní místo. Následující tipy vám pomohou připravit se a zvýšit vaše šance na úspěch.

Jak si prozkoumat společnost a pracovní pozici před pracovním pohovorem?

Jak se připravit na pracovní pohovor a získat vaše vysněné pracovní místo?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Zjistěte si více informací o společnosti, u které se ucházíte o práci. Prozkoumejte webové stránky společnosti, včetně odkazů na různá média, které společnost sdílí. Snažte se zjistit více informací o pozici a také o tom, jaké jsou požadavky na zaměstnance.

Zkoumání společnosti a pracovní pozice před pracovním pohovorem je důležité, protože vám poskytne užitečné informace o společnosti a pomůže vám lépe se připravit na pracovní pohovor. Níže jsou uvedeny některé způsoby, jak zkoumat společnost a pracovní pozici.

Webové stránky společnosti – Navštivte webové stránky společnosti a zjistěte více informací o historii společnosti, filosofii, hodnotách a cílech. Podívejte se na sekci „O nás“ na webu, kde můžete najít také informace o poslání a vizi společnosti.

Profily společnosti na sociálních sítích – Společnosti často sdílejí informace o své kultuře a pracovním prostředí na sociálních sítích, jako jsou LinkedIn, Facebook a Twitter. Prozkoumejte tyto profily, abyste získali lepší představu o tom, co společnost dělá a jakým způsobem komunikuje s lidmi.

Odborné stránky a fóra – Na internetu jsou k dispozici specializované webové stránky a fóra, které se věnují různým oblastem, včetně kariéry. Najděte si stránky nebo fóra, které se týkají oboru nebo pozice, na kterou se chcete přihlásit a přečtěte si příspěvky + diskuse. Získáte tak užitečné informace o aktuální situaci a trendech v daném oboru.

Kontaktujte současné nebo bývalé zaměstnance – Pokud máte přátele nebo známé, kteří pracují nebo pracovali v dané společnosti, kontaktujte je a zeptejte se jich na jejich názor na společnost a pracovní prostředí. Mohou vám poskytnout užitečné informace a tipy na pracovní pohovor.

Zprávy o společnosti – Hledejte články a zprávy o společnosti v novinách a na internetu. Zjistíte tak více informací o nedávných změnách a aktualitách v oblasti, ve které společnost působí.

Najděte zkušenosti ostatních – Na internetu najdete spoustu recenzí společností a pozic od lidí, kteří už v dané společnosti pracovali. Zkuste najít tyto recenze a přečtěte si je. Mohou vám poskytnout užitečné informace.

Připravte si odpovědi na běžné otázky. Zaměstnavatelé často kladou stejné otázky.

Jak nastavit dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s klienty? Zde jsou další tipy pro OSVČ a freelancery.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Přemýšlejte o odpovědích na otázky, jako jsou například:

 • Proč bychom měli vybrat právě vás?
 • Jaký je váš největší pracovní a osobní úspěch?
 • Jaký je váš největší nedostatek a jak ho řešíte?

Jak se připravit na nejběžnější otázky zaměstnavatelů při pracovním pohovoru? Při pracovním pohovoru se zaměstnavatelé často ptají na určité běžné otázky, které vám pomohou lépe pochopit, kdo jste a jak se hodíte pro danou pracovní pozici. Připravenost na tyto otázky vám pomůže lépe se připravit a mít větší jistotu při pohovoru. Níže jsou uvedeny nejběžnější otázky, na které byste měli být připraveni.

Řekněte nám něco o sobě. Tato otázka se často používá jako úvodní otázka a je důležité, abyste na ni odpověděli stručně a výstižně. Zaměřte se na vaše nejvýznamnější pracovní zkušenosti, dovednosti a kvality, které vás kvalifikují pro danou pracovní pozici.

Proč byste měli být vybráni pro tuto pozici? Zaměřte se na vaše nejsilnější stránky a ukážte, jak by vaše zkušenosti a dovednosti přispěly k pozici a společnosti jako celku.

Co vás zajímá na této pozici? Zaměřte se na aspekty práce, které vás zajímají a motivují. Můžete také zmínit, jak by vaše zájmy a dovednosti přispěly k této pozici.

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Uveďte vaše nejsilnější dovednosti a vlastnosti, které vás kvalifikují pro pozici, a také ukažte, co děláte, abyste zlepšili své slabé stránky.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle? Uveďte své cíle a zaměřte se na to, jak by tato pozice mohla pomoci dosáhnout vašich cílů a rozvoje vaší kariéry.

Jak se popisujete v jednom slově nebo větě? Tato otázka je často používána pro zjištění vašich klíčových vlastností a charakterových rysů. Zaměřte se na vlastnosti, které jsou pro pozici a společnost relevantní.

Jak se vypořádáváte se stresovými situacemi? Zaměřte se na konkrétní příklady, jak jste se v minulosti vypořádali se stresovými situacemi a jak jste řešili problémy a překážky.

Proč chcete pracovat v naší společnosti? Zaměřte se na specifické prvky společnosti, které vás přitahují a ty jim hezky odprezentujte.

Připravte si vaše vlastní otázky pro zaměstnavatele.

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Během pohovoru byste měli mít možnost klást otázky zaměstnavateli. Přemýšlejte o otázkách, které vám pomohou lépe pochopit pozici a společnost, jako například: Jaký je průběh pracovního dne? Jaký je týmový duch v této společnosti? Jaký je prostor pro povýšení na této pracovní pozici?

Připravit si vlastní otázky pro budoucího zaměstnavatele je stejně důležité jako připravit se na otázky, které zaměstnavatel může položit vám. Zde jsou některé nápady na otázky, které byste mohli zvážit.

 • Můžete mi poskytnout více informací o týmu, s nímž bych pracoval/a?
 • Jaká jsou očekávání od tohoto místa?
 • Jaké jsou možnosti pro rozvoj kariéry v této společnosti?
 • Jaký typ lidí úspěšně prospívá v této společnosti?
 • Jaká je kultura společnosti?
 • Můžete mi poskytnout více informací o projektech, na kterých bych pracoval/a?
 • Jaká jsou největší výzvy, kterým čelí tato společnost?
 • Jaký je způsob spolupráce s nadřízenými?
 • Může mi být poskytnuto další školení nebo rozvojové příležitosti?
 • Jaká byla úspěšná iniciativa této společnosti v poslední době?

Pamatujte si, že otázky, které položíte, by měly ukázat, že máte zájem o pozici a společnost a že se snažíte získat další informace o tom, zda byste mohli být dobrým kandidátem pro danou pozici a zda by společnost mohla být dobrým místem pro váš další kariérní rozvoj.

Zkontrolujte si životopis a motivační dopis, něž je odešlete zaměstnavateli.

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Před pohovorem zkontrolujte váš životopis a motivační dopis a ujistěte se, že jsou oba dokumenty připraveny k odevzdání. Zaměřte se na klíčové dovednosti, zkušenosti a úspěchy, které byste chtěli zdůraznit.

Jak si mám zkontrolovat svůj pracovní životopis a motivační dopis? Zkontrolovat váš pracovní životopis a motivační dopis je důležité, abyste zajistili, že jsou bez chyb, dobře napsané a prezentovatelné. Níže uvádím několik tipů, jak oba dokumenty zkontrolovat.

Prověřte pravopis a gramatiku. Přečtěte si váš životopis a motivační dopis pozorně a zkontrolujte, zda neobsahují pravopisné a gramatické chyby. Použijte kontrolu pravopisu a gramatiky v textovém editoru nebo v programu, který vám může pomoci najít chyby.

Zkontrolujte správnost obsahu. Zajistěte, že obsah vašeho životopisu a motivačního dopisu odpovídá pozici, o kterou se ucházíte. Zkontrolujte, zda jste uvedli relevantní informace o vašich dovednostech, zkušenostech a vašem vzdělání.

Zkontrolujte formát dokumentu. Ujistěte se, že váš životopis a motivační dopis mají správný formát a jsou dobře uspořádány. Použijte jednotný styl pro nadpisy, font a velikost písma a zkontrolujte, zda jsou všechny informace přehledné a snadno čitelné.

Zkontrolujte délku dopisu i životopisu. Délka vašeho životopisu a motivačního dopisu by měla být přiměřená. Obecně platí, že životopis by neměl přesahovat 2-3 stránky, zatímco motivační dopis by měl být stručný a obsahovat zhruba 3-4 odstavce.

Požádejte o zpětnou vazbu někoho z vašeho okolí. Požádejte někoho důvěryhodného, aby zkontroloval váš životopis a motivační dopis a poskytl vám zpětnou vazbu. Mohou to být přátelé, rodina nebo profesionální HR poradce.

Pamatujte, že váš životopis a motivační dopis jsou prvním dojmem, který zaměstnavatel získá o vás a jsou důležité pro získání pozvání na další jednání o pracovní pozici. Proto je důležité věnovat celé přípravě dostatečnou pozornost a zkontrolovat vše pečlivě, než samotné dokumenty pošlete.

Připravte si sebevědomou prezentaci vaší osoby a dovedností.

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Během pohovoru musíte ukázat vaše nejlepší stránky a přesvědčit zaměstnavatele, že jste ten nejlepší kandidát na danou pracovní pozici. Přemýšlejte o tom, co chcete zdůraznit a jak chcete prezentovat vaše zkušenosti a dovednosti.

A jak se mám připravit na sebevědomou prezentaci na pracovním pohovoru? Představit se na pracovním pohovoru může být pro mnoho lidí stresující. Níže uvedu některé tipy, jak se můžete připravit na sebevědomou prezentaci vaší osoby a vašich dovedností.

Připravte si informace o sobě. Zkuste si předem připravit informace o sobě, které byste chtěli prezentovat během pohovoru. Můžete si udělat seznam vašich dovedností, zkušeností a kvalifikací, které vám pomohou představit se v co nejlepším světle.

Pracujte na vašem sebevědomí. Pokuste se najít způsoby, jak si zvýšit vaše sebevědomí. Můžete se snažit vylepšit dovednosti, udělat si seznam úspěchů a schopností nebo se připravit na otázky, které vám budou položeny.

Procvičujte si pracovní pohovor předem. Nejdůležitější je si vaše vystoupení předem procvičit, abyste si byli jisti, že se dokážete představit a prezentovat v co nejlepším světle. Vyzkoušejte si představit se před zrcadlem nebo před někým důvěryhodným.

Zaměřte se na váš postoj a řeč těla. Během pohovoru si dávejte pozor na váš postoj, gestikulaci a řeč těla. Snažte se být uvolnění a přirození a nedělejte nic, co by mohlo působit nejistě nebo nervózně.

Dbejte na váš projev. Důležitým faktorem je také váš projev. Hovořte jasně a srozumitelně, používejte vhodnou intonaci a tempo řeči. Snažte se neupadnout do monotónního hlasu.

Buďte přirození a v klidu. Nakonec nezapomeňte být přirození. Snažte se být sami sebou a nehrát žádnou roli. Zaměstnavatelé hledají lidé s charakterem a osobností, takže se snažte ukázat, kým opravdu jste.

Pamatujte si, že prezentace na pracovním pohovoru není o tom, abyste ukázali, že jste dokonalí. Jde spíše o to, aby zaměstnavatelé viděli, že máte potenciál a že jste schopni přispět do jejich týmu.

Buďte připraveni na otázky o silných a slabých stránkách.

DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Zaměstnavatelé často kladou otázky na téma silných a slabých stránek kandidátů. Připravte se na tyto otázky následujícím způsobem.

Přemýšlejte o vašich silných stránkách. Snažte se uvědomit si, v čem jste dobří a co vám jde dobře. Zaměřte se na vaše zkušenosti, dovednosti a kvality, které by vám mohly být přínosem pro budoucí pracovní pozici.

Přemýšlejte o vašich slabých stránkách. Uvědomte si také, v čem nejste tak dobří a kde byste se mohli ještě zlepšit. Nebojte se přiznat si své nedostatky, ale současně se zaměřte na to, co děláte pro jejich překonání.

Ukažte, jak jste na vašich slabých stránkách pracovali. Pokud se budete během pohovoru bavit o slabých stránkách, ukážete, že jste schopni pracovat na sobě a že jste ochotni se zlepšovat. Zaměřte se na to, jak jste se snažili konkrétní slabé stránky překonat a jak jste na sobě pracovali.

Připravte si konkrétní příklady. Připravte si několik konkrétních příkladů z vašeho profesního života, které ukazují vaše silné a slabé stránky. Zvažte, jak můžete využít tyto příklady k ukázání, že jste schopni se rychle přizpůsobit, učit se a osobnostně růst.

Buďte upřímní a pozitivní. Když budete mluvit o vašich silných a slabých stránkách, buďte upřímní a pozitivní. Ukážete tím, že máte silnou osobnost a že jste schopni se zlepšovat. Zároveň však nedělejte z vašich slabých stránek negativní téma. Zaměřte se spíše na to, jak jste se snažili je překonat a co jste se z toho naučili.

Pamatujte si, že otázka týkající se vašich silných a slabých stránek není zaměřena na to, abyste ukázali, že jste dokonalí. Zaměstnavatelé se snaží zjistit, zda jste pro danou práci vhodní a zda budete schopni plnit pracovní povinnosti a přinášet přínos pro danou firmu.

A co říci na závěr? Jak se připravit na pracovní pohovor?

Pracovní pohovor není snadná záležitost, ale pokud se na celý proces dostatečně připravíte a víte, že jste opravdu schopni danou pracovní pozici vykonávat, je šance na úspěch veliká. Pokud dodržíte naše zmíněné podstup a zásady, vysněnou pracovní pozici jistě získáte v krátké době.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.