Google publikuje dokument o aktuálně používaných systémech pro hodnocení obsahu.

Google ve svém dokumentu také uvádí algoritmy, které se již nepoužívají pro hodnocení ve vyhledávání.

David Groh
Google publikuje dokument o aktuálně používaných systémech pro hodnocení obsahu.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Hodnocení obsahu a algoritmy jednotlivých vyhledávačů se v průběhu let neustále mění. Společnost Google zveřejnila nový dokument nápovědy, který hovoří o systémech hodnocení a algoritmů, které Google v průběhu let nasadil a které se v současné době používají. Přidal i informaci o algoritmech, které se již aktuálně nepoužívají ve vyhledávání Google.

Dokument se jmenuje průvodce hodnotícími systémy vyhledávání Google (https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide)

Dokument uvádí, že se jedná o systémy hodnocení, které se aktuálně používají ve Vyhledávání Google. Google také poskytuje stručné vysvětlení každého systému hodnocení. Všimněte si, že některé z nich jsou více systémy a některé jsou samostatné systémy

Aktuálně používané hodnotící systémy a algoritmy Google.

DIGIZÍN - Digitální magazín, služby digitálního marketingu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby
 • BERT – Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) je systém umělé inteligence, který Google používá a který umožňuje pochopit, jak kombinace slov vyjadřují různé významy a záměry.
 • Krizové informační systémy – Google vyvinul systémy, které poskytují užitečné a včasné informace během krizových situací, ať už se jedná o osobní krizové situace, přírodní katastrofy nebo jiné široce rozšířené krizové situace: Osobní krize: Tyto systémy se snaží pochopit, kdy lidé hledají informace o osobních krizových situacích k zobrazení horkých linek a obsahu od důvěryhodných organizací pro určité dotazy týkající se sebevražd, sexuálního napadení, požití jedu, genderově podmíněného násilí nebo drogové závislosti. SOS Alerts: V době přírodních katastrof nebo široce rozšířených krizových situací tento systém SOS Alerts zobrazuje aktualizace od místních, národních nebo mezinárodních úřadů. Tyto aktualizace mohou zahrnovat nouzová telefonní čísla a webové stránky, mapy, překlady užitečných frází, možnosti darů a další.
 • Deduplikační systémy – Vyhledávání na Googlu může najít tisíce nebo dokonce miliony odpovídajících webových stránek. Některé z nich si mohou být velmi podobné. V takových případech systémy zobrazují pouze ty nejrelevantnější výsledky, aby se předešlo zbytečnému zdvojování. K deduplikaci dochází také u vybraných úryvků. Pokud je záznam webové stránky povýšen na doporučený úryvek, nebude se později na první stránce výsledků vyhledávání opakovat. To zpřehledňuje výsledky a pomáhá lidem snáze najít relevantní informace.
 • Systém přesné shody domény – Tyto systémy hodnocení považují slova v názvech domén za jeden z mnoha faktorů k určení, zda je obsah relevantní pro vyhledávání. Systém domén přesné shody však zajišťuje, že nebudeme připisovat příliš velkou zásluhu za obsah hostovaný v doménách navržených tak, aby přesně odpovídaly konkrétním dotazům. Někdo by například mohl vytvořit název domény obsahující slova „nejlepší místa k jídlu-obědu“ v naději, že všechna tato slova v názvu domény posunou obsah vysoko v žebříčku. Google systém se tomu přizpůsobí.
 • Systém čerstvosti a aktuálnosti obsahu – Google má různé systémy navržené tak, aby zobrazovaly čerstvější obsah pro dotazy, kde by se to očekávalo. Pokud například někdo vyhledává film, který právě vyšel, pravděpodobně bude chtít spíše nedávné recenze než starší články z doby, kdy začala výroba takového filmu. Jiným příkladem je, že hledání výrazu „zemětřesení“ může obvykle přinést materiál o přípravě a zdrojích. Pokud však nedávno došlo k zemětřesení, mohou se objevit zpravodajské články a čerstvější obsah.
 • Systém hodnocení užitečného obsahu – Tento obsahový systém je navržen tak, aby lépe zajistil, že lidé uvidí ve výsledcích vyhledávání originální, užitečný obsah napsaný lidmi pro lidi, spíše než obsah vytvořený primárně za účelem získání návštěvnosti z vyhledávačů.
 • Systémy pro analýzu odkazů a úrovně webu (PageRank) – Google používá různé systémy, které chápou, jak na sebe stránky odkazují, jako způsob, jak určit, o čem stránky jsou a které mohou být nejužitečnější v odpovědi na dotaz. Mezi takové systémy hodnocení patří PageRank, jeden z hlavních hodnotících systémů.
 • Místní zpravodajský systém – Google využívá systémy, které pracují na identifikaci a zobrazování místních zdrojů zpráv, kdykoli je to relevantní, například prostřednictvím funkcí „Hlavní zprávy“ a „Místní zprávy“.
 • MUM – Multitask Unified Model (MUM) je systém umělé inteligence schopný porozumět jazyku i generovat jazyk. V současnosti se nepoužívá pro obecné hodnocení ve Vyhledávání, ale spíše pro některé konkrétní aplikace, jako je například zlepšení vyhledávání informací o vakcíně COVID-19 a vylepšení zobrazovaných popisků vybraných úryvků.
 • Neurální párování – jedná se o systém umělé inteligence, který Google používá k pochopení reprezentací pojmů v dotazech a na stránkách a jejich vzájemnému přiřazování.
 • Systém původního obsahu – Google také používá systémy, které pomáhají zajistit, aby se originální a původní obsah zobrazoval na předním místě ve výsledcích vyhledávání, včetně původních přehledů, před těmi, kteří jej pouze citují. To zahrnuje podporu speciálních kanonických značek, které mohou tvůrci použít, aby Googlu pomohli lépe pochopit, co je primární stránka, pokud byla stránka duplikována na několika místech.
 • Degradační systém založený na odstranění, včetně legálního odstranění a odstranění osobních údajů – Google má zásady, které umožňují odstranění určitých typů obsahu. Pokud zpracovává velké množství takových odstranění týkajících se konkrétního webu, používá to jako signál ke zlepšení výsledků. Zejména: Právní odstranění: Když obdrží velké množství platných žádostí o odstranění obsahu z důvodu porušení autorských práv týkajících se dané stránky, můžeme to použít ke snížení jiného obsahu z těchto stránek ve výsledcích vyhledávání. Tímto způsobem, pokud existuje jiný obsah porušující autorská práva, je méně pravděpodobné, že se s ním lidé setkají ve srovnání s původním obsahem. Podobné degradační signály aplikuje na stížnosti týkající se pomluvy, padělaného zboží a soudního odstranění. Odstranění osobních údajů: Pokud Google zpracovává velký objem odebrání osobních údajů z konkrétního webu, sníží ve výsledcích jiný obsah z tohoto webu. Zkoumá také, zda se stejný vzorec chování děje s jinými weby, a pokud ano, použije snížení úrovně obsahu na těchto webech. Podobné postupy snižování úrovně může použít pro weby, které obdrží velký objem odebrání obsahu doxxingu. Kromě toho má Google automatickou ochranu navrženou tak, aby zabránila nesouhlasným explicitním osobním obrázkům v hodnocení v reakci na dotazy týkající se jmen. (Doxing nebo doxxing (původně psáno d0xing ) je akt veřejného poskytování osobně identifikovatelných informací o jednotlivci nebo organizaci, obvykle prostřednictvím internetu)
 • Systém zkušeností se stránkou – Lidé dávají přednost webům, které nabízejí skvělý zážitek ze stránky. Proto má Google systém dojmu ze stránky, který posuzuje řadu kritérií, jako je rychlost načítání stránek, vhodnost pro mobily, zda stránky neobsahují rušivé vsunuté reklamy a zda se stránky zobrazují bezpečným způsobem. V situacích, kdy existuje mnoho možných shod s relativně stejnou relevancí, systém pomáhá upřednostňovat obsah s lepším zážitkem ze stránky.
 • Systém hodnocení průchodů webem – Hodnocení jednotlivých částí a pasáží webů je systém umělé inteligence, který Google používá k identifikaci jednotlivých sekcí nebo „pasáží“ webové stránky, aby lépe porozuměl tomu, jak relevantní je stránka pro vyhledávání.
 • Systém hodnocení a recenzí u produktů – Systém recenzí produktů si klade za cíl lépe odměňovat vysoce kvalitní recenze produktů a obsah, který poskytuje zasvěcenou analýzu a originální výzkum a který je napsán odborníky nebo nadšenci, kteří dané téma dobře znají. Například, my zde v DIGIZÍN, jako odborníci na online marketing.
 • RankBrain – je systém umělé inteligence, který pomáhá pochopit, jak slova souvisí s pojmy. Znamená to, že může lépe vracet relevantní obsah, i když neobsahuje všechna přesná slova použitá ve vyhledávání, protože rozumí, že obsah souvisí s jinými slovy a pojmy.
 • Systémy spolehlivých informací – Více systémů funguje různými způsoby, aby zobrazovaly co nejspolehlivější informace, například pomáhají objevovat autoritativnější stránky a snižují nekvalitní obsah a zvyšují kvalitu žurnalistiky. V případech, kdy mohou chybět spolehlivé informace, naše systémy automaticky zobrazí upozornění na obsah týkající se rychle se měnících témat nebo pokud naše systémy nemají vysokou důvěru v celkovou kvalitu výsledků dostupných pro vyhledávání. Poskytují tipy, jak hledat způsoby, které mohou vést k užitečnějším výsledkům.
 • Systém diverzity stránek – funguje tak, že v nejlepších výsledcích obecně nebude zobrazovat více než dva seznamy webových stránek ze stejného webu, takže žádný web nemá tendenci dominovat všem nejlepším výsledkům. Stále však můžeme zobrazit více než dva zápisy v případech, kdy Google systémy určí, že je to pro konkrétní vyhledávání obzvláště důležité. Diverzita stránek obecně považuje subdomény za součást kořenové domény. IE: Zápisy ze subdomény (subdoména.example.com) a kořenové domény (example.com) budou posuzovány ze stejného jediného webu. Někdy jsou však subdomény považovány za samostatné stránky pro účely rozmanitosti, pokud je to považováno za relevantní.
 • Systémy detekce spamu – Nikdo nechce, aby jeho e-mailová schránka byla plná spamu, a proto jsou spamové filtry tak užitečné. Vyhledávání čelí podobné výzvě, protože internet obsahuje obrovské množství spamu, který by nám zabránil v zobrazení nejužitečnějších a nejrelevantnějších výsledků. K řešení obsahu a chování, které porušují zásady týkající se spamu, využívá Google řadu systémů detekce spamu, včetně SpamBrain. Tyto systémy jsou neustále aktualizovány, aby udržely krok s nejnovějšími způsoby, jak se vyvíjí hrozba spamu.

Ukončené hodnotící systémy a algoritmy pro hodnocení obsahu.

LinkedIn uvádí 3 nové aktualizace pro stránky firemních profilů svých uživatelů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Zde jsou některé z důležitých starých systémů hodnocení a algoritmů, které se již nepoužívají nebo jsou nově začleněny do systémů vypsaných výše. Například systém zkušeností se stránkou nahradil starý systém rychlosti stránky.

 • Hummingbird – To bylo zásadní vylepšení Google systémů celkového hodnocení provedeného v srpnu 2013. Google systémy hodnocení se od té doby dále vyvíjely, a nyní není tento systém již používán.
 • Systém hodnocení přívětivosti k mobilním prohlížení – v situacích, kdy existuje mnoho možných shod s relativně stejnou relevanci, upřednostnil systém obsah optimalizovaný pro mobily prohlížení, který se lépe vykresluje na mobilních zařízeních, protože obsah optimalizovaný pro mobily je pro lidi, kteří na těchto zařízeních vyhledávají, užitečnější. Systém byl od té doby začleněn do systému zkušeností se stránkami, popsaný výše.
 • Systém hodnocení rychlosti načítání stránky – Tento systém, oznámený v roce 2018 původně jako „Aktualizace rychlosti“, znamenal, že když byly všechny věci stejné, obsah, který se načítal rychleji pro mobilní uživatele, by si ve výsledcích mobilního vyhledávání vedl lépe. Od té doby se stal součástí systému zkušeností se stránkami.
 • Systém hodnocení Panda – byl to systém navržený tak, aby lépe zajistil, že se ve výsledcích vyhledávání bude zobrazovat vysoce kvalitní a originální obsah. Byl oznámen v roce 2011 a dostal přezdívku „Panda“, rozšířil se ale až v roce 2015 a stal se součástí základních systémů hodnocení v Google.
 • Systém hodnocení Penguin – Byl to systém navržený pro boj s odkazovým spamem. Byl oznámen v roce 2012 a dostal přezdívku „Penguin Update“ a byl integrován do základních systémů hodnocení Google až v roce 2016.
 • Systém bezpečnosti a zabezpečení stránek – systém, oznámený v roce 2014, znamenal, že když byly všechny věci stejné na různých webech, weby zabezpečené pomocí HTTPS by si v hodnotících systémech vedly lépe. Pomohlo to podpořit růst zabezpečených webů v době, kdy bylo používání HTTPS ještě poměrně neobvyklé. Od té doby se stal součástí systému zkušeností se stránkami.

Proč nás to zajímá, pokud usilujeme o kvalitní optimalizaci pro vyhledávače – SEO?

Jak se stát úspěšným podnikatelem ve fitness a wellness oboru?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Vědět, že algoritmy vyhledávačů jsou pěkná alchymie někdy může být velmi užitečné, abychom věděli, na co si dávat pozor a jak se k webům našich klientů chovat. Tento seznam je také užitečný, abychom viděli, jak Google definuje jednotlivé systémy, jak je používá a co to znamená pro výsledky vyhledávání v Google.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.