Google Ads přidává nové funkce reklamy pro Performance Max kampaně.

Vyhledávací a reklamní gigant Google oznámil několik aktualizací, které mají inzerentům v Google Ads pomoci zlepšit výkon reklamních kampaní, zvýšit návratnost investic pomocí video kreativ s větším dopadem na publikum, měřit nárůst konverzí a získat podrobnější přehledy.

David Groh
Publikoval: David Groh
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Na začátek si pojďme připomenout, co jsou Performance Max kampaně v Google Ads. Maximálně výkonné kampaně (Performance Max) jsou typem kampaní založeným na cílech. Inzerenti mohou jejich prostřednictvím využívat z jedné jediné kampaně veškeré reklamní plochy Google Ads.

Účelem Performance Max kampaní je doplňovat kampaně ve vyhledávání založené na klíčových slovech. Mají vám pomoci nalézt více konvertujících zákazníků ve všech kanálech Google, například na YouTube, v obsahové a vyhledávací síti, v kanálu Objevit, v Gmailu a v Google Mapách.

Maximálně výkonné kampaně pomáhají zlepšovat výsledky na základě vámi určených konverzních cílů. V reálném čase a napříč všemi kanály optimalizují pomocí chytrých nabídek výkon a přinášejí vám tak více konverzí a větší hodnotu.

Maximálně výkonné kampaně kombinují různé automatizační technologie společnosti Google v oblasti cenových nabídek, rozpočtu, optimalizace, publik, kreativ, atribuce atd. Vždy při tom vycházejí z vámi určeného inzertního cíle (například pokud jste stanovili cílovou CPA nebo návratnost investic do reklamy (ROAS)) a vámi poskytnutých podkladů, signálů publik a případně zdrojů dat.

Reklamní kampaně v Google ads – Performance Max – s maximálním výkonem je tak velmi povedená funkcionalita pro řadu marketérů. A Google nyní zavedl nové funkce, které pomohou digitálním marketingovým manažerům a správcům PPC reklamy zlepšit výkon těchto jednotlivých kampaní.

Mezi nové funkce patří vyloučení výrazů vlastních a konkurenčních značek na úrovni kampaně, přidány byly i zdroje stránek a ukáže se v administraci i snadnější tvorba videí. Nové přehledy a statistiky navíc umožňují inzerentům vidět konverze, hodnotu konverzí, cenu a další metriky na úrovni skupiny kampaní. Digitální marketéři tak nyní mohou právě pomocí těchto nových funkcí optimalizovat a prokázat hodnotu nárůstu takových kampaní s maximálním výkonem.

Novinky v Google Ads performance Max

Google publikuje dokument o aktuálně používaných systémech pro hodnocení obsahu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Vyloučení výrazů vlastních a cízích značek

Jednou z nových funkcí, kterou Google zavádí, je vyloučení značek na úrovni kampaně. To poskytne větší kontrolu pro kampaně s maximálním výkonem. Inzerenti nyní mohou vyloučit výrazy související se značkou a vybrat si ze seznamu dalších značek, které se mají také vyloučit. To přináší možnost filtrace výrazů vlastní značky nebo té konkurenční.

Tato funkce pomůže zablokovat provoz z většiny překlepů značky a vyhledávání značek v cizím jazyce. Vyloučení také zajistí, že kampaně s maximálním výkonem se nebudou zobrazovat na značkové dotazy, kterým se inzerenti chtějí vyhnout.

Zdroje stránek – vložené URL adresy cílů

V nadcházejících měsících Google zavede zdroje stránek do Performance Max, aby inzerentům pomohl dále zpřesnit jejich výsledky z vyhledávání. Tato funkce umožňuje inzerentům posílat provoz na konkrétní URL adresy vstupní stránky webu.

Inzerenti mohou také použít štítky k seskupení adres URL podle tématu, aby je bylo možné snáze použít v konkrétní kampani nebo skupině kampaní.

Snazší tvorba videa přímo v editaci reklam

Aby bylo poskytování vysoce kvalitních videoreklam snazší, integroval Google nástroje pro tvorbu videí přímo do pracovních úprav kampaně Performance Max. Dříve byla tato funkce dostupná pouze v knihovně prostředků. Inzerenti, kteří chtěli vytvořit video reklamu, ale neměli na to prostředky nebo čas, mohou nyní využít této funkce.

Nové přehledy a statistiky Performance Max kampaně

S cílem pomoci inzerentům porozumět a vyhodnotit jejich výsledky zavádí Google nové přehledy a statistiky. Inzerenti budou moci vidět konverze, hodnotu konverzí, cenu a různé další metriky na úrovni skupiny reklam.

Google také zavádí statistiky tempa rozpočtu, které pomohou inzerentům automaticky odhalit příležitosti k optimalizaci rozpočtu a výkonu. Inzerenti mohou vidět, kolik jejich kampaně již utratily a kolik plánují utratit, spolu s aktuálním a předpokládaným výkonem konverzí.

Díky těmto informacím mohou inzerenti porozumět tomu, jaké je tempo jejich kampaně a zda existuje příležitost změnit nebo přerozdělit rozpočet, aby získal více konverzí.

Shrnutí novinek v Google Ads – Performance max

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Nové funkce Google Ads pro kampaně s maximálním výkonem (Performance Max) poskytují inzerentům větší kontrolu, flexibilitu a statistiky.

Možnost vyloučit výrazy související se značkou a blokovat provoz z překlepů značky a cizích jazyků pomáhá zlepšit výkon kampaně a návratnost investic.

Uvedení zdrojů stránek a integrované nástroje pro tvorbu videí usnadňují inzerentům zpřesňování výsledků a vytváření vysoce kvalitních videoreklam.

A konečně, nové funkce pro vytváření přehledů a statistik umožňují inzerentům měřit nárůst konverzí a získávat podrobnější přehledy, které nabízejí lepší pochopení toho, jak si jejich kampaně vedou a jak optimalizovat rozpočet a výkon.

Celkově jsou tyto aktualizace cenným doplňkem služby Google Ads pro obchodníky, kteří chtějí ze svých kampaní s maximálním výkonem vytěžit skutečné maximum.

Kontaktujte nás. Společně dokážeme velké věci.

Zaujal vás tento příspěvek a chtěli byste dodatečné informace, konzultaci nebo pomoc? Spojte se s námi na telefonu 737 444 661, emailem info@digizin.cz nebo využijte naši kontaktní stránku.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!