Emailový marketing – Vysvětlím pojem, postupy a přínosy pro vaše podnikání

Představím vám osvědčené strategie, nástroje a postupy, díky nimž budete budovat lepší komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, budete generovat vyšší zisky a zlepšíte retenci (udržení) lidí na vašem webu, eshopu.

David Groh
Publikoval: David Groh
28 minut čtení
Emailový marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

E-mailový marketing je vysoce efektivní způsob, jak oslovit a zaujmout lidi, zvýšit povědomí o vaší značce, o vašich službách a produktech a jak následně zvýšit samotné prodeje a dlouhodobé zapojení lidí. A to celé jen pomocí emailových zpráv. E-mailový marketing je jeden z nákladově nejefektivnějších marketingových kanálů.

E-mailový marketing má dlouhou a zajímavou historii. První e-mailovou marketingovou kampaň vyslal už v roce 1978 Gary Thuerk, obchodník z Digital Equipment Corporation. Od té doby se e-mailový marketing výrazně vyvinul s rozvojem poskytovatelů e-mailových služeb, automatizačních nástrojů, pokročilých analýz a s příchodem umělé inteligence pro generování obsahu.

Dnešním článkem vám chci ukázat výhody tohoto marketingového nástroje. Text berte jako takového průvodce e-mailovým marketingem, kdy vám ukážu výhody, strategie, osvědčené postupy a nástroje.

Ať už jste v e-mailovém marketingu nováčkem nebo chcete zlepšit vaše stávající kampaně, tento článek vám poskytne znalosti a zdroje, které vám usnadní cestu k úspěšným email kampaním.

Jaké jsou výhody emailového marketingu?

Co je to copywriting? Je to tvorba vysoce kvalitního a konvertujícího textového obsahu
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Výhody emailového marketingu se mohou v průběhu času měnit a různě vyvíjet, v závislosti na aktuálních trendech a technologickém vývoji. Ukážu vám dnes ale výhody, které se v čase téměř nemění a které sami využíváme v našem digitálním magazínu a při spolupráci s našimi klienty, kterým poskytujeme marketingové služby. Takové služby, které rádi poskytneme i vám a pomůžeme vám tak s vaším projektem v online prostoru. Případně nás kontaktujte.

Personalizace emailů: S rychlým pokrokem v digitálních technologiích je možné vytvářet a odesílat personalizované hromadné e-maily na základě chování a preferencí jednotlivých uživatelů. Personalizace může výrazně zvýšit účinnost vašeho e-mailového marketingu tím, že oslovuje vaše uživatele přesným a relevantním obsahem, což vede ke zvýšenému zapojení a vyšší konverzní míře, tj. vyšší míře splnění konkrétních cílů.

Automatizace emailů může být velmi užitečným nástrojem pro řízení vašich marketingových kampaní. Díky ní můžete například posílat uvítací e-maily novým zákazníkům, upomínky o opuštěném nákupním košíku, e-maily s doporučením produktů na základě chování uživatele na vašem webu, odesílání e-mailů na základě určitých událostí, jako například narozeniny zákazníka a mnoho dalšího.

Automatizace emailů vám umožní personalizovat komunikaci s vašimi zákazníky a přizpůsobit ji jejich specifickým potřebám. Tím se zlepší šance na úspěch vaší kampaně, zvýší se počet konverzí a sníží se náklady na marketing. Důležité je ale věnovat pozornost tomu, jaké e-maily posíláte a jaký je jejich obsah, aby byly pro zákazníky relevantní a zajímavé. Nástrojům pro automatizaci musíte dávat kvalitní vstupní informace!

Nízké náklady na emailový marketing, ve srovnání s jinými formami marketingu, dělá z emailu opravdového šampióna. Navíc lze výsledky emailového marketingu snadno sledovat a analyzovat, což umožňuje efektivně optimalizovat marketingové kampaně a dosáhnout vyššího ROI (Return Of Investment = Návratnost vašich investic).

Flexibilita emailového marketingu vám umožňuje používat různé formáty obsahu, jako jsou textové e-maily, obrázky, videa nebo interaktivní prvky. To umožňuje přizpůsobit obsah e-mailů podle preferencí vaší cílové skupiny a dosáhnout vyššího zapojení.

Možnost segmentace lidí: Díky segmentaci můžete e-maily posílat cíleně různým skupinám uživatelů na základě jejich demografických údajů, zájmů nebo chování. To vám umožňuje zasílat relevantní obsah konkrétním skupinám lidí. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé otevřou e-mail, přečtou si ho a provedou požadovanou akci, což může vést ke zvýšené konverzi a loajalitě lidí.

Měřitelnost emailových kampaní: Emailový marketing vám umožňuje snadno změřit výsledky jednotlivých kampaní. Lze sledovat otevření e-mailů, kliknutí na odkazy, konverze a další metriky, které vám umožňují analyzovat účinnost a provádět potřebné optimalizace.

Interaktivita moderních emailů: Moderní e-maily mohou obsahovat interaktivní prvky, jako jsou ankety, hlasování, možnost odpovědět na e-mail přímo z e-mailového klienta nebo interaktivní prvky pro nakupování. To zvyšuje zapojení uživatelů a umožňuje jim interagovat s obsahem e-mailů přímo v e-mailovém prostředí.

Retenční marketing: Emailový marketing je účinným nástrojem pro retenční marketing, tj. udržování a posilování vztahu se stávajícími zákazníky a klienty. Pravidelným zasíláním relevantního obsahu a nabídek může e-mailový marketing podporovat opakované nákupy lidí, zvyšuje loajalitu zákazníků a snižuje míru odchodů z vašeho webu.

Personalizace emailů na základě chování lidí: Díky pokročilým analytickým nástrojům a sledování chování uživatelů můžete provádět personalizaci e-mailů na základě skutečného chování lidí, jako je otevírání e-mailů, kliknutí na odkazy nebo provedené nákupy. To vám umožní posílat uživatelům ještě relevantnější obsah a nabídky.

Toto jsou hlavní výhody emailového marketingu. Je důležité si uvědomit, že efektivita emailového marketingu závisí na kvalitě a relevanci obsahu, správném segmentování a respektování platných zákonů a pravidel týkajících se ochrany osobních údajů.

Jak efektivně a bezpečně získávat emailové adresy?

Top 10 měkkých dovedností pro rok 2023
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

E-mailový magnet je atraktivní nabídka nebo obsah, který je nabízen na vašem webu lidem, výměnou za jejich e-mailovou adresu a souhlas s přijímáním e-mailových zpráv. Může to být různý typ obsahu, jako například e-book, průvodce, slevový kód, tipy a triky, ukázky, exkluzivní obsah nebo jakákoli jiná hodnota, kterou si lidé na vašem webu přejí získat, výměnou za poskytnutý souhlas a poskytnutou emailovou adresu.

Cílem e-mailového magnetu je získat e-mailovou adresu a povolení ke komunikaci prostřednictvím e-mailových zpráv. To vám umožní dlouhodobější a cílenější komunikací, budování vztahu, zvyšování povědomí o vaší značce a nakonec i generování prodeje nebo konverzí.

Rozhodně ale používejte při získávání 2-krokové potvrzení emailové adresy. Je to proces, kdy po zaregistrování se uživatele na vašem webu, přijde do jeho zadané emailové schránky potvrzovací email, který obsahuje odkaz, na který uživatel musí kliknout, aby potvrdil svou emailovou adresu. Tento proces se také nazývá „Double Opt-in“.

Dvou krokové potvrzení emailové adresy je důležitým krokem pro ochranu osobních údajů a prevenci proti spamu. Tím, že uživatel musí potvrdit svou emailovou adresu, je zajištěno, že opravdu komunikujete se správnou osobou a že se jedná o platnou emailovou adresu. Také tím chráníte vaši databázi před falešnými nebo neplatnými emailovými adresami.

2-krokové potvrzení emailové adresy také pomáhá dodržovat pravidla Opt-in, což je důležitý koncept pro emailový marketing. Opt-in znamená, že uživatel dává souhlas s tím, aby mu byly zasílány emaily od vaší společnosti. Tento souhlas musí být udělen aktivně a dobrovolně, například vyplněním formuláře na vašem webu a potvrzením emailové adresy pomocí 2-krokového procesu.

Dodržování pravidel Opt-in a ochrany osobních údajů je důležité pro vaše zákazníky, kteří očekávají, že jejich osobní údaje budou chráněny a že budou komunikovat pouze s těmi společnostmi, kterým poskytly svůj souhlas. Pokud budete dodržovat tato pravidla, budete mít spokojené zákazníky a zároveň ochráníte vaši firmu a sebe před případnými sankcemi a problémy legislativou na ochranu osobních údajů.

Jak dlouhodobě spravovat seznam emailových adres?

Emailový marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Vytvoření a následná správa seznamu e-mailů je důležitou aktivitou vašeho emailového marketingu. Jedná se o proces, který vás bude provázet po celou dobu, kdy budete chtít aktivně komunikovat s vašimi zákazníky, právě pomocí emailových zpráv. Jdeme na krátký seznam úkolů a aktivit:

Určete si správnou cílovou skupinu lidí: Rozhodněte se, kdo je vaše cílová skupina pro emailový marketing. Zvažte demografické informace, zájmy, chování a potřeby vašich potenciálních zákazníků. To vám umožní vytvářet různé seznamy adres a obsah e-mailů, který je relevantní a zajímavý pro vaše potenciální zákazníky.

Získávejte souhlas: Znovu připomenu – dodržujte platné zákony a pravidla týkající se ochrany osobních údajů a získávejte souhlas od všech uživatelů, než je zařadíte do vašeho seznamu e-mailů.

Udržujte vaše seznamy aktualizované: Pravidelně aktualizujte všechny seznamy e-mailů, odstraňujte neplatné e-mailové adresy, reagujte na požadavky na odhlášení a udržujte kontakty aktuální.

Buďte transparentní: Uveďte v e-mailech jasně informace o tom, kdo jste vy jako odesílatel e-mailů, jaký je účel zasílání e-mailů a jak se uživatel může odhlásit, pokud si to přeje.

Dodržujte zákony a pravidla: Opět připomenu – dodržujte platné zákony a pravidla týkající se e-mailového marketingu, včetně zákonů o ochraně osobních údajů, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropské unii.

Využívejte nástroje pro e-mailový marketing: Existuje mnoho nástrojů pro e-mailový marketing, které vám mohou pomoci s vytvářením a správou seznamu e-mailů. Tyto nástroje vám umožní jednoduše vytvářet a odesílat e-maily, spravovat seznamy kontaktů, sledovat účinnost e-mailových kampaní a provádět segmentaci kontaktů. O některých z nich si povíme níže v našem článku.

Strategie email marketingových kampaní.

Krok 1 – Úvodní konzultace – detailní poznání se vzájemně pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Existuje opravdu mnoho různých strategií, které lze použít pro e-mailové kampaně a volba strategie závisí na vašich cílech, cílové skupině lidí a oboru vašeho podnikání. Také hodně záleží na nástrojích, které používáte a na tom, co vám vlastně tyto nástroje dovolí, protože provádět jednotlivé strategie obvykle nelze ručně, na to potřebujete větší či menší automatizaci a právě kvalitní externí nástroje.

Nyní si ale pojďme představit nejčastější strategie email kampaní.

Uvítací e-maily

Uvítací e-maily jsou automatické zprávy, které zasílejte novým odběratelům poté, co se přihlásí do vašeho seznamu e-mailů. Uvítací e-maily poskytují vynikající příležitost představit vaši značku, nastavit očekávání a nabídnout pobídky, které povzbudí odběratele k interakci s vámi.

Prostřednictvím uvítacího e-mailu také poděkujte vašim odběratelům, poskytněte jim hodnotný obsah a nasměrujte je na váš web nebo vaše sociální sítě. Uvítací emaily je často celá série e-mailů, které jsou automaticky odesílány novým odběratelům.

E-maily o opuštěném košíku

Dalším velmi používaným typem emailů jsou emaily o opuštěném košíku. Jsou tak součástí strategie e-mailového marketingu, která se zaměřuje na odběratele, kteří přidali produkty do nákupního košíku, ale neukončili nákup.

Tyto e-maily mají za cíl připomenout lidem jejich neukončený nákup a motivovat je k dokončení nákupu. Zde přidám několik tipů na účinné e-maily o opuštěném košíku, protože to je opravdu důležité pro každého, kdo má eshop.

Rychlá reakce: Čas je klíčový faktor emailů o opuštěném košíku. Měli byste být schopni automaticky odeslat e-mailovou upomínku co nejdříve poté, co odběratel opustí košík, ideálně během několika hodin.

Osobní a upřímné zprávy: Oslovte odběratele správně skloňovaným jménem a použijte osobní tón ve vašem e-mailu. Vysvětlete, že jste si všimli, že opustili košík a nabídněte pomoc nebo odpovědi na jejich otázky.

Kvalitní obsah e-mailu: Zahrňte do e-mailu informace o produktech, které odběratel do košíku přidal, včetně názvů, obrázků a cen. Zvýrazněte výhody nákupu a použijte silné volání k akci, které lidi povzbudí k dokončení nákupu.

Slevy nebo pobídky: Můžete zvážit poskytnutí slevy nebo speciální pobídky lidem, kteří se vrátí a dokončí svůj nákup. To může být stimul, který je přiměje k dokončení nákupu.

Snadné odkazy na dokončení nákupu: Vložte odkazy do e-mailu, které odběratele přivedou zpět na jejich opuštěný košík s již vybranými produkty, což usnadní dokončení nákupu.

Následné upomínky: Pokud odběratelé na první upomínku nereagují, můžete poslat několik následných upomínek, abyste zvýšili pravděpodobnost, že se vrátí a dokončí nákup. Následné upomínky můžete posílat v různých časových intervalech, například po 24 hodinách, 48 hodinách, nebo dokonce po několika dnech.

Omezený časový rámec: Můžete také začlenit omezený časový rámec do upomínek, například tím, že upozorníte, že nabídka nebo sleva vyprší do určitého data. To může vytvořit pocit naléhavosti a motivovat odběratele k rychlejšímu návratu a dokončení nákupu.

E-maily o opuštěném košíku mohou být velmi účinnou strategií e-mailového marketingu u eshopů, která pomáhá zvýšit konverze a získat zpět ztracené nákupy. Je důležité pravidelně sledovat výsledky a optimalizovat takovou strategii na základě reálných dat a zpětné vazby od lidí.

Newsletter, aktuality, novinky a zajímavosti, nové články

Novinky a aktuality jsou jednou z nejběžnějších forem e-mailového marketingu, které slouží k udržování komunikace s lidmi a poskytují aktuální informace o vašem podnikání, produktech, službách nebo akcích. Tento druh emailu asi zná každý z vás, tak si obecný popis nechám od cesty a vrhnu se rovnou na tipy, jak optimalizovat novinky a aktuality.

Jasný a lákavý nadpis: Nadpis e-mailu by měl být jasný a lákavý, aby přilákal pozornost odběratele a motivoval ho k otevření e-mailu. Můžete použít otázky, zajímavé titulky nebo nabídku exkluzivního obsahu. Nadpis je extrémně důležitý a rozhoduje o tom, zda si váš email někdo začne vůbec číst nebo zda rovnou skončí ve smazané poště!

Krátký a snadno čitelný obsah: E-maily by měly být krátké, snadno čitelné a zaměřené na klíčové informace. Použijte stručné odstavce, odrážky nebo nadpisy, které usnadní rychlé oční procházení obsahu. Nikdo nechce strávit u emailů víc času, než je skutečně nutné.

Vizuální prvky: Vizualita je důležitá. Použijte kvalitní obrázky a grafiku, které podpoří váš obsah a osloví odběratele. Buďte ale opatrní na správné formátování a responzivní design e-mailů, aby byly dobře zobrazitelné na různých zařízeních a velikostech displejů.

Jasné volání k akci: Každý e-mail by měl mít jasné volání k akci, což může být například „Kupte si nyní“, „Přečtěte si více“, „Registrovat se“ nebo „Přihlásit se“. Umožníte tak odběratelům emailu snadný přístup k požadované akci a vytvořte naléhavost, abyste je motivovali k okamžitému jednání.

Frekvence odesílání emailů: Může to být týdně, měsíčně nebo v jiném intervalu, který je pro váš cílový segment odběratelů nejvhodnější. Dejte pozor, aby frekvence odesílání novinek a aktualit byla vyvážená a nebyla příliš frekventovaná, což by mohlo lidi odradit a ti by se odhlásili z vašeho seznamu.

Zároveň se vyhněte příliš dlouhým obdobím mezi odesláním e-mailů, které by mohly způsobit, že lidé zapomenou na váš newsletter nebo ztratí zájem.

Ideální frekvence odesílání se může lišit podle povahy vašeho podnikání. Musíte sledovat reakce odběratelů a analyzovat získaná data o otevírání, kliknutích a konverzích, abyste mohli optimalizovat frekvenci odesílání tak, aby byla co nejefektivnější.

Možnost odhlášení: V každém e-mailu by měla být zařazena možnost odhlášení, která umožní odběratelům snadno se odhlásit z vašeho newsletteru, pokud si již nepřejí dostávat vaše e-maily. Tím ukážete respekt k jejich preferencím a zároveň dodržujete zákonné požadavky na ochranu osobních údajů.

Testování a optimalizace: A/B testování může být užitečným nástrojem pro optimalizaci vašich novinek a aktualit newsletter e-mailů. Vyzkoušejte různé varianty e-mailů, jako jsou různé nadpisy, obsah, grafika, volání k akci nebo frekvence odesílání, a sledujte, které verze dosahují lepších výsledků. Na základě těchto dat můžete upravit a optimalizovat své e-maily, aby byly co nejúčinnější.

Důraz na hodnotu obsahu: Důležitou součástí novinek a aktualit je skutečně hodnotný obsah. Neprodávejte, ale poskytujte odběratelům relevantní informace, rady, tipy nebo exkluzivní nabídky. Tím si získáte jejich zájem a důvěru, což může vést k vyšší angažovanosti a konverzím.

Závěrečný pozdrav a kontakt: Každý email by měl obsahovat závěrečný pozdrav a kontakt na váš podnik. Tím umožníte lidem kontaktovat vás, pokud mají dotazy nebo zájem o další informace. Umožněte jim také možnost aktualizovat své osobní údaje nebo preference, pokud je to potřeba.

Emaily servisního oddělení a oddělení péče o zákazníky

Emailové kampaně mohou být velmi užitečným nástrojem pro servisní oddělení a oddělení péče o zákazníky. Pomocí emailů můžete například informovat zákazníky o nových produktech, službách nebo akcích, které mohou být pro ně relevantní. Také můžete poskytnout zákazníkům užitečné informace, jako jsou tipy a triky, návody nebo další informace, které mohou pomoci řešit jejich problémy.

Servisní oddělení může využít emailové kampaně k informování zákazníků o servisních zákrocích a údržbě produktů, poskytnout návody k použití, odpovědět na časté dotazy a problémy a poskytnout kontakty na technickou podporu. To pomůže zákazníkům zlepšit zážitek s produktem a zvýší se tak pravděpodobnost opakovaného nákupu.

Na co nezapomenout při návrhu emailu?

Jak správně navrhnout firemní logo, aby budovalo vaši firemní identitu?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

E-mailový design je kritickým prvkem e-mailových marketingových kampaní. Proto vám ještě připomenu prvky, na které nesmíte zapomínat.

  • Responzivní design: Již jsem to nakousnul výše, ale raději připomenu znovu! Responzivní design je nezbytný pro vytváření e-mailů, které vypadají skvěle na všech zařízeních, včetně stolních počítačů, chytrých telefonů a tabletů. Použijte responzivní e-mailovou šablonu, která se přizpůsobí velikosti obrazovky a poskytuje bezproblémové uživatelské prostředí na všech zařízeních.
  • Obrázky a videa mohou zlepšit vizuální přitažlivost vašeho e-mailu a zvýšit míru zapojení. Používejte vysoce kvalitní obrázky a videa, které jsou relevantní pro váš obsah a nezapomeňte je optimalizovat pro rychlé načítání.
  • Konzistentní branding je nezbytný pro budování povědomí o značce a budování důvěryhodnosti u vašich odběratelů. Použijte barvy, písma a styly vaší značky, abyste vytvořili konzistentní vzhled a dojem ve všech vašich e-mailech.
  • Jasné a stručné rozvržení je nezbytné pro vytváření e-mailů, které lze snadno číst a procházet v nich. Použijte nadpisy, podnadpisy a odrážky k rozdělení obsahu a usnadnění skenování. Nezapomeňte uvést jasnou výzvu k akci, která vynikne a nasměruje vaše odběratele k požadované akci.

A/B testování emailových zpráv

Emailový marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

A/B testování je výkonná technika, která vám umožňuje testovat různé prvky vašich e-mailových marketingových kampaní, abyste zjistili, která funguje nejlépe. Ale co přesně je A/B testování?

A/B testování zahrnuje vytvoření dvou verzí stejného e-mailu a odeslání každé verze do malého segmentu vašeho e-mailového seznamu. Obě verze se budou lišit v jednom klíčovém prvku, jako je předmět, výzva k akci nebo obsah. Verze, která funguje lépe, je poté odeslána zbývajícím odběratelům ve vašem seznamu e-mailů.

Existuje několik klíčových prvků, které můžete testovat pomocí A/B testování, včetně předmětu, jména odesílatele, výzvy k akci, obsahu, obrázků a načasování. Při provádění A/B testů je nezbytné testovat vždy pouze jeden prvek, abyste zajistili, že budete moci přesně změřit dopad každé změny.

Po provedení A/B testu je nezbytné analyzovat výsledky a implementovat vítěznou verzi vašeho e-mailu. Podívejte se na metriky, jako je míra otevření, míra prokliku a konverze, abyste zjistili, která verze vašeho e-mailu fungovala lépe. Jakmile určíte vítěznou verzi, implementujte změny do vašich budoucích e-mailových kampaní, abyste zlepšili celkové výsledky.

A/B testování je cenným nástrojem pro optimalizaci vašich e-mailových kampaní a zlepšení výsledků. Testováním různých prvků vašeho e-mailu, analýzou výsledků a implementací změn můžete vytvářet vysoce efektivní e-mailové kampaně, které skutečně zaujmou.

Doručitelnost e-mailů a filtry nevyžádané pošty

Proč jste často unaveni? Zvažte tyto obvyklé příčiny přetrvávající únavy.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Doručitelnost e-mailu se týká schopnosti vašich e-mailů dostat se do doručené pošty vašich odběratelů. Udržování dobré doručitelnosti e-mailů je zásadní pro úspěch vašich e-mailových marketingových kampaní.

Pokud se vaše e-maily nedostávají do doručené pošty vašich odběratelů, přicházíte o příležitosti, jak s nimi komunikovat. Špatná doručitelnost e-mailů může také poškodit pověst vaší značky a vést k právním problémům.

Abyste se vyhnuli spamovým filtrům, je nezbytné dodržovat doporučené postupy pro e-mailový marketing. Použijte renomovaného poskytovatele e-mailových služeb, ověřte vaši doménu, nepoužívejte slova spouštějící spam a poskytněte jasnou možnost odhlášení.

Navíc segmentujte váš e-mailový seznam, abyste měli jistotu, že posíláte relevantní obsah odběratelům, kteří mají skutečný zájem číst cokoliv od vás.

Chcete-li monitorovat a zlepšovat doručitelnost e-mailů, sledujte metriky e-mailů, jako je míra otevření, míra prokliku a míra okamžitého opuštění. Pokud zaznamenáte pokles metrik, může to být známkou toho, že vaše e-maily přistávají ve složkách se spamem.

Chcete-li zlepšit doručitelnost e-mailů, udržujte čistý seznam e-mailů, otestujte jednotlivé e-maily před jejich odesláním a zapojte vaše odběratele, aby byli aktivní. A znovu zopakuji, používejte jen kvalitní poskytovatele rozesílky. O nich si povíme nyní.

Nástroje a software pro e-mailový marketing

Kde a jak založit blog? Jak psát osobní blog dlouhé roky? A jak vydělávat peníze pomocí blogování?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Existuje opravdu velmi mnoho různých nástrojů pro e-mailový marketing, které mohou být užitečné pro různé potřeby a rozpočty lidí, firem a projektů. E-mailové platformy jsou nástroje, které vám umožňují vytvářet, odesílat a spravovat e-maily pro vaše marketingové kampaně. Mezi populární české e-mailové platformy patří EcoMail a SmartEmailing. Z těch zahraničních bych zmínil například Mailchimp a SendinBlue. Avšak existuje jich desítky…

Výběr správného nástroje pro e-mailový marketing závisí na vašich potřebách, rozpočtu a očekávaných výsledcích. Před výběrem konkrétního nástroje je důležité si dobře promyslet, co přesně potřebujete od e-mailového marketingu, jaké jsou vaše cíle a jaký je váš rozpočet.

Některé faktory, které můžete zvážit při výběru nástroje pro e-mailový marketing, jsou:

Funkce: Zkontrolujte, zda zvolený nástroj nabízí všechny potřebné funkce, které potřebujete pro vaše e-mailové kampaně, jako je například správa e-mailových kontaktů, tvorba a odesílání e-mailů, automatizace, personalizace, sledování a analýza výsledků.

Uživatelské rozhraní: Ujistěte se, že rozhraní nástroje je snadno použitelné a intuitivní, abyste se s ním mohli rychle seznámit a efektivně s ním pracovat.

Integrace: Zjistěte, zda nástroj nabízí integrace s dalšími nástroji a platformami, které používáte, jako je například váš CRM systém, vaše CMS (webovky / eshop), sociální sítě, atd.

Bezpečnost a compliance: Zkontrolujte, zda nástroj splňuje požadavky na bezpečnost a dodržování regulací, jako je GDPR, abyste měli jistotu, že vaše e-mailové kampaně jsou v souladu s platnými zákony.

Cena: Zvažte náklady na výsledný nástroj a zda veškeré funkce a možnosti, které nabízí, se vejdou do vašeho rozpočtu na e-mailový marketing. abyste například neplatili zbytečné funkce, které ani nevyužijete.

Hodnocení a recenze: Přečtěte si recenze a hodnocení ostatních uživatelů na internetu, abyste získali představu o zkušenostech s konkrétním nástrojem a jeho účinností.

Shrnutí průvodce emailovým marketingem

Online marketing – vysvětlení pojmu, postupů a přínosu pro vaše podnikání.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

E-mailové kampaně jsou mocným nástrojem pro dlouhodobou interakci s lidmi a pro zvyšování konverzí a zisku. Pomocí kombinace uvítacích e-mailů, e-mailů s opuštěným košíkem, propagačních e-mailů a e-mailů s informačními bulletiny můžete vytvořit vysoce efektivní e-mailovou marketingovou strategii, která vám pomůže rozšířit vaše podnikání na dlouhé roky.

Vzhledem k tomu, že se e-mailový marketing neustále vyvíjí, je nezbytné mít přehled o nejnovějších trendech a osvědčených postupech. Doporučujeme čtenářům, aby nadále experimentovali, testovali a optimalizovali e-mailové kampaně, aby dosáhli ještě lepších výsledků.

Začněte jednat ještě dnes a začněte implementovat tyto e-mailové marketingové strategie pro růst vašeho podnikání! Tým DIGIZÍN vám s tím rád pomůže.

David Groh - DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem na sítích
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o podnikání, online marketingu, komunikaci a prodeji. Přináším lidem své znalosti, zkušenosti, ověřené a praktické informace! Takové informace, které jdou do detailu a skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!