Doporučené postupy optimalizace obrázků na webových stránkách pro lepší výsledky ve vyhledávání Google a Seznam.

V konkurenci na internetu a ve výsledcích vyhledávání je nutné používat všechny možné techniky k tomu, abyste se zobrazili s vašimi internetovými stránkami na co nejvíce místech a v co nejlepší možné formě. K tomu vám pomůže i správná optimalizace obrázků a dodržování postupů popsaných v dnešním článku.

David Groh
Publikoval: David Groh
DIGIZÍN - Digitální magazín a služby

Obrázky představují způsob, jak vizuálně vyhledávat a objevovat informace na internetu. Ve vyhledávání Google a Seznam k tomu slouží celé sekce s obrázky. Proto je optimalizace obrázků na vašich internetových stránkách velmi důležitá.

Uživatelé zadávající nějaký svůj dotaz mohou rychle prozkoumávat informace s větším kontextem právě díky obrázkům, které jsou ve výsledcích vyhledávání na stránce SERP. Přidáním relevantního kontextu mohou být výsledky ve vyhledávači mnohem užitečnější, což může vést k vyšší, ale i kvalitnější návštěvnosti vašeho webu.

Celému procesu můžete pomoci tím, že jednotlivě vkládané obrázky na váš web kvalitně upravujete a popisujete. Tím jsou optimalizovány pro funkci Obrázky Google a Seznam obrázky.

Správnou optimalizaci obrázků na vašem webu uděláte například používáním ALT popisů obrázků, titulků, popisků, správným datovým formátem (např WebP), správnými názvy souborů obrázků nebo přidáním strukturovaných dat.

Pojďme se podívat na to, jak vkládat obrázky na vaše internetové stránky tak, abyste se stali premianty ve výsledcích vyhledávání a tím jste získali vysokou a relevantní návštěvnost lití. Díky popsaným postupům zvýšíte pravděpodobnost, že se váš obsah objeví ve výsledcích vyhledávání i v „Obrázcích Google“.

Obrázky přináší uživatelskou zkušenost návštěvníkům webu.

Měli byste mít vlastní webové stránky?
DIGIZÍN – Digitální magazín a služby

Chcete-li zvýšit viditelnost vašeho obsahu i v sekci Google obrázky a Seznam obrázky, zaměřte se na uživatele a návštěvníky poskytnutím tzv. “Skvělé uživatelské zkušenosti”. A co to přesně znamená ta skvělá uživatelská zkušenost? Vytvářejte vaše internetové stránky primárně pro uživatele – pro lidi, nikoli prvoplánově pro vyhledávače. Dále aplikujte ty nejnovější poznatky a doporučené postupy tvorby webu, aby se lidem vaše stránky dobře a rychle ovládaly.

Poskytněte kvalitní a smysluplný kontext – ujistěte se, že i váš vizuální obsah (obrázky, audio, video) je relevantní k tématu a textu každé konkrétní stránky. Doporučujeme umístit obrázky pouze tam, kde přidávají stránce přidanou hodnotu, tak aby lépe vysvětlily textový obsah a pomohli čtenářům lépe se zorientovat.

Například Google nezobrazuje stránky, kde obrázky ani text nejsou originálním obsahem. Proto mějte textový obsah vždy originální a původní, s vyjádřením vlastních zkušeností. Pokud to jen trochu jde, mějte takové i obrázky. To znamená obrázky originální a relevantní.

Optimalizujte umístění jednotlivých obrázků na stránce – kdykoli je to možné, umístěte obrázky blízko relevantního textu. Když to dává smysl, zvažte umístění nejdůležitějšího obrázku v horní části stránky. Často se takovému obrázku říká hlavní nebo také krycí obrázek příspěvku, stránky nebo produktu.

Nevkládejte důležitý text do obrázků – vyhněte se vkládání textu do obrázků, v nějakém grafickém editoru, zejména pak nevkládejte důležité textové prvky, jako jsou nadpisy stránek a nabídky, protože k nim nemají přístup všichni uživatelé a už vůbec ne roboti vyhledávačů.

Myslím tím, že v nějakém grafickém editoru napíšete text přímo do obrázku a takový text se stane součástí pixelů obrázku. Chcete-li zajistit maximální přístupnost vašeho obsahu, ponechte text v HTML, u obrázků zadávejte vždy alternativní popis, aby roboti pochopili, co je na obrázku vyobrazeno.

Vytvářejte internetové stránky s vysokou užitnou hodnotou.

Zajímavé statistiky ze světa obsahového marketingu.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Kvalitní obsah na vaší internetové stránce je pro funkci Google obrázky a Seznam obrázky stejně důležitý, jako samotný vizuální obsah – poskytuje kontext a činí výsledek akčnějším. Obsah stránky lze použít ke generování textového úryvku pro obrázek a Google + Seznam při hodnocení obrázků zohledňuje kvalitu obsahu stránky.

Vytvářejte web vhodný pro různá zařízení – uživatelé aktuálně vyhledávají v obrázcích Google a Seznam více z mobilu než na stolním počítači. A tento trend se zřejmě nezmění ani v následujících letech. Z tohoto důvodu je důležité, abyste vaše internetové stránky nebo eshop vytvořili pro všechny typy zařízení a různé velikosti displejů.

Pomocí testu použitelnosti pro mobily (ZDE) otestujte, jak dobře vaše stránky fungují na mobilních zařízeních a získejte zpětnou vazbu o tom, co je třeba opravit.

Vytvořte pro všechny obrázky na vašem webu odpovídající strukturu URL adres – vyhledávač Google k pochopení vašich obrázků používá také samotné URL adresy i název souboru s obrázkem. Zvažte uspořádání obsahu obrázku tak, aby adresy URL byly vytvořeny logicky s názvem souboru, aby i tento název popisoval, co je na obrázku.

Obrázky musí být relevantní k názvu a popisu podstránky.

Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou (freelancerem) ?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Obrázky Google a Seznam automaticky vygenerují odkaz na nadpis a úryvek, aby nejlépe vysvětlily každý výsledek a jak souvisí s konkrétním dotazem uživatele. To pomáhá uživatelům (dotazovatelům ve vyhledávači) rozhodnout se, zda kliknout na výsledek (i obrázek) nebo ne.

Pro tyto informace používají zmíněné vyhledávače řadu různých zdrojů, včetně popisných informací v názvu, v meta značkách a strukturovaných datech každé konkrétní stránky.

Strukturovaná data jsou kritická, pro porozumění kontextu vyhledávačem.

Pokud zahrnete strukturovaná data, mohou i Google a Seznam obrázky zobrazit vaše obrázky jako rozšířené výsledky, včetně výrazného odznaku, který uživatelům poskytne relevantní informace o vaší stránce, což může na váš web přivést lépe cílenou návštěvnost. Obrázky Google a Seznam podporují strukturovaná data pro následující typy obsahu:

  • Produkt
  • Video
  • Recept
  • Metadata obrázku

Například u tohoto příspěvku, který právě čtete jsou přidány metadata: Článek, Blogový příspěvek. U každého obrázku dále máme přidány informace: Alt popis, Popisek, Titulek a název obrázku. Dále jsou zde přidána metadata o autorovi příspěvku a naší firmě pro lokální SEO. A ještě několik dalších strukturovaných metadat.

V ALT atributu obrázku použijte popisný alternativní text.

DIGIZÍN - Digitální magazín a služby
DIGIZÍN – Digitální magazín a služby

Alternativní text (text, který popisuje obrázek) zlepšuje přístupnost pro lidi, kteří nevidí obrázky na webových stránkách, včetně uživatelů, kteří používají čtečky obrazovky nebo mají internetové připojení s nízkou šířkou pásma.

Google používá alternativní text spolu s algoritmy počítačového vidění a také obsah stránky, aby pochopil význam a kontext obrázku. Alternativní text v obrázcích je také užitečný jako kotvící text, pokud se rozhodnete použít obrázek jako odkaz.

Při psaní alternativního textu se zaměřte na vytváření užitečného obsahu bohatého na informace, které vhodně využívají klíčová slova a jsou v kontextu obsahu stránky. Vyhněte se vyplňování alt popisu obrázku klíčovými slovy (známé také jako naplňování klíčovými slovy), protože to vede k negativnímu uživatelskému dojmu a může způsobit, že váš web bude považován za spam – prostě piště přirozeně, co je vidět na obrázku.

Proč přidávat k obsahu stránek správná a relevantní metadata?

Doporučené postupy pro optimalizaci obrázků ve vyhledávání Google.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Je důležité, abyste si u vašeho tvůrce a správce webu zařídili, aby vaše internetové stránky nebo eshop měly možnost vkládat efektivně veškerá žádoucí metadata tam, kde to je vhodné a důležité. Ne všechny agentury a freelanceři, kteří staví weby, s tímto počítají. A často se stává (víme to z praxe), že si lidé nechají postavit stránky za nemalé peníze a takové stránky nemají žádnou podobnou funkcionalitu.

Zda mají vaše stránky metadata si můžete ověřit například v nástroji : Test rozšířených výsledků Google.

Optimalizujte rychlost stránek správným zpracováním obrázků.

Chcete si vytvořit vlastní podcast?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

K celkové velikosti stránky nejvíce přispívají obrázky, což může zpomalit načítání stránek. Ujistěte se, že používáte nejnovější optimalizaci obrázků (ideálně formát GIF, JPEG, PNG, WebP, SVG) a responzivní obrazové techniky – škálování velikosti obrázků pro různé použití na webu, abyste zajistili vysokou kvalitu a rychlou uživatelskou zkušenost.

Přidávejte pouze kvalitní a vysvětlující fotografie. Vysoce kvalitní fotografie oslovují uživatele více než rozmazané a nejasné obrázky. Ostré obrázky jsou také pro uživatele přitažlivější ve výsledné miniatuře a zvyšují pravděpodobnost návštěvnosti uživatelů z vyhledávačů (i ze sekce Google obrázky).

Pojďme si to celé shrnout…

V dnešní velké konkurenci na internetu a ve výsledcích vyhledávání je nutné používat všechny možné techniky k tomu, abyste se zobrazili s vašimi internetovými stránkami na co nejvíce místech a v co nejlepší možné formě. K tomu vám výrazně pomůže i správná optimalizace obrázků a dodržování postupů popsaných v dnešním článku.

V internetu vše souvisí se vším – Obsahový marketing + SEO + technické SEO, uživatelská přívětivost + Sociální sítě + atd atd atd… Internetový marketing je velmi široká oblast, a proto se snažíme pomáhat obyčejným lidem, a také malým a středním firmám, příspěvky v našem magazínu, vzděláváním a našimi službami.

Kontaktujte nás. Společně dokážeme velké věci.

Zaujal vás tento příspěvek a chtěli byste dodatečné informace, konzultaci nebo pomoc? Spojte se s námi na telefonu 737 444 661, emailem info@digizin.cz nebo využijte naši kontaktní stránku.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!