Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.

SEO - Optimalizace pro vyhledávače a komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů přináší excelentní výsledky, pokud se dělá správně, systematicky a poctivě. Výsledkem naší služby je pro klienty vysoká a dlouhodobá (organická - přirozená) návštěvnost potencionálních klientů a zákazníků.

David Groh
Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Kdo je vidět na internetu, na správném místě, ve správný čas, ten získá relevantního zákazníka! U akvizice nových návštěvníků, zákazníků a klientů, je to správné místo vyhledávač. Buďte proto ve výsledcích vyhledávání v Google, Seznam a Bing vidět právě vy! A to ve chvíli, kdy lidé, kteří vás třeba ani neznají, se svými dotazy hledají služby a výrobky, kterými se zabýváte. Buďte s naší službou o krok před vaší konkurencí.

Představím vám dnes detaily naší SEO služby, z jakých postupů se konkrétně skládá a jak celý proces spolupráce probíhá. Také vám nastíním, co s naší službou získáte pro vaše internetové stránky (eshop) – pro váš podnikatelský projekt.

Věnujte mi několik minut u tohoto příspěvku a získejte veškeré informace, které vám pomohou informovaně se rozhodnout o přínosu naší služby.

Pro koho je naše SEO služba určena?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Služba Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek je určena pro majitele a provozovatele internetových stránek a eshopů. A je jedno, v jaké fázi celého podnikatelského projektu se klienti aktuálně nachází. Službu odborně provádíme u dlouhodobě běžících internetových stránek (eshopů), stejně tak u webů, aktuálně připravovaných – startujících.

Již existující webové projekty významným způsobem vylepšíme. Naopak připravované projekty odborně vedeme, již od chvíle přípravy a tvorby tak, aby po spuštění raketově letěly a přinesly požadovaný efekt, v co nejkratší možné době.

Jelikož známe specifika, principy a postupy SEO – Optimalizace pro vyhledávače velmi důkladně, mohli bychom říci, že můžeme naší službou obsloužit klienty a zákazníky z jakéhokoliv oboru podnikání. Od OSVČ a malé firmy, až po nadnárodní koncerny a kolosy. Od běžných služeb řemeslníků, obchodníků, až po vysoce odborné oblasti průmyslu.

My však razíme heslo: Děláme to, čemu rozumíme. Internetový marketing, SEO, sociální sítě a jiné online nástroje dokonale známe. Ale k celkovému úspěchu je v ideálním případě nutné znát i obor působení našich klientů.

Zaměřujeme se proto na oblasti, kterým opravdu rozumíme. Předurčuje nás k tomu předchozí praxe osob v našem týmu. Díky tomuto unikátnímu spojení můžeme jako celek podávat ty nejlepší výsledky. Proto se primárně soustředíme na tyto obory podnikání našich klientů:

 • Zdravý životní styl – Wellness
 • Sport
 • Fashion – Móda
 • Krása – Beauty
 • Umění
 • Turistika – Cestování – Ubytování
 • Ekologické a lokální projekty
 • Marketing, IT, Digitalizace

A že jste právě nenašli obor vašeho podnikání? Nevadí, pojďme si krátce popovídat – úvodní, hodinová konzultace je vždy zdarma. Třeba společně zjistíme, že i váš obor chceme poznat. Jsme totiž otevřeni novým výzvám a rádi se pobavíme o možnostech vzájemné spolupráce.

Co je to Optimalizace pro vyhledávače – SEO?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Zdrojů návštěvnosti z online prostředí, odkud k vám mohou návštěvníci přijít, je dnes mnoho. Avšak zcela zásadním a nejdůležitějším zdrojem relevantních návštěv téměř pro všechny obory podnikání jsou v dnešní době právě vyhledávače – Seznam, Google, Bing.

Optimalizace pro vyhledávače – SEO je dlouhodobá a přesně řízená aktivita vylepšování vašich internetových stránek (eshopu) za účelem zvýšení viditelnosti ve chvíli, kdy lidé hledají v internetových vyhledávačích produkty nebo služby související s vaší činností, kterou prezentujete.

Více informací a kompletního průvodce popisujícího celou teorii o SEO – Optimalizaci pro vyhledávače publikujeme v naší sekci Vzdělávání, v obsáhlém příspěvku: Optimalizace pro vyhledávače – SEO – co znamená tento pojem? A jak vám SEO pomáhá? Proto vám doporučuji si tento příspěvek později také přečíst.

Nyní se pojďme podívat na jednotlivé kroky naší SEO služby.

Krok 1 – Úvodní konzultace pro efektivní dlouhodobou spolupráci.

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pokud má být spolupráce smysluplná q efektivní pro obě strany, je nutné se vzájemně řádně poznat. Je vždy nutné pochopit způsoby a specifika podnikání obou stran, jak zadavatele, tak i poskytovatele SEO služby.

K tomuto slouží úvodní a průběžné konzultace, které je možné dělat osobně, případně přes prostředky online komunikace (například: MS Teams, Google Meet, ZOOM a podobně).

Již při 1. konzultaci se ptáme na velké množství otázek, abychom vás poznali a to samé chceme od klientů, aby poznali nás a naše služby. Chceme poznat vše kolem vašeho oboru podnikání a veškerá specifika vašeho fungování. Proto společně procházíme například tato témata:

 • Jaký máte sortiment / služby?
 • Jak je to s marží a na jakou oblast sortimentu / služeb se chcete primárně zaměřit?
 • Kdo jsou vaši dodavatelé a s kým externě spolupracujete?
 • Jaké jsou vaše cíle, vize a preference do budoucna?
 • V jakém časovém horizontu chcete vašich cílů dosáhnout?
 • Existují nějaké limity prodeje vašich produktů a služeb?
 • Kdo je vaše největší konkurence a co dělá lépe než vy?
 • Máte nějaký jednotný manuál a vizi jednotné firemní identity a komunikace?
 • Jaké máte představy o tvorbě obsahu a související grafiky?
 • Jaká jsou vaše očekávání, jaké výsledky chcete, jaké formy dat a informací očekáváte?
 • Jasně definované odpovědnosti, způsob předávání informací a reportování.
 • Jasně definované postupy, pokud některá ze stran nedodržuje dohodnuté body spolupráce.
 • A další a další dotazy. Dotazů jsou desítky až stovky, pokud má být spolupráce efektivní.

Sami vidíte, že množství témat, která je potřeba při zahajování spolupráce nastavit a objasnit, je opravdu velmi mnoho. Ale pokud se vše udělá poctivě, můžete mít našlápnuto na opravdu dlouhodobou spolupráci s reálnými výsledky. My umíme dotazy klást, ale vy si na ně musíte umět odpovědět.

Více o tom, jak nastavit spolupráci s externím dodavatel marketingových služeb naleznete v našem obsáhlém příspěvku: Jak začít spolupracovat s marketingovou agenturou, freelancerem, externím dodavatelem?

Krok 2 – Analýza relevantních dotazů ve vyhledávačích.

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pro úspěch vašeho podnikání je nutné vědět, co vaši budoucí i stávající zákazníci ve vyhledávačích hledají, pokud zrovna chtějí vámi nabízené informace, služby a produkty. Díky důkladné dotazů ve vyhledávačích, tj. důkladná analýza klíčových slov a frází, získáte detailní přehled o tématech vašeho oboru podnikání, které rezonují a mají smysl pro další aktivity.

V analýze profesionálně zpracujeme všechny hledané fráze, které jsou relevantní při hledání informací, služeb a produktů vztahujících se k oboru vašeho podnikání. Nalezneme a přehledně zpracujeme všechny dotazy, které vaše cílová skupina lidí vyhledává. Tato data zpracujeme a předáme vám je, pro vaše další využití u marketingových a komunikačních aktivit.

Kromě samotných témat vašeho oboru zjistíte i celkovou teoretickou měsíční návštěvnost lidí, kterou můžete získat z vyhledávačů každý měsíc. Od výsledků této analýzy se odvíjí nejen maximální dosažitelná organická (neplacená – přirozená) návštěvnost vašeho webu (eshopu), ale také navazující kroky. Těmi jsou například: Návrh ideální struktury stránek, Tvorba kvalitního obsahu a další navazující marketingové aktivity. Analýza relevantních dotazů ve vyhledávačích (Analýza klíčových slov a frází) je vždy výchozím bodem pro navazující marketingové aktivity a využijete ji v dalších oblastech vašeho podnikání.

Krok 3 – Změření pozic ve vyhledávačích u běžících projektů.

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Když už společně víme (z předchozího kroku), co relevantní lidé hledají a kolik toho hledají každý měsíc, s přehlednou analýzou klíčových slov a frází jde ruku v ruce i další krok služby. Tím je přeměření vašeho aktuálního umístění ve vyhledávačích Seznam a Google.

(Tento krok je logicky relevantní pouze pro již existující internetové stránky, nikoliv pro ty připravované. Pokud se stránky teprve připravují, není možné změřit zatím neexistující umístění ve vyhledávačích.)

Díky této službě budete znát vaše aktuální šance oproti vaší konkurenci. Objevíte to, jak moc je potřeba zabrat, jaká je pomyslná startovací čára spolupráce ve vztahu k vytýčeným cílům, kam se chcete dostat. Díky tomu bude možné v budoucnu porovnat, kam jste se díky našim společným aktivitám posunuli.

Chci upozornit na důležitý aspekt spolupráce. Naše služba negarantuje konkrétní umístění a pozice ve výsledcích vyhledávání – na konkrétní dotazy ve vyhledávačích. Nikdo ze SEO konzultantů, SEO specialistů ani SEO agentur nezná váhy jednotlivých hodnotících faktorů vyhledávačů a hodnotící kritéria. Z toho důvodu nikdo neví, jak kterou webovou stránku bude vyhledávač hodnotit, jak se daná stránka umístí na jednotlivá klíčová slova a související fráze.

Cílem všech SEO konzultantů a SEO optimalizátorů je přiblížit se ideálu, který je definován jednotlivými vyhledávači. Google velmi podrobně popisuje, jak se mají stránky optimalizovat pro co nejlepší výsledky na stránce SERP. Avšak výsledek je vždy na samotném vyhledávači!

Bude-li vám někdo slibovat garantované pozice, berte to jako velký vykřičník pro další úvahy o spolupráci. Garance v SEO neexistuje a kdo ji slibuje, lže!

Cílem optimalizace pro vyhledávače není umístění a pozice, ale primárně dodat na váš web (eshop) dostatek relevantních návštěvníků, kteří se stanou zákazníky, klienty a uživateli vašich služeb nebo výrobků.

Krok 4 – Technické SEO – odstranění technických nedostatků

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

V dalším kroku musíme společně zajistit, abychom vyhledávačům neházeli pomyslné klacky pod nohy a umožnili jim dokonale indexovat vaše stránky. Jedině tak podpoříme adekvátní organickou (přirozenou) návštěvnost lidí na vašich webových stránkách a eshopu.

Proto na úvod celého následného procesu (po analýze klíčových slova a přeměření vašich pozic) ověříme, že vaše stránky neobsahují možné technické problémy, které brání úspěšné indexaci ze strany vyhledávačů nebo brání výrazně lepšímu hodnocení vyhledávači.

Provedeme technický SEO audit webu, jenž odhalí všechny nedostatky, které vyhledávače na vašem webu odrazují, které mohou bránit v procházení roboty vyhledávačů nebo za které vás vyhledávače penalizují. Zanalyzujeme kód webu a technické řešení, které může komplikovat indexaci ze strany vyhledávacích robotů.

Obsáhlé informace o technickém SEO naleznete v tomto příspěvku z našeho vzdělávání: Technické SEO – co znamená tento pojem? A proč je důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače?

Krok 5 – Návrh ideální struktury internetových stránek

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Navrhneme a vytvoříme ideální strukturu vašeho webu (eshopu). Do této ideální struktury následně zapracujeme definované vstupní stránky, které pokryjí všechny definované cílové vyhledávací dotazy, věty a klíčová slova z vytvořené analýzy dotazů ve vyhledávačích (klíčových frází a slov).

Chcete mít jistotu, že na daný dotaz podaný lidmi ve vyhledávačích, se u vás dostanou na tu nejlepší možnou přistávací podstránku, která maximálně využije potenciál člověka, který dal ve vyhledávači svůj dotaz. Pokud třeba hledá konkrétní výrobek, chcete, aby návštěvník přistál v detailu výrobku a ne třeba na stránce s obchodními podmínkami nebo s reklamačním řádem.

Díky této přehledné struktuře stránek a podstránek s definovanými přistávacími podstránkami můžete průběžně kontrolovat, že vyhledávače ve svých výsledcích vyhledávání odkazují přesně tam, kam si to vy sami přejete, na konkrétní a ideální podstránku, která zákazníka povede ke splnění konkrétního cíle.

Krok 6 – Tvorba ideálního obsahu pro všechny podstránky

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Cílem budování relevantního obsahu je napsat čtivé, zajímavé a pro lidi přínosné informace. Takový obsah, který budou se zápalem číst návštěvníci vašeho webu a takový obsah, který budou milovat roboti všech vyhledávačů. To vše s výstižným a úderným titulkem a s obchodně smysluplným popiskem.

Nejhorší věcí je ubít návštěvníka nerelevantním a zmatečným obsahem. Cílem všech zúčastněných stran je dostat se nejkratší možnou cestou k cíli, k provedení určitého úkonu a k přímé pomoci návštěvníkovi.

Publikování skvělého obsahu je klíčové, to je zcela zásadní podmínka. Musíte publikovat obsah, který přinese lidem užitnou hodnotu v podobě informací, vzdělávání nebo v podobě pobavení. Píšete pro lidi, ne pro vyhledávače. Pravidla dobrého psaní stále platí. A nebojte se, vyhledávače se za poslední roky výrazně zlepšily v chápání synonym a variant klíčových slov, takže váš kvalitní obsah ocení v podobě lepších pozicích ve vyhledávání.

S korekturou a odborným dohledem nad tvorbou textů vám pomůžeme v rámci této naší služby.

Krok 6 – Vnitřní propojení obsahu a podstránek – prolinkování

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Navrhneme smysluplné interní prolinkování (s relevantními Anchor texty – odkazujícími texty) u všech vašich podstránek. Takto vytvoříme užitečnou navigaci pro návštěvníky s postupným zužováním obsahu (trychtýř a cestu návštěvníka ke splnění cíle). Tento krok poslouží i vyhledávačům pro bezproblémový průchod crawlera (robota) pro správnou indexaci všech podstránek vašeho webu / eshopu.

Anchor text je viditelný text odkazu, který lidé vidí na stránce – je to text, na který lze kliknout. Záleží, jak máte graficky stylovaný web, avšak tento anchor text je obvykle podtržen a v jiné barvě, aby se odlišil od ostatního textu, na který nelze klikat.

Vyhodnocení, manažerské přehledy a evidence

Služba – Optimalizace pro vyhledávače – Komplexní SEO správa internetových stránek
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Součástí naší služby jsou přehledné manažerské reporty a evidence, předpoklad pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci.


Všechny kroky naší komplexní služby optimalizace pro vyhledávače jsme si krátce popsali. Již nyní vidíte, že se nejedná o nijak lehký úkon, který je proto dobré svěřit odborníkům, kteří vědí, co dělají. A kteří vám, za vaše peníze, čas a energii přinesou opravdu hmatatelné výsledky, v podobně úspěšného webu (e-shopu), na který chodí velké množství těch správných lidí, kteří milují to, co právě děláte vy.

Kontaktujte nás. Společně dokážeme velké věci.

Zaujal vás tento příspěvek a chtěli byste dodatečné informace, konzultaci nebo pomoc? Spojte se s námi na telefonu 737 444 661, emailem info@digizin.cz nebo využijte naši kontaktní stránku.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.