Co je to sdílené pracovní místo a jaké má přednosti, případně nevýhody?

Sdílené pracovní místo zřejmě nebude vhodné pro každou firmu ani pro každého zaměstnance. Ale jako další nástroj pro zefektivnění práce to může být zajímavý směr, kterým se dát.

David Groh
Co je to sdílené pracovní místo?
DIGIZÍN - Digitální magazín a služby

Je tu opět nějaká ta novinka z podnikání a byznysu. Dnes na téma: Sdílené pracovní místo. Že jste o tom ještě neslyšeli? Nevadí, proto tu jsme, abychom vás informovali. Tuto novinku možná využijete i při vašem online podnikání.

Na začátku roku 2021 začala platit další novela zákoníku práce. Ta, kromě jiných změn a novinek, přinesla také definici takzvaného sdíleného pracovního místa. Jedná se o logický krok, kdy firmy požadují vyšší flexibilitu na určité jedné pracovní pozici. Jedná se tak o zákonem ošetřenou definici pracovní pozice, na které se může střídat více lidí s kratším pracovním úvazkem. My sami vítáme tuto novou možnost, a proto vám chceme ukázat několik výhod i případné nevýhody tohoto pracovního režimu.

Jak bychom definovali sdílenou pracovní pozici?

Jedno pracovní místo sdílejí 2 a více osob, které musí být logicky zaměstnány u stejného zaměstnavatele. Všechny osoby mají zkrácený úvazek a v tomto úvazku musí vykonávat stejnou pracovní činnost a mít stejnou pracovní náplň. Zaměstnavatel s každým jednotlivým pracovníkem uzavře standardně pracovní smlouvu nebo dohodu o sdílení pozice, která je součástí již existující standardní pracovní smlouvy.

Místo výkonu práce nemusí mít všichni zaměstnanci na sdílené pozici stejné. Dohoda a smlouva o sdílené pracovní pozici je vypověditelná s 15 denní výpovědní lhůtou (ze zákona – můžete se však dohodnout na jiných podmínkách).

Pokud je dohoda součástí nadřazené pracovní smlouvy, tato smlouva zůstává platná i nadále. Pracovní poměr tak nezaniká, pouze dojde k ukončení režimu sdíleného pracovního místa pro danou osobu.

Kdo a jak rozdělí pracovní dobu mezi jednotlivé lidi?

Co je to sdílené pracovní místo?
Digizín – Digitální magazín a služby

V 1. případě rozdělí pracovní dobu mezi lidi sám zaměstnavatel. Logicky je lepší se na rozvrhu předem domluvit. V 2. případě se domluví na rozvrhu sami zaměstnanci a předloží výsledný návrh společně zaměstnavateli. Podle takového rozvrhu (dohody) každý zaměstnanec odpracuje svůj díl času v daném kalendářním měsíci. Jak si to lidé rozvrhnou, je na jejich dohodě. Každý však musí za daný měsíc svůj díl odpracovat.

Samotný rozvrh lze změnit v případě potřeby. Zaměstnavatel nebo zaměstnanec však musí být informován (dva dny předem nebo v dané lhůtě podle dohody / smlouvy). Pokud se ještě podíváme na možné zastupování lidí mezi sebou, není to automatický akt a všichni zúčastnění se musí předem a písemně dohodnout na principu své zastupitelnosti a všichni s tím musí souhlasit.

Co takový režim sdíleného pracovního místa může přinést zaměstnavateli i zaměstnanci?

Oslavte výročí vašeho projektu a podnikání
Digizín – Digitální magazín a služby
  • Vyšší úroveň kreativity a diverzity myšlenek a přístupů – Jelikož na jednom pracovním místě pracuje více lidí. A co člověk, to jiný přístup, může toto být velmi přínosné pro zvládnutí daných úkolů. Jednotliví zúčastnění mohou mezi sebou nad problémem diskutovat, a tak je možné dosáhnout vyšší úrovně zapojení a lepších výsledků.
  • V případě nového a juniorního kolegy je tento model také velmi přínosný, protože ten zkušenější učí prakticky toho méně zkušeného.
  • Jednotlivé činnosti může zaměstnavatel rozdělil dle dovedností a kompetencí. Protože, co neumí jeden, může umět druhý a obráceně.
  • Více lidí pracujících kratší dobu má více fyzické i mentální energie. Proto celkový výkon může být adekvátně vyšší, než pokud na dané činnosti pracuje pouze jedna osoba.

Ale nic není v životě růžové, proto je nutné dát si pozor na případná negativa.

Co je to SEO? Je to optimalizace webových stránek pro vyhledávače.
Digizín – Digitální magazín a služby

Aby vše v praxi fungovalo, je nutné mít na sdíleném pracovním místě lidi, kteří se dokáží dohodnout, domluvit, mají schopnost empatie, aby se dokázali vcítit do kůže ostatních. Zaměstnavatel (nebo nadřízený) musí mít ty samé vlastnosti. Pokud tomu tak není, celé se to může rozsypat a pokazit. Poté ze všech kladů vypsaných výše není nic, a naopak to v praxi přináší časté problémy a komplikace.

Všechny pracovní činnosti na sdíleném místě nemusí být stejně příjemné a lukrativní, proto je nutné se dopředu domluvit, kdo a co bude dělat. Aby se nestalo, že někteří budou mít pocit, že na ně zbyla jen ta nejhorší a nejtěžší část.

A co si z toho odnáším já sám za informace?

Sdílené pracovní místo nebude jistě vhodné pro každou firmu, pozici, zaměstnavatele ani zaměstnance. Ale jako další nástroj na zefektivnění práce a doby v zaměstnání, to může být zajímavý směr, nad kterým bych se zamyslel, pokud bych zaměstnával větší počet lidí. Navíc v době, kdy není jednoduchá ekonomická situace kolem nás, může být nabídka částečných úvazků pro mnohé lidi i zaměstnavatele lákavou variantou. Pracovní pozice na částečný úvazek není totiž lákavá pouze pro maminky malých dětí, ale i pro aktivní lidi, studující, starší osoby a podobně.

Doplňující informace naleznete na webu Minsterstva práce a sociálních věcí.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Autor příspěvku: David Groh
Sledujte mě
Tvořím pro vás články, podcasty, videa, návody, tutoriály a online kurzy. Vzdělávám tak jednotlivce i společnosti. Odbourávám strach z moderních technologií, rozvíjím digitální návyky a online dovednosti, šetřím lidem čas, peníze a nervy. Protože webové stránky, online obsah, sociální sítě, umělá inteligence a online aplikace přináší příležitosti i pro vás! Jen to musíte začít správně využívat.