Analýza klíčových slov – vysvětlení pojmu, postupu a přínosu pro vaše podnikání a marketing.

Analýza klíčových slov pomáhá zjistit data a informace, jaká konkrétní slovní spojení používají běžní lidé při svém hledání na internetu. Analyzují se konkrétní tvary slov a frází, synonyma ke všem slovům, všechny kombinace víceslovných frází, včetně hodnocení tvarů s diakritikou a bez diakritiky. Takových kombinací jsou obvykle desítky tisíc pro každý obor lidské činnost a jednotlivé obory podnikání.

David Groh
Publikoval: David Groh
DIGIZÍN - Digitální magazín, vzdělávání, služby

Analýza klíčových slov je zcela zásadní dokument, který pro provozovatele internetových stránek a eshopů ztělesňuje odrazový můstek pro všechny marketingové a komunikační aktivity. Data a přehledy z této analýzy využijete vlastně v celém vašem podnikání. Nyní zmíním 2 důležité online marketingové oblasti, tj. při Optimalizace pro vyhledávače a správa PPC reklamy. Analýza klíčových slov je obsáhlý dokument, plný zásadních dat a informací o vašem oboru podnikání.

Analýza klíčových slov je poměrně pracný a časově náročný proces. Cílem celého snažení je objevení, zaznamenání, vyhodnocení a interpretování všech relevantních témat (dotazů lidí) ve vyhledávačích Google, Seznam a Bing, které lidé používají při hledání odpovědí a informací z oboru vašeho podnikání, vašich služeb a výrobků.

Jako nejčastěji požadovaný údaj bych uvedl měsíční hledanost klíčových slov a frází. Avšak dat a informací ve správně udělané analýze je požehnaně. Na základě interpretace dat z analýzy klíčových slov jste následně schopni přesně navrhnout budoucí obchodní a marketingové aktivity a strategie. Protože s těmito daty již nejste slepí a neděláte marketing a obchod pocitově, nýbrž s podkladem tvrdých dat a informací.

Definice pojmu: Klasifikační analýza klíčových slov pomáhá zjistit data a informace, jaká konkrétní slovní spojení používají běžní lidé při svém hledání na internetu. Analyzují se konkrétní tvary slov a frází, synonyma ke všem slovům, všechny kombinace víceslovných frází, včetně hodnocení tvarů s diakritikou a bez diakritiky. Takových kombinací jsou obvykle desítky tisíc pro každý obor lidské činnost a pro jednotlivé obory podnikání.

K čemu slouží analýza klíčových slov v podnikání a marketingu?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

SEO analýza klíčových slov je vskutku důležitý a obsáhlý dokument – pokud se udělá správně. Tento dokument můžete využít ve všech vašich marketingových, propagačních a komunikačních aktivitách. At se již bavíme o tvorbě webových stránek, optimalizaci pro vyhledávače, správě sociálních sítí a komunikaci na nich a dalších oblastech moderního marketingu, prodeje, servisu a komunikace. Nyní vám ukážu pouze hlavní oblasti využití v přehledném seznamu.

Stanovení hlavních priorit při optimalizaci projektu.

Mnoho projektů se ocitá v situaci, kdy mají omezené finanční a lidské zdroje. V takových případech se odpovědní lidé musí rozhodnout, co udělat hned a co udělat později.

Analýza klíčových slov přehledně identifikuje, která témata mají vysokou hledanost a nízkou konkurenčnost. Také identifikuje témata s vysokou relevancí k prioritám projektu. Díky těmto informacím jste schopni určit priority, s jakým obsahem a aktivitou začít, s jakým obsahem a aktivitou dosáhnete nejvíce efektu, v nejkratším čase a s minimem vynaloženého úsilí.

Identifikace všech příležitostí pro podnikání a projekt.

V podnikání a byznyse neexistuje mnoho zkratek a cheatů. Díky kvalitním datům ale můžete získat jistou výhodu a dosáhnout rychlejšího efektu vašich aktivit. Správně provedená analýza klíčových slov vám může identifikovat příležitosti, které generují vysokou návštěvnost pro relevantní témata, která nejsou kvalitně pokryta vaší konkurencí.

To vám může ukázat, jakým směrem se vydat, jaké služby a produkty přidat do vaší nabídky. Analýza vašich přímých konkurentů je zajímavým vedlejším přínosem analýzy klíčových slov. Díky analytickým nástrojům je možné identifikovat klíčová slova a fráze, které konkurenci generují silný zdroj návštěvnosti.

Tvorba struktury internetových stránek a eshopů.

Díky tzv. kategorizaci klíčových slov, tj. logický shluk slov a frází do souvisejících celků + témat, jste schopni navrhnout, jaká slova a jaké fráze z dotazů lidí ve vyhledávačích si zaslouží vlastní kategorie na stránce. Díky tomu můžete navrhnout ideální vstupní podstránky na každý konkrétní dotaz ve vyhledávači.

Také zjistíte, která slova a fráze si naopak nezaslouží péči. Objevíte, jak máte jednotlivé kategorie na vašich stránkách pojmenovat a jak vaše témata, služby, produkty a výrobky podrobně členit.

Tvorba konkrétní obsahové strategie celého projektu.

Díky analýze klíčových slov identifikujete všechna relevantní témata, která lidi zajímají ve vztahu k vašemu působení – tj. které vyhledávají ve vyhledávačích, když chtějí řešit nějakou svoji potřebu a vy máte být odpovědí na jejich potřeby.

Díky shluku všech klíčových slov a frází do souvisejících větších celků získáte oblasti a okruhy jednotlivých témat o kterých poté píšete v obsahové části stránek, například na vašem blogu, ve slovníku pojmů, popiscích produktů a služeb a v textacích hlavních produktových kategorií.

Tato ucelená témata ale využijete i v dalších aktivitách, například na sociálních sítích.

Tvorba SEO přátelského obsahu na webových stránkách.

S analýzou klíčových slov budete schopni vytvořit obsah, který bude přínosný nejen pro vaše návštěvníky, ale bude oblíbený také jednotlivými vyhledávači. Ke každé vstupní (přistávací) stránce budete mít v daném dokumentu kompletní sestavy klíčových slov a frází, které byste měli na dané stránce použít, o kterých by daná stránka měla pojednávat, a tím řešit dané téma.

Analýza klíčových slov má mnoho forem využití. Přesto, že je analýza klíčových slov obvykle spojována pouze s oblastí SEO aktivit, má zcela zásadní přesah do mnoha dalších marketingových aktivit.

Optimalizace textového a obrazového obsahu u existujících webů.

Pokud váš web nebo elektronický obchod existuje již delší dobu, řadu témat již máte zpracovaných. Přesto možná nedosahujete uspokojivého výsledku v organickém (neplaceném) vyhledávání ve vyhledávačích.

Správně provedená analýza klíčových slov vám pomůže daná témata obsahově a profesionálně rozvinout, upřesnit existující informace, doplnit a identifikovat nové a důležité chybějící informace, které souvisejí s vaším existujícím obsahem.

Správná identifikace vyhledávacích dotazů v běžné řeči lidí.

Setkáváme se s provozovateli a majiteli internetových stránek a eshopů, kteří si myslí, že znají terminologii a všechny možné vyhledávací dotazy, kterými lidé hledají jejich produkty a služby. Tito majitelé a provozovatelé webů jsou obvykle překvapeni, jak se jejich pocity a odhady liší od skutečné reality. Lidé například nepoužívají často odborné pojmy.

Nikdo nemůže vytušit všechny reálně použité vyhledávací dotazy použité lidmi, které jsou relevantní k vašemu oboru a projektu, službám a výrobkům. A není možné jen tak z hlavy vyčíslit objem a množství takového hledání lidí, jen tak pocitově, z hlavy. To dokážete jedině díky analýze klíčových slov a frází.

Tvorba nových vstupních stránek webu.

V analýze klíčových slov objevíte velkou množinu zcela nových výrazů a frází, které lidé používají při svém vyhledávání odpovědí prostřednictvím vyhledávačů. Díky důsledné kategorizaci a shluku těchto frází do tematických celků, můžete vytvářet nové přistávací vstupní stránky, které budou odpovědí na konkrétní dotazy hledajících lidí. Tímto postupem se můžete stát autoritou ve vašem oboru, protože budete dávat přesné odpovědi na otázky, které lidé řeší.

Analýza klíčových slov jako podklad pro správu reklamních PPC kampaní.

Analýza klíčových slov vám ušetří velké peníze a to po dlouhou dobu. Při správě reklamních systémů využije odborník a správce reklam analýzu klíčových slov ke správnému nastavení jednotlivých reklamních sestav a k zaměření se na ty nejrelevantnější a nejvíce účinné výrazy.

Pokud se již v organickém (neplaceném = přirozeném) vyhledávání nacházíte na 1-5. pozici, můžete odebrat rozpočet u PPC reklamy pro dané klíčové slovo (frázi) a raději investovat vaše peníze jinde, na výrazy, na které se aktuálně neumisťujete na první straně SERP stránky (stránka s výsledky vyhledávání).

Díky analýze klíčových slov také uvidíte méně exponovaná klíčová slova, na které můžete cílit reklamu, která bude o řád levnější. Současně taková reklama může přinášet stejnou nebo dokonce vyšší míru konverze = splnění definovaných cílů, např. prodeje, poptávky.

Informace o existenci konkrétních podstránek.

Existuje velké množství klíčových slov a frází, které jsou pro váš obor podnikání konverzní, které pomáhají plnit vaše definované cíle a vy k takovým slovům a frázím nemáte vytvořený žádný obsah na vašem webu, eshopu.

Nebo již relevantní obsah k daným výrazům máte vytvořený, ale tento obsah není dostatečně kvalitní. To je důvod, proč vyhledávače tento váš obsah dosud nedocenily a taková podstránka se nachází na špatných pozicích, které jsou obvykle určené stránkám s nekvalitním nebo nehodnotným obsahem.

Analýza klíčových slov vám ukáže, zdali se na dané fráze již ve výsledcích vyhledávání objevujete a na jaké konkrétní pozici a s jakou konkrétní přistávací podstránkou. Takovou podstránku můžete dále vylepšovat (obsah a další hodnotící faktory), abyste se s ní posunuli na vyšší pozice ve vyhledávačích, které vám již budou generovat návštěvnost.

Audit webu (eshopu) z pohledu SEO technik a doporučených postupů.

Pokud identifikujete všechna relevantních klíčová slova a fráze, můžete snadno změřit, jaké jsou vaše pozice ve vyhledávačích. To znamená, kolik frází máte v TOP 3, TOP 10 nebo TOP 20 pozicích u nejvyužívanějších českých vyhledávačích Google a Seznam.

Dále zjistíte, jak si vedete v porovnání s vaší přímou konkurencí. Dokážete velmi přesně určit aktuální pozici a to můžete brát jako odrazový můstek. V následujícím období můžete měřit zlepšení a efektivitu všech vašich optimalizačních SEO aktivit a kvalitu budovaného obsahu.

Sběr dat, klíčových slov a frází – jak a kde je získat?

Jak využít AIDA marketingový model v praxi u malých internetových stránek?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Pokud se rozhodnete, že si chcete zpracovat analýzu klíčových slov a frází sami, budete k celému úkonu potřebu velkou řadu znalostí a také nástrojů. Nyní se pojďme podívat na první etapu celého procesu a tím je sběr klíčových slov a frází = sběr relevantních dotazů, které lidé zadávají, pokud hledají informace, služby a výrobky z vašeho oboru podnikání.

Jako nejlepší nástroje ke sběru dat zmíním 2 české, Collabim a Marketing Miner. Oba nástroje však budete muset zaplatit pro jednorázové analýzy, v rozsahu jednotek stovek Kč. Zmíněný Collabim má velmi obsáhlou databázi a pokročilé nástroje, se kterými si můžete celý sběr výrazů a frázi velmi ulehčit a urychlit. Proto bych obětoval pár korun a šel bych primárně do něj, být vámi.

Zahraniční placený nástroj vhodný pro sběr dat o klíčových slovech vašeho oboru je Semrush.

Jako nástroj zdarma zmíním reklamní systém Google Ads, konkrétně jeho Plánovač klíčových slov. V něm můžete vyhledávat klíčová slova i na základě požadované lokality a polohy a dle sezónnosti zobrazit odhadované objemy samotného vyhledávání.

Jak dlouho trvá zpracování analýzy klíčových slov?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Délka času, který je nutný věnovat analýze klíčových slov a frází záleží na šířce tématu oboru a počtu slov a frází, které se podaří pomocí výše zmíněných nástrojů posbírat. Následné očišťování frází, shlukování a kategorizace zabere nejvíce času. Bez této mravenčí práce by ale výsledná analýza klíčových slov a frází měla podstatně menší využití v praxi a přínos by byl minimální.

Pro menší internetové stránky a eshopy trvá tvorba komplexní analýzy klíčových slov cca 20–30 hodin. U větších webovek, velkých eshopů a portálů trvá celý proces obvykle desítky hodin, cca 30-100 hodin.

Proto jistě chápete, že výsledný dokument a jeho interpretace něco stojí, pokud si tuto službu necháte (třeba u nás) udělat.

Kolik stojí kvalitní analýza klíčových slov a frází?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Cena správně provedené analýzy klíčových slov a frází závisí na rozsahem hodin, které na ní SEO specialista stráví. Můžete se obvykle setkat s cenou od 10.000 Kč za velmi malé internetové stránky, až po stovky tisíc Kč za velké internetové obchody a portály.

Z naší praxe však víme, že se obvykle cena za analýzu klíčových slov pohybuje mezi 20.000 až 50.000 Kč.

Pokud vám nějaký „kutil“ nabídne analýzu pod 10.000 Kč, tak by to mělo být pro vás výstrahou. Takový kutil specialista buď pracuje výrazně pod cenou marketingového oboru nebo chce zpracování analýzy ošidit a tím dodat nevyužitelná data pro vaše veškeré následné aktivity.

Jak často udělat analýzu klíčových slov a frází?

Analýza klíčových slov – vysvětlení pojmu + základní průvodce analýzou klíčových slov.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jako vše v našem lidském životě, i váš obor podnikání, technologie a vaši konkurenti se v průběhu času vyvíjejí. Důkladný průzkum dotazů, slov a frází vašeho oboru není jednorázovou akcí, kterou jednou provedete a máte navždy vystaráno. Na druhou stranu se nemusíte bát, že byste takto náročný úkon museli vykonávat každý měsíc. Záleží na dynamice vašeho oboru a odvětví.

Stejně, jako musíte pracovat s vaším vybavením pro podnikání, s lidmi u vás ve firmě, s vašimi internetovými stránkami, s vozovým parkem vaší firmy, atd., stejně je na tom i analýza klíčových slov. I tu je potřeba občas oprášit, aktualizovat ji, udělat ji případně zcela znovu nebo ji vylepšit. Vyhledávací dotazy lidí hledajících váš obor se stále vyvíjejí, protože se sám váš obor vyvíjí. Vznikají nové slovní obraty, které reflektují poptávku a požadavky lidí.

Samotný jazyk se nemění, stále mluvíme česky. Důležité je však zachytit trendy ve vyhledávání, poptávky po nových oborech, produktech a službách.

Co se hledalo minulý rok, bude se méně hledat letos. Pro méně dynamické obory bychom doporučili udělat kvalitní analýzu klíčových slov minimálně 1x za 2 roky. U dynamických oborů to však může být klidně 1x za 6 měsíců nebo 1x za rok.

Jaká data musí obsahovat analýza klíčových slov a frází?

Optimalizace pro vyhledávače – komplexní SEO správa internetových stránek a eshopů.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Analýza klíčových slov a frází (dotazů lidí ve vyhledávačích, hledajících cokoliv z vašeho oboru) je poměrně obsáhlý dokument. Tento dokument by měl obsahovat následující:

 • Kompletní databázi relevantních klíčových slov a frází daného oboru, které jsou hledané lidmi ve vyhledávačích.
 • Hledanost jednotlivých dotazů (frází) za poslední cca rok, ideálně po jednotlivých měsících – z důvodu zakomponování sezónnosti do jednotlivých následných strategií.
 • Kategorizaci, segmentaci a shlukování výrazů, což je rozřazení slov a frází do logických skupin, třeba až na úroveň konkrétní vstupní (přistávací) podstránky.
 • Analýzu, rozbor a interpretaci získaných dat pro zadavatele díla.
 • Doporučení, návody a vysvětlení, jak s daty analýzy klíčových slov pracovat v praxi a využít ji tak na maximum.

Jaký je správný postup při tvorbě analýzy klíčových slov?

Analýza klíčových slov – vysvětlení pojmu + základní průvodce analýzou klíčových slov.
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Často se nás lidé ptají, jak udělat analýzu klíčových slov. Na první pohled je postup jednoduchý. Avšak v reálu to zase tak jednoduché není a musíte mít za sebou dostatek praxe a musíte mít analytické myšlení. Dále musíte umět pracovat v nástroji, jako je Collabim, OpenRefine, Excel (tvorba tabulek, grafů a kontingenčních tabulek) nebo Google tabulky.

Pokud nemáte dostatek praxe, pro začátek absolvujte alespoň naše školení analýzy klíčových slov, abyste věděli, jak na celý proces analýzy klíčových slov, pokud si ji budete chtít udělat sami.

Při tvorbě analýzy klíčových slov se profíci obvykle drží tohoto následujícího postupu.

 • Shromáždění veškerých klíčových slov a frází daného oboru
 • Očištění dat od nerelevantních frází a slov
 • Stanovení konverzních priorit (cílů) pro daný obor a projekt
 • Vytvoření hodnotících KPI ke všem slovům a frázím
 • Určení přesného klasifikačního schématu pro správné shlukování témat
 • Klasifikace, kategorizace, shlukování slov a frází
 • Vytvoření pohledů na data pomocí grafů a kontingenčních tabulek
 • Interpretace, vyhodnocení a vysvětlení dat
 • Doporučení pro aplikaci dat pro následné aktivity v obchodu, marketingu, komunikaci a servisu.

Mohou nastat situace, kdy bude lepší nějaký jiný postup nebo metodika. Takto se ale realizuje tvorba analýzy nejčastěji. Důležité je, aby výsledek posloužil jako podklad pro budoucí rozhodování, konkrétní plánování, strategie a následné realizace.

Závěr, shrnutí a doporučení

Jak využít AIDA marketingový model v praxi u malých internetových stránek?
DIGIZÍN – Digitální magazín, vzdělávání, služby

Jak jsem zmínil výše, celý proces analýzy klíčových slov je poměrně časově náročný a není to úplně jednouchá činnost. Proto doporučuji, nechat si analýzu napoprvé udělat u odborníka, abyste viděli profesionální výstup dat a jejich intepretaci.

Poté můžete zvážit, zda se zúčastníte odborného školení analýzy klíčových slov nebo workshopu, zda si koupíte výukové video nebo třeba výukovou e-knihu a zkusíte se naučit udělat si sami analýzu klíčových slov pro vaše budoucí využití.

Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste další informace nebo pomoc, kontaktujte nás prosím.

David Groh - jednatel DIGIZÍN
Publikoval: David Groh Provozovatel DIGIZÍN
Jsem také na síti:
Publikuju online kurzy, články, podcasty, videa a rozhovory - o online podnikání, online marketingu, digitálních dovednostech a osobní produktivitě Přináším lidem ověřené a praktické informace! Takové informace, které skutečně pomáhají! Protože online nástroje, online marketing, automatizace a digitální aplikace přináší nečekané příležitosti!